Žraloci: Žralok veliký

Sdílej
 

Žralok veliký patří k největším druhům celé skupiny, dosahuje délky 12 až 15 m a při délce okolo 9 m váži průměrně 400 kg. Je jediným představitelem monotypické čeledi Cetorhinidae a žije ve všech oceánech mírného pásma. Je hojný např. v Atlantiku a ve východním Pacifiku, v mořích kolem Austrálie i při pobřeží východní Asie. Ve Středozemním moří je hojnější v západní části, vzácně se objevuje i v Jadranu. Při západoevropském pobřeží zasahuje až po střední Norsko, zřejmě díky vlivu Golfského proudu. Má stejně jako žralok velrybí žaberní filtr, jímž procezuje mořský plankton a drobné rybky. Udává se, že za hodinu profiltruje 1000 až 2000 tun mořské vody. Obvykle se zdržuje těsně pod hladinou, kde nachází nejvíce kořisti. Pohlavně dospívá při velikosti asi 5 m, mláďata rodí za dva roky po oplozeni. Žralok veliký mívá jen jedno až dvě mláďata, dlouhá přes 150 cm. Žralok velký se na hladině vyskytuje jen v některých ročních obdobích, zejména na jaře a v létě, kdy se sdružuje do skupin po 20 až 30 kusech, někdy i do velkých hejn o několika stech jedincích. V zimních měsících se žaberní filtrační aparát ztrácí a teprve v následujícím jarním období se znovu vyvíjí. Předpokládá se proto, že žralok veliký v zimě nepřijímá potravu a tráví čas v bezpečných hlubinách. Člověka tento obr nikdy neohrožuje, sám je však pronásledován pro obrovská játra, obsahující 60 až 70 % tuku. Proto už patří mezi živočichy vážně ohrožené a zasluhoval by ochranu.

 

Hry