Katedrála sv. Víta

Sdílej
 
Pokračování z předchozích čísel

Zkompletujte prostřední část hlavní věže, tj. díl 52, dovnitř vlepte na dolní chlopně díl 51* a shora zakryjte zkompletovaným dílem 53. Střední část věže osaďte na celek, tj. na díly 50 a 51, zkompletujte část opěráku 52*, osaďte na díl 51 a připojte k dílu 52.

Připravené díly 13 (4x) osaďte na díl 50 a přilepte dva na díl 52 a jeden na díl 52*. Jeden díl 13 osaďte na opěrák 3 a přilepte k dílu 52. Další čtyři připravené díly 60 osaďte a přilepte k dílu 52. Spáry mezi díly 50 a 52 zakryjte zpracovanými díly 50*, které lepte podle návodné kresby na díly 50 a 52. Samostatně zpracujte všechny díly opěrné soustavy, zkompletujte je a nechte proschnout pod plošnou zátěží nejméně 15 hodin.

Foto
Budete je používat postupně v dalším průběhu stavby modelu. Jsou to tyto díly: 47 (6x), 48, 69, 69*, 70, 70*, 74, 80, 81 (2x), 82, 83, 87 (4x). Tři připravené díly 47 osaďte na díl 40 a k dílu 34; další tři připravené díly 47 osaďte na díl 43 a přilepte k dílu 35. Díl 48 opět osaďte na díl 43 a přilepte k dílům 41 a 35. Dokončete obě věže západní části. Zpracujte dva díly 29, shora je zakryjte dvěma díly 30, na které osaďte zpracované díly 31 (2x), zakryté dvěma díly 32. Oba celky osaďte na model, a to podle návodné kresby, na díly 27. Pozor, dbejte na to, abyste je osadili tak, aby boční opěráky 33 správně probíhaly od dílu 27 až k dílu 32. Díly 33 už máte připravené a můžete je začlenit do modelu: každý díl osaďte na vyznačená místa na dílech 27 (2x) a pak jej přilepte postupně na těla věží, tj. na díly 29, 30 a 31. Připraveno máte i osm dílů 28. Ty osaďte na vyznačená místa na dílech 25 (8x) a přilepte podle návodné kresby k dílům 33 (8x). Poslední prací na západních věžích je zpracování dvou dílů 100, které osaďte na díly 32 (2x).
Foto
Pokračujte opět na hlavní věži, kterou dokončete, vytvarujte a zpracujte díly 54, 55, 56, 57, 58, 59 a 61 (4x). Díl 55 přilepte na 54 a oba osaďte na horní část věže, tj. na díl 53. Na díl 56
přilepte díl 57 na něj 58 a na ten vrcholový díl 59. Vzniklý prostorový útvar osaďte na model, tj. vrchol věže osaďte dílem 56 na díl 55. Čtyři připravené díly 61 osaďte na vyznačená místa na dílu 53 a tím hlavní věž dokončete. Připravené díly 21 osaďte na příčnou loď, a to na vyznačená místa na dílu 17. Další dva připravené díly 21 přilepte na vyznačená místa na dílu 18.
Do dílu 102 zalepte střechu 103 a hotovou věž osaďte do celku, tj. do koutu tvořeného díly 77 a 78. Zpracujte dva opěráky 101 a přilepte na vyznačená místa na dílu 77.
Další soubornou prací je osazení dílů opěrného systému do modelu. Začněte jižní částí, osaďte ji na díl 68 a přilepte k dílům 64, 66, 67 tyto opěráky: díly 70, 70*, 74, 69, 69*; na severní straně osaďte na díl 79 a přilepte k dílům 64, 77, 78 opěrákové díly 80, 81 (2x), 82, 83; na východní straně osaďte na díl 85 a přilepte k dílům 64, 84 opěrákové díly 87 (4x).
Zbývá schodišťová věž na jižní straně východní části. Zpracujte dí1 75 a zalepte do něj zpracovanou střechu, tj. dí1 76, a hotovou věž připojte k modelu, tj. k dílu 67 a na terén. Zkompletujte sanktusku 22 (věžičku na křížení lodí), zalepte do ní zpracovaný vrchol 23 a osaďte na střechy 63, 17 a 16.
Dokončení návodu v příštím čísle