Katedrála sv. Víta

Sdílej
 
Do horní části vzniklého prostoru vlepte (opět na horní vodorovné rysky) zpracované vodorovné výztuhy 105 a 106. Zpracujte díly 2 a 3 a připojte k celku, tj. k dílům 1, 4 a na díl 5. Příčnou loď teď zatižte a nechte dokonale proschnout. Mezitím zpracujte řadu dílů, které budete postupně používat v průběhu dalších prací.

NA PRAŽSKÉM HRADĚ

Pokračování z předchozího čísla

Do horní části vzniklého prostoru vlepte (opět na horní vodorovné rysky) zpracované vodorovné výztuhy 105 a 106. Zpracujte díly 2 a 3 a připojte k celku, tj. k dílům 1, 4 a na díl 5. Příčnou loď teď zatižte a nechte dokonale proschnout. Mezitím zpracujte řadu dílů, které budete postupně používat v průběhu dalších prací. Zkompletujte díly 9, 10, 12, 13 (4x), 14 (14x), 15 (20x),15* (2x), 21 (9x), 20 (2x), 25 (8x), 26 (8x), 28 (8x), 33 (8x), 49 (3x), 49* (3x), 60 (4x); zatím je odložte a použijte podle návodu v průběhu stavby.
Pokračujte novější - západní částí kostela: na rozložený díl 24 přilepte na rysky D-D nejdříve jižní stěnu 34 a pak severní 35. Na dílu 24 zkompletujte vrchol štítu a potom dolní část obou věží, tj. díl 24 připojte k dílům 34 a 35. Při tomto "uzavírání" stěn věží do nich současně zalepte po jednom dílu 27. Dvě žebra 62 vlepte do celku, tj. do prostoru vymezeného vodorovnými a svislými ryskami F-F, a to na díly 34 a 35.
Teď už můžete vzniklý celek spojit příčnou lodí a přilepit díly 34, 35 na vyznačená místa na dílu 1. Celek "nasucho" nasuňte do terénu, tj. dílu T. Dbejte přitom na to, aby věže a jižní strana křížení byly přesně osazeny. Vše lehce zatižte a nechte dokonale proschnout, nejlépe přes noc.
Pokračujte na stavbě novější části: zkompletujte a spojte díly 38, 39, zakryjte je dílem 40 a přilepte k nim na rysky K-K žebro 104. Vzniklý prostorový útvar připojte k celku, tj. lepte: díl 39 na 24, 38 na 1, 40 na 34, 1 a 104 na 34. Obdobně postupujte u protilehlé, severní strany: zkompletujte díly 41, 42, pak je spojte a zakryjte dílem 43. Zpracujte díl 45, zakryjte dílem 88 a připojte k dílům 42 a 41. Vzniklý prostorový útvar připojte k celku a lepte: díl 42 na díl 1 a 35, díl 41 k dílu 24 a díl 43 k dílům 1, 35 a 24. Celek opět "nasucho" nasuňte do terénu a pod zátěží nechte dokonale proschnout.
Zkompletujte díl 50, podle návodné kresby konstrukce věže do něj zalepte dolní žebro 51* a tuto část věže připojte k celku, tj. přilepte na vyznačená místa na dílech 1 (příčná loď) a 40. Z dílů 17, 18 a 19 zhotovte střechu příčné lodi a osaďte ji na celek: díl 17 lepte na díl 1, díl 18 na 4 a díl 19 na 6. Střechu 63 osaďte na celek a lepte postupně na štít 24, na střechu 17 a dlouhé boční strany dílů 34 a 35. Dolní část věže zakryjte dílem 51 a pokračujte zpracováním střech kaplí novější části. Zkompletujte tři střechy 44* a osaďte na díl 40, čtyři zpracované střechy 44 osaďte na díl 43, na který ještě osaďte zkompletovanou střechu 46. U dílů 44 (4x), 44* (3x) jsou na chlopních té části střechy, která je přivrácena k tělu chrámu, vyznačeny černé tečky. Těm odpovídají černé tečky na dílech, na které se střechy osazují. Stejný způsob pro umístění střech je použit i u dílů 71, 72 (3x), 73 (6x) a 86 (5x). Další stavební činnost přeneste na východní stranu kostela, tzv. vysoký kůr se závěrem a věncem kaplí. Do dílu 64 vlepte čtyři žebra 65: lepte je do prostoru vymezeného vodorovnými a svislými ryskami F-F. Pracujte velmi pozorně a orientujte se podle příslušné návodné kresby. Díl 64 přilepte na příčnou loď, tj. díl 1, kde je místo pro přilepení vyznačeno. Díl 67 připojte na zkompletovaný díl 66, oba zakryjte dílem 68 a vzniklý prostorový útvar připojte k celku, tj. lepte: díl 66 na 1 a 64, díl 67 na 64 a díl 68 na díl 1 a 64. Obdobně zpracujte protilehlou severní stranu: díl 77 spojte se zkompletovaným dílem 78, oba zakryjte dílem 79 a vzniklý prostorový útvar připojte k celku, tj. lepte: díl 77 na 64, díl 78 na 64 a 1, díl 79 na 64 a 1. Celek opět nasuňte do terénu, zatižte a nechte proschnout. Zkompletujte střechu 16 a osaďte na celek, tj. lepte postupně na díl 64 a střechu příčné lodě, tj. díl 17. Před lepením si postup vyzkoušejte "nasucho". Zpracujte věnec kaplí, tj. díl 84, připojte k němu díl 85 a oba díly přilepte k celku. Díl 85 připojte k závěru kostela, tj. na díl 64, a současně i k bočním kaplím, tj. k dílu 67 na jižní straně a k dílu 77 na straně severní. Nyní můžete celek zasadit do terénu, tj. do dílu T. Nejdříve celek jen volně nasuňte. Pokud zjistíte, že vám stavba někde "narostla", přizpůsobte jí terén, tj. odřízněte překážející část tak, aby stavba byla "usazena" v terénu bez jakéhokoli pnutí. Toto narůstání se stává jednak nepřesností lepení - není třeba dodržena svislost stěn, bývá nanášeno příliš velké množství lepidla atd. Lepit začněte od věnce kaplí, tj. od dílu 84, postupně ke křížení současně po obou stranách. Na jižní straně lepte k terénu díly 66, 67, na severní díly 77 a 78. Po obou stranách pak přilepte k terénu příčnou loď - na jižní straně díl 4, na severní díl 6. Pokračujte novější částí - na jižní straně k terénu přilepte díly 1, 38, 39 a 24; na severní 1, 42, 41, 24 a nakonec západní průčelí, tj. díl 24. Terén po celém obvodu zatižte a nechte dokonale proschnout - nejlépe přes noc.

Další část návodu v příštím čísle

Foto Václav Holič