Samohybné útočné dělo - StuG III Ausf.G

Samohybné útočné dělo - StuG III Ausf.G
Sdílej
 
Samohybné útočné dělo Sturmgeschütz III bylo v průběhu celé druhé světové války nejmasověji produkovaným typem německé těžké obrněné techniky.

Typ vznikl vytvořením pevné nástavby na podvozku tanku Panzerkampfwagen III. Na přelomu let 1939–1940 se objevila první série označovaná jako Ausf. A. StuG III Ausf. F/8 a Ausf. G lze rozeznat podle dlouhohlavňového kanonu StuK 40 L/48, který byl účinnější než dříve montovaná zbraň s krátkou hlavní. Právě varianta Ausf. G byla postavena v největší výrobní sérii čítající 7834 kusů. Od listopadu 1943 dostávala část její produkce nový zaoblený štít kanonu a objevilo se přídavné pancéřování, chránící posádku před účinky dopadu kumulativních střel.

ROBERT NAVRÁTIL

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Podlepte díly 16, 17, 24, 29, 30, 32, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 57, 58, 59, 76, 78, 79, 80, 81, A2, A3, A5 a B3 kartonem o tloušťce přibližně 0,3–0,4 mm.

2. Všechny části předem narýhněte.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Stavbu zahajte sestavením trupu 1. Díl 2, dno vany, odložte na později. Bude potřeba až před sestavením hlavních pojezdových kol s osami a jejich umístěním. Díl 3 vytvarujte a slepte na sebe chlopně tak, jak je naznačeno šipkami a ohybovými ryskami. Vytvarujte oba boky nástavby 4, 5 a odzadu je připevněte k dílu 3, celek poté připevněte k podvozkové části 1. Ventilaci 6, 7 sestavte a nalepte těsně za věž z obou stran.

2. Nyní můžete připravit oba blatníky 8 a 9, je nutno je nastřihnout v rozparku do tvaru obráceného L v místě dotyku s věží (těsně před druhým šroubem). Prozatím je můžete odložit stranou a počkat až po sestavení podvozku.

3. Slepte držáky os hlavních podvozkových sestav 10, 11 a nalepte je na boky vany ve spodní části (10 zleva a 11 zprava). Nyní doplňte detaily bočnic podvozku 12, 13, 14. Sestavte základ kanonu 15-20 a usaďte jej do otvoru v pancíři.

4. Následuje podvozek, sestavte ho podle detailních nákresů. Délky os ze špejlí si odměřte pro daná kola v kresleném návodu a snažte se je vždy vycentrovat na střed vozidla. Přední kola sestavte z dílů 21–27. Zadní kola sestavte buď jednodušší z částí 28–33, nebo složitější, kde díly 31–33 nahraďte díly 34, 35. Hlavní pojezdová kola představují díly 40–44. Horní kladky slepte z dílů 45–48, pásy z částí 49, lze je doplnit i o detaily 50, 51.

5. Pokračujte stavbou výmetnic kouřových granátů 36, 37. Dále použijte zbylá kola hlavního podvozku spolu s díly 38, 39 ke stavbě obou rezerv. Ve směru od přídě k zádi postupujte při umísťování drobných doplňků 52–73 a 81–84. Díly 79, 80 nejsou zobrazeny v návodné kresbě, přilepte je na sebe a pak zezadu na nástavbu. Následuje sestava kanonu z dílů 74, 75a, 75b, 75c, 76, 77, 78.

6. Následuje doplnění přídavného pancíře proti kumulativním střelám. Přehněte a slepte čtyři vzpěry 88 a dvě 90 a připevněte je k L profilům 85, 86. Celek přichyťte k nástavbě a k motoru. Vzpěry doplňte příčnými výztuhami 89, 91, 92. Závěsy L tvaru 87 přilepte shora na profily. Nyní slepte závěsy 93 a obě boční „schürzny“ 94, 95. Do nich vyřízněte naznačené otvory. Do spodní řady otvorů zalepte držáky 93, pak zavěste na konstrukci na bocích vozidla a na závěr díly 93 přilepte k blatníkům.

7. Zbývají dokončit drobnosti. Z dílů 96, 97 slepte ohrádku na motorovém prostoru. Do ní lze umístit převážený materiál, který představují např. bedny, krabice, barel A1-A5, kanystr B1-B3 a další. Do anténního sloupku 66, 67 můžete vlepit anténu, například z kousku drátu. Celý model nezapomeňte retušovat na hranách a můžete jej i patinovat pomocí vodových barev a suchých kříd.

ABC 13/2010
KONSTRUKCE Pavel Bestr, Robert Navrátil
SLEPENÍ Pavel Bestr, Robert Navrátil
ŘADA technika
SÉRIE vojenská technika
NÁZEV StuG III Ausf.G
MĚŘÍTKO 1:35
ROZMĚRY V CM D 14 V 7 Š 9
DOBA PŘÍPRAVY ± 40 hodin
NÁROČNOST 5

Klíčová slova:
model, útočné, dělo, stug