Katedrála sv. Víta - dokončení

Sdílej
 
Dokončeni z předchozích čísel. Vlastní kostel je dokončen a zbývá postavit tzv. staré proboštství, ve kterém je "zakleta" ještě starší stavba románského biskupského domu.

Půdorysně uzavřete obvod stavby, tj. díl 91 (při použití rysky H-H), a osaďte na ni střechu, kterou zpracujte z dílů 92, 93 a 94. Lehce zatižte a nechte proschnout. Zpracujte vikýře 95 (4x) a po dvou je osaďte na střešní díly 93 a 94. Další zpracované vikýře 96 (3x) osaďte na střešní díl 92.

Foto
Zkompletované komíny 92*, 93*, 94* osaďte na střešní díly 92, 93, 94. Stavbu teď osaďte na terén a připojte k objektu archeologických vykopávek, tj. k dílu 97. Zpracujte zbytek starší zástavby, tj. díl 11, na ten osaďte
Foto
zkompletovanou stříšku 11* a oba díly připojte k celku, tj. lepte na vyznačené místa na dílu 91 a na střechu dílu 97. Vytvarujte a uzavřete vnější schodiště 98, na které osaďte dlažbu 98*.
Poslední prací na modelu je připojení schodiště k objektu, tj. díl 98* lepte k dílu 9l a k němu i díl 98.
Katedrálu jste úspěšně dokončili a věřím, že jste se svou stavební činností spokojeni a že se budete spolu s námi těšit na modely dalších stavebních celk; Pražského hradu. Hodně modelářských úspěchů přeje a na shledanou u dalších význačných objektů Pražského hradu se těší