Větroň Blaník

Větroň Blaník
Sdílej
 
Větroň je bezmotorové letadlo těžší než vzduch s pevnými nosnými plochami.

Kluzáky startují za pomoci tažného letounu nebo katapultováním ze země (např. gumovým lanem), z terénní vyvýšeniny nebo vytažením do výšky pomocí dlouhého lana a navijáku. Letovou výšku získávají ve vzestupných vzdušných proudech, které se tvoří buď nad svahem, proti němuž vane vítr, nebo nad prohřátým zemským povrchem. Polohu v termických stoupavých proudech udržuje pilot kluzáku kroužením, podobně jako to dělají draví ptáci.

Se sportovními větroni se létá na vzdálenosti 100-300 km. Pohybují se výškách 200-2000 m nad terénem rychlostí v rozmezí 40-100 km/hod. Kluzáky jsou lehké (300-700 kg) a poznáte je hlavně podle štíhlosti křídel.

www.wikipedia.org

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Všechny díly podlepte čtvrtkou. Model můžete zavěsit na nit.

2. Lomové čáry, jež budete nařezávat z líce tisku, jsou opatřeny mimo kresbu dílu černou šipkou, která směřuje na lom. Čáry nařezávané z rubu tisku jsou značeny mimo kresbu bílou šipkou.

4. Jednotlivé díly lepte pomocí chlopní - ploch označených čísly, kam mají být díly přilepeny. Červený křížek na horní části trupu 1 značí umístění nitě k zavěšení. Červená čára na dílu 1 označuje místo prostřižení a vytvoření chlopní.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Vystřihnete díl 1. Otvory pro umístění křídel v trupu rozřízněte v místě červené čáry a narýhujte v místech černé čáry tak, aby je bylo možné vyhnout směrem dovnitř. Provlečte nit pro zavěšení v místě označeného křížkem a zalepte ji z rubu dílu napevno.

2. Dokončete stavbu trupu přidáním dílu 2, jeho zadní část nechte bez lepidla pro vlepení koncové části trupu z dílu 3, 4, 5 a 6.

3. Doplňte detaily - zadní kolečko 7 a hlavní podvozkové kolo 8.

4. Pokračujte slepením křídel 9 a 10. Pečlivě narýhujte všechny lomové čáry. Mírně negativně prohněte zadní hranu křídel podle kresby B. Lepidlo pro slepení křídel nanášejte v místě rubu vymodelované plochy vzniklé ohnutím. Po zaschnutí vlepte obě poloviny křídel do připravených otvorů na stranách trupu. Vypodložte je do vodorovné polohy a nechte dobře zaschnout.

5. Zbývá dolepit brzdové klapky 11 a 13, které spojíte s křídlem úchyty 12 a 14, a koncové části křídel 15.

VĚTROŇ BLANÍK
ABC 14/2010
ŘADA technika
SÉRIE sport
NÁROČNOST 3
MĚŘÍTKO 1:30
ROZMĚRY V CM D 28 V 7 Š 60
DOBA PŘÍPRAVY ± 2 hodiny
KONSTRUKCE Ivo Zajíček
SLEPENÍ Ivo Zajíček