Zarja.US (dokončení projektu nové ISS)

Zarja.US (dokončení projektu nové ISS)
Sdílej
 
Pracovně-obytný modul Zarja.US se skládá ze tří částí. Horní část slouží jako odpočinková. Jsou v ní umístěny tři malé kabiny, zajišťující potřebné soukromí pro jednotlivé členy posádky.

Prostřední část je pracovní a telekomunikační. Zde jsou umístěny i solární panely, vysílací zařízení a přechodová komora pro výstup do kosmického prostoru. Spodní část je přístrojová a je v ní umístěno hlavní vědecké vybavení a centrální řídicí jednotka. Dno spodní části tvoří spojovací uzel do centrálního tělesa.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Všechny části předem narýhněte.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Slepte trup 1 tak, že nejdříve slepte lepicí plošku LP1. Pak dolepte ostatní lepicí plochy. Stejně postupujte u obytné části 2. Díl 1 zatím k dílu 2 nelepte! Slepte přístrojovou část 3.

2. Nyní si všechny tři díly sestavte bez lepení, pro správnou orientaci vám slouží poziční světla na dílech 1, 2 a 3. Pak k sobě všechny tři díly slepte.

3. Spojovací uzel 4 nalepte na díl 3. Slepte výstupní komoru 5 a přilepte ji na trup 1. Madla 6 (2x) nalepte na výstupní komoru 5. Měřicí přístroje 7 (2x) nalepte na trup 1. Komunikační schránku 8 rovněž nalepte na trup 1.

4. Satelit 10 nalepte na rameno 9 a celek přilepte na díl 8. Anténu vysílače 11 přilepte také na díl 8.

5. Držáky radiačního štítu 12 (2x) přilepte na přístrojovou část 3. Štíty 13 (2x) nalepte na držáky 12. Slepte solární panely 14 (3x) a přilepte je na označené plochy na dílech 1 a 3. Kameru 15 nalepte na díl 3.

Vesmírná stanice

ABC 6, 7, 8/2011
ŘADA technika
SÉRIE vesmír
NÁROČNOST 3
MĚŘÍTKO 1 : 72
KONSTRUKCE Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška
SLEPENÍ Kosťa Chadziantonidis

Klíčová slova:
stanice, model, 3dčko