Týpí prérijních indiánů

Sdílej
 
Tématem dnešního čísla jsou indiáni. Proto jsme pro vás připravili model jejich typického obydlí - týpí. Naše vystřihovánka se poněkud liší od obvyklého způsobu zpracování, předpokládá vaši větší spolupráci, ale umožňuje vám vlastní výrobu dalších stanů.

Přípravné práce
Vystřihovánka obsahuje totem a dvě týpí bez terénu (pro lepší orientaci je označení prvního dílu podloženo oranžovou barvou a druhého dílu barvou zelenou). Mimo to jsou na vystřihovánce nakresleny "střihy" na drobné díly dalších týpí (označení dílů je bez barvy) a uvnitř čísla je střih na terén a plášť stanu (tyto střihy nejsou označeny číslem). Terén je v návodu označen jako díl 11 a plášť stanu jako díl 1. Pokud tedy budete chtít postavit celou indiánskou vesnici, doporučujeme tento postup: Jednotlivé střihy dílů 2, 3, 4, 5, 6, 7 nalepte na kladívkovou čtvrtku nebo silnější kancelářský papír, vystřihněte po vnitřní straně čáry kresby a obrysy obkreslete na kladívkovou čtvrtku tolikrát, kolik týpí si budete chtít vyrobit.

Foto
Čtvrtku s obkreslenými díly nalepte a vybarvěte. Díly 2 - 5 a 7 podle střihu, u dílu 6 obkreslete vnitřek vstupu a plášť stanu - díl 1 - vybarvěte podle vlastní fantazie. Střihy pak použijte pro třetí týpí. Pro všechny stany však musíte vyrobit terén 11 - čtvercový s desetiúhelníkem, který vyřízněte a nabarvěte zelenou barvou.
Při stavbě týpí bylo nutno použít tyče a kolíky - vyrobte si je z kuchyňských špejlí, které nabarvěte hnědou vodovou, anilinovou nebo temperovou barvou a přiřízněte na potřebnou délku. Pro jedno týpí si vyrobte tyto díly: 7 - 8x díl 8 - vnitřní tyče stanu - délka 150 - 160 mm, 2x díl 9 - vnější tyče - délka 150 mm, 10x díl 10 - vypínací kolíky - délka 10 mm (u terénu šikmo seříznuté), 8x díl 12 - kolíky obšívky stanu - délka 11 mm.
Před vlastní prací slabě nařízněte lomové čáry, proveďte prořezy a výřezy ploch. Ohyb papíru, který budete nařezávat shora, má lomovou čáru kreslenou plně a vyznačenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Ohyb papíru, který budete nařezávat z rubu, je vyznačen čerchovanou čárou (-.-.-.-).
Obrysy ploch, na které se přilepují další díly, jsou vyznačeny přerušovanou čárou (- - - -). Díly, které se na ně lepí, jsou označeny svými čísly, stejně jako na chlopních, mimo kresbu pak tehdy, když se díl lepí na rubovou stranu - v takovém případě je před číslem znaménko ./..
Místa prořezu jsou tentokrát vyznačena v dílu 13 a 17 bílou čárou s černým rámováním (v každém dílu jeden prořez pro nasazení zobáku). Výřezy ploch - otvor stanu v díle 1, oči v díle 17 a otvor v terénu 15 - jsou vyznačeny červenou úhlopříčkou.
Návod na slepení
Foto
K horní části kouřového otvoru 2 přilepte části - dolní levou 3 a pravou 4 - a zatižte v ploše. Zkompletujte plášť stanu 1 a do horní části vlepte již zpracovaný díl kouřového otvoru 2. Vnější částí uzávěru vstupu stanu 5 protáhněte silnou nit (propíchněte vyznačené otvory v dílech 1, 5, 6 a 7), oba konce spojte a provlečte zadní částí držáku, který uzavřete a přilepte na zadní stranu uzávěru. Na rub připojte zadní stranu vstupu 6, v ploše
zatižte a nechte proschnout. Do obšívky spojení stanu 7 (horní a dolní části) zalepte kolíky 12 - vytvarování je patrné z návodné kresby - a celky přilepte na vyznačená místa dílu 1.
Teď už můžete připojit uzávěr stanu - volné konce nití provlečte propíchnutými otvory v dílech 7 a 1, uzávěr přitáhněte ke stanu a zevnitř stanu nitě zavažte na několik uzlů tak, aby se uzel nemohl vyvléknout.
Celé týpí osaďte a zalepte do terénu 11, který jste si sami vyrobili i vybarvili. K dokončení chybí práce se dřevem. Zevnitř stanu vlepte jeho tyče - díly 8; musíte počítat s tím, že jimi nemůžete opatřit všechny hrany stanu, špejle jsou příliš hmotné, a proto je rozmístěte pravidelně. Vlepujte je postupně a v místech, kde se budou dotýkat vnitřku stanu, i tam, kde se
budou nad stanem dotýkat vzájemně, je zalejte lepidlem. Po proschnutí ovažte spojení silnou nití. Vnější tyče 9, které ovládají kouřový otvor, svažte nití ve vzdálenosti asi 85 mm od dolních konců, rozevřete do tvaru nůžek a přilepte k terénu i ke spodním částem dílu 3 a 4 - řiďte se návodnou kresbou.
Nit byla zapotřebí jen pro ulehčení práce, a proto ji po zaschnutí přestřihněte a odstraňte. Poslední prací na týpí je osazení deseti vypínacích kolíků - díl 10 -, které rozmístěte mezi hrany stanu. Přilepte je tak, že na určené místo kápněte lepidlo, seříznutou stranu špejle do něj vtiskněte tak, aby kolík směřoval od stanu, a jeho polohu zafixujte podložením kouskem dřívka, gumou apod.
Totem
Práci na totemu začtěte zkompletováním zobanů 16 a 19. Díl 16 vlepte do prořezu v dílu 13, díl 19 do prořezu v dílu 17. Díl 13 zkompletujte a doplňte přední dolní částí 14. Zkompletujte díl 17 a osaďte na hlavní část 13. Celek nasaďte do terénu 15 a přilepte. Zkompletujte dvoje "uši" 18, mírně je
vyhněte směrem od konstrukce terénu a přilepte na vyznačená místa na dílu 17. Obdobně zkompletujte ústa masek 20 a 22, vytvarujte je podle návodné kresby a připojte na vyznačená místa totemu - 20 na dolní část 13 a 22 na horní část 17. Slepte k sobě rohy 23 a osaďte na vršek totemu 17. Poslední prací je zkompletování křídel 21, která přilepte na zadní stranu totemu podle návodné kresby. Na dílu 13 není plocha pro přilepení vyznačena - umožňujeme vám, abyste křídla připojili podle vlastních přestav. Návodná kresba vám přibližuje naši představu o umístění.
Jako obvykle můžete stany i totem pro zpevnění a oživení barev nastříkat bezbarvým lakem. Těm z vás, kteří budou stavět celou indiánskou vesnici, přejeme hodně fantazie a radosti z dokončených staveb.