Žraloci: Žralok kladivoun

Sdílej
 

Žralok kladivoun patří do čeledi, která se vyznačuje ojedinělým tvarem hlavy, která připomíná kovářský perlík. Patří sem vedle nejrozšířenějšího výše zmíněného druhu ještě dalších šest, rozdělených do dvou rodů, z nichž největší je Sphyrna morrokan z Tichého oceánu. Kladivoun dorůstá délky asi 3-4 m, kdežto morrokan až 6 m, hmotnost běžného druhu je až 600 kg. Obývá volné vody Atlantiku i Pacifiku a vyskytuje se poměrně často i při pobřeží. Jeho hlavní potravou jsou ryby žijící při mořském dně, např. platýsi, různé druhy rejnoků a sépie a jiní větší bezobratlí. Kladivouni se rozmnožuji v podzimních měsících. Jedna samice rodí obvykle dvacet až čtyřicet asi půl metru dlouhých mláďat, neboť kladivouni patří mezi žraloky vejcoživorodé. Hlava kladivounů je na obou stranách rozšířená a na koncích rozšířené části jsou umístěny oči a nozdry, ústní otvor je naspodu hlavy. Význam tohoto zvláštního utvářeni hlavy není dosud uspokojivě vysvětlen, nejpravděpodobnější je, že jde o stabilizační zařízení, vyhovující způsobu života kladivounů. Jsou to rychlí plavci a vyskytují se převážně v tropických oblastech,jen obyčejný kladivoun v létě navštěvuje i teplé vody mírného pásu. Objevuje se řídce, ale poměrně pravidelně i ve Středozemním moři. Hospodářský význam je zanedbatelný, velcí jedinci se však považují za žraloky člověku nebezpečné, i když počet ověřených napadení je mnohem nižší než u žraloka lidožravého. Zaútočí-li však, pronásleduji svou kořist houževnatě až ke břehu (případ na Floridě).