ISS - Unity - Návod ke stavbě

Sdílej
 
Sestavení tohoto modulu představuje jednu z obtížnějších prací na vesmírné stanici. Funkce centrálního spojovacího uzlu vyžaduje pečlivou výrobu čtyř vstupů do modulu, uvnitř vzájemně propojených a sestavených tak, aby se válcový trup unity nezbortil.

Důležitá podmínka úspěšného připojování dalších modulů ISS spočívá jako vždy v modelové preciznosti. Je nutné dodržet hlavně stejné průměry aktivních (ASZ) a pasivních (PSZ) spojovacích zařízení, stykovacích trnů ze špejlí a vodicích trubiček jako u předcházejících modulů.

Foto
Čísla stavebních dílů modulu jsou podložena žlutou barvou, díly hermetických poklopů barvou písku. Pro zpevnění trupu unity je možné podlepit čtvrtkou kotoučky 2, 8, 15, 16 a kancelářským papírem plášť 5, čela 17 a kotouče 18. U hermetických poklopů podlepte čtvrtkou díly 2, 3, 8, 9 a 11. Než se pustíte do práce, dobře si prostudujte návodné kresby.
Nejprve u všech kotoučků pečlivě uvolněte otvory pro špejle, případně pro trubičky. Z pásků 6x 1 stočte kresbou dovnitř prstence, na jejichž chlopně usadíte kotoučky 6x 2. Vnější stranu obepněte díly 6x 3 - tím máte připravena PSZ. Připravte si plášť 5, do něhož prostříhejte vstupní otvory a stočte do válce. Z obou stran ho uvnitř opatřete pomocnými pásky s chlopněmi - 2x díl 6. Dbejte, aby obvodová hrana chlopní při jejich ohnutí nepřesahovala přes okraje trupu!
Foto
V žádném případě nyní neuzavírejte válec 5 čely 17 a 18 - nejprve musíte zpracovat dvě kotoučové výztuhy trupu a čtyři kruhové hermetické "veřeje" na obvodu pláště. Barvou dovnitř stočte páskové díly 4x 14 a na jejich chlopně usaďte kotoučky 4x 15. Z dílů 4x 10, 12 a 13 zhotovte navinutím na špejli vodicí trubičky. Trubičky 10 zalepte důkladně označeným koncem do dílů 15, a hlavně kolmo k plochám kotoučů. Po zaschnutí lepidla případné přesahy trubiček nad kotoučky odřízněte opatrně žiletkou. Z dílu 9 slepte krychličku s otvory pro vodicí trubičky. Do dvou libovolných protilehlých otvorů zalepte podle barevného označení trubičky 12 a 13 s osičkou ze špejle podle dílu 11 a přípravek nechte také důkladně zaschnout.
Foto
Mezitím si připravte dvě kotoučové žebrové výztuhy 8, které můžete podlepit několika vrstvami, pečlivě oříznout a osadit je pomocnými zálepkami 8x 7. Potom všechny prvky zcela volně - bez lepení - sestavte dohromady: zvnějšku vsaďte do pláště veřeje, posaďte je na obvodové chlopně červenými šipkami na plášti a na stěnách k sobě, uvnitř válce je zasuňte trubičkami do středové krychle. Nyní postupně, u jedné veřeje po druhé, začněte zalepovat jejich chlopně na otvorech pláště, přičemž neustále sledujte geometrii válce a vzájemně kolmé sesazení všech prvků uvnitř trupu. Z libovolné strany navlékněte na podélnou vodicí trubičku a do trupu zasuňte (opět volně, bez lepení!) jedno žebro, z opačné otevřené strany vycentrujte krychli uvnitř válce, trubičky zakápněte lepidlem a nechte zaschnout. Žebro vyjměte, založte do trupu na druhé straně a dovnitř válce stejným způsobem zalepte krychli a trubičky; teprve potom můžete trup definitivně uzavřít oběma žebry, čely 2x 17 a kotoučky 2x 18. Vyčnívající přesahy trubiček 12 a 13 zakápněte lepidlem a po zaschnutí rovněž opatrně seřízněte žiletkou podle plochy 18. Hrany a chlopně veřejí začistěte kruhovými přírubami 4x 16. Obvod trupu na obou stranách olemujte páskovými díly 2x 19 s předem naohýbanými a slepenými krátkými madly. Do snížených vstupů a na obě čela modulu rozmístěte již zhotovených šest PSZ; jejich vycentrování na otvorech vodicích trubiček proveďte pomocí delších odřezků špejle, které musíte včas vytáhnout, aby se nepřilepily.
Foto
Foto
Podle barevné schematické kresby zhotovte čtyři naprosto shodné hermetické poklopy, jimiž vstupy do unity uzavřete do doby, než k nim přibudou další prvky rozšiřující se stanice. Rozměrově jsou i tyto poklopy univerzální a budou se hodit jako uzávěry do všech vstupů kteréhokoli modulu v komplexu ISS. Podrobný stavební popis není nezbytný, neboť se jedná o shodný pracovní postup montáže ASZ jako u předcházejících zařízení. Pouze vnitřní stykovou stěnu zesilte navinutím pásku 7, jehož délka je ve vystřihovánce omezena, a proto budete muset potřebné množství výplně vyrobit podle předkresleného dílu sami. Vnější průměr poklopů musí odpovídat průměrům zesílených kotoučků 3 a 9, aby se zařízení vešlo do veřejí modulu. Obvod poklopu nakonec obepněte páskem 10, spodní čelo začistěte kotoučem 8, středový trn (špejle uříznutá podle dílu 4) zajistěte navíc válečkem z pásku 5 přelepeným kotoučkem 6. Horní čelo poklopu vyprofilujte zesíleným dílem 11, jehož hranu olemujte páskovým dílem 12. Poklopy by měly při zasunutí trnů do trubiček v modulu volně, ale těsně dolehnout do veřejí vstupů a bez násilí by měly jít opět ven. Těsnost styku můžete zvýšit šedomodrými pásky - 6x díl 3 -, jimiž podle potřeby dodatečně olemujete všechny prstence PSZ.
Konstrukční díly hlavních solárních panelů se žlutým pořadovým číslem 42 si uschovejte do doby, než naleznete v některém z příštích čísel ABC další potřebné díly panelů a návod na jejich sestavení. Na příští modelářskou spolupráci se těší