Selská jizba

Sdílej
 
Vystřihovánka je poměrně rozsáhlá a je složena ze dvou částí - první obsahuje stavební oddíl, tj. výrobu stěn, osazení okna, dveří a stavbu pece; druhá obsahuje vnitřní zařízení, které je doplněno vánočním stromkem a dárky.

Návod ke stavbě
Pro zhotovení "stavebního" oddílu budete potřebovat tři kladívkové čtvrtky formátu A3. Stěny jsou označeny písmeny B, C, D, E a jejich střihy jsou nakresleny v příloze vystřihovánky - stěna B je kreslena černě, stejně tak jsou na ní vyznačena místa pro přilepení dalších dílů a jejich čísla; otvor pro dveře je vymezen černou úhlopříčkou. Kresbu stěny se všemi detaily si přeneste na kladívkovou čtvrtku překopírováním nebo propichováním. Lomové hrany spojovacích chlopní jsou kresleny čerchovaně (-.-.-.). Stejným způsobem si na kladívkové čtvrtky přeneste i další stěny: C je kreslena zeleně, D oranžově a E tmavomodře. Díl A je podlaha, kterou podlepte rovněž kladívkovou čtvrtkou a nechte pod plošnou zátěží dokonale proschnout - nejlépe 24 hodin. Schéma sestavení stěn i vnitřního zařízení je součástí návodných kreseb. Podle něho i dvou celkových návodných kreseb se budete orientovat v průběhu stavby modelu.

Foto
Začnete stavebním oddílem: Ke stěně B připojíte z jedné strany stěnu C, z druhé stěnu D a k ní stěnu E. Ke stěně B ještě připojte podlahu A, vše rozložte, v ploše zatižte a nechte dokonale proschnout. Mezitím proveďte přípravné práce - tj. nařezávání lomových hran a výřezy ploch z dílů. Hrany, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny čárkovaně, hrany, které budete nařezávat z rubu vystřihovánky, jsou kresleny čerchovaně. Místa, na která budete lepit další díly, jsou plošně vymezena tečkovanou čarou. Větší výřezy ploch z dílů jsou značeny černou úhlopříčkou, menší plochy jsou bílé, bez dalšího značení. Orientovat se můžete i podle fotografie postaveného modelu. Kdo bude chtít, může velké díly (nebo jejich části) podlepit podle vlastních zkušeností kancelářským papírem.
Dokončete úpravu stěn. Na díl B přilepte na vyznačená místa díly 53 a 54 (rumělkové sokly), okřídlí dveří - tj. díl 58, a část roubené stěny 50. Na díl D přilepte další sokl 52 a poslední sokl 51 přijde na díl E. Celek v ploše zatižte a nechte proschnout.
Vlastní stavbu začněte pecí: Do dílu 2 zalepte zpracovaný výklenek pro popelník - tj. díl 6. Díl 2 připojte k dílu 1, ten doplňte o díl 5 a k vzniklému celku přilepte ještě díl 3 a vše zakryjte dílem 4. Zpracujte výklenek na uložení dřeva - tj. díl 7 - a zalepte jej do dílu 8 (ohniště). Ten připojte k celku - tj. lepte k dílům 2 a 3. Zpracujte dělící stěnu mezi sporákem a ohništěm: k dílu 9 přilepte vytvarovaný díl 15 a doplňte dílem 11. Zpracujte vnější stěnu ohniště - tj. díl 10 -, do kterého zalepte vytvarovanou "sílu zdi" 12, a připojte k dílu 9 a 11. Celý prostor ohniště (z dílů 9, 10, 11, 12 a 15) připojte k celku: díl 10 přilepte na vyznačené místo na dílu 8, díl 9 připojte k dílům 3 a 4 a díl 11 na díl 8 a k dílu 3.
Foto
Teď přilepte ještě neúplnou pec na rozložené stěny: lepte nejprve na vyznačená místa na stěně B - tj. přilepte sem díly 4, 3 a 8. Stěny ještě stále nebudete uzavírat, ale připravte si nejprve okno ze zpracovaného dílu 55 a dveře vyrobené z dílů 56, 57 a 59. Okno přilepte z rubu na stěnu D a dveře na stěnu B. A teď už můžete stěny "zvednout" a přilepit k podlaze - nejprve stěnu C, ke které současně připojte na vyznačená místa pec, a to díly 4, 5 a 1. K podlaze přilepte i chlopeň prahu dveří 57. Vyhněte a přilepte k podlaze i stěnu D. Poslední stěnu E nechte zatím ještě volnou. Vraťte se ke stavbě pece a dokončete ji: zkompletujte komín 13, osaďte na celek -tj. na díl 9 - a na vyznačená místa na komínu 13 a dílu 4 osaďte zpracovaný sopouch 14. K vybavení pece patří popelník. Vyrobte jej z vnitřního dílu 44, který oblepte zadním dílem 43. Na vyznačené místo na dílu 43 přilepte zpracované ucho 45 a hotový popelník zasuňte do výklenku sporáku.
Nejdůležitější stavební úprava místnosti je dokončena a můžete začít se zařizováním: začněte lavicí a zkompletujte díly 29, 30, 31, 32. K dílu 29 připojte z jedné strany díl 30, z druhé strany díl 31 a na spodek lavice koutové podnoží 32. Podnoží lepte z rohu sedadla lavice k opěradlu, přitom část podnoží bude přesahovat sedadlo až do kouta místnosti. Hotovou lavici přilepte částí opěradla a rumělkovou chlopní podnoží dílu 30 na stěnu D, kde je místo pro osazení vyznačeno. A teď můžete vyhnout a přilepit k podlaze i stěnu E - přitom ke stěně E přilepte i druhou část opěradla lavice a chlopeň podnoží dílu 31 a k podlaze zakápněte lepidlem všechna podnoží.
Jizba dostala už konečný půdorysný tvar a s výjimkou obrazu ji začněte zařizovat volným nábytkem. Rohy obrazu 60 zafixujte čtyřmi technickými chlopněmi 61 a pak jej přilepte dolním okrajem rámu 60 na vyznačené místo na stěně D.
Na stěně E máte vyznačeno místo pro přilepení police. Zpracujte hlavní konstrukci 22, zalepte do ní na vyznačené místo zkompletovanou vzpěru 23. K oběma stranám police připojte podle návodné kresby svislé části: vlevo díl 25, vpravo 24 a polici osaďte na stěnu E. Zpracujte lištu 26 a přilepte na vyznačená místa na horních částech svislých dílů 25 a 24. Vytvarujte okraje čtyř talířů 27, uzavřete je a vlepte do nich čtyři dna 28. Hotové talíře zasuňte podle návodné kresby do police. Kdo je bude chtít mít osazené nastálo, zakápne je lepidlem v místech, kde se budou dotýkat police.
Pokračujte stolem a ze všeho nejdříve si ověřte, zda jste při přípravných pracích nezapomněli vyříznout otvory v nohách stolu (tj. v dílech 16 a 17) pro trnože a rovněž tak otvory ve dvou trnožích - tj. dílech 19 - pro zarážky. Zkompletujte díl 16. K dílu 17 připojte díl 21 a pak oba díly přilepte k dílu 16, nejprve chlopně dílu 21 na nohy 16 a potom nohy dílu 17 na nohy stolu - tj. dílu 16.
Foto
Zpracujte trnože 2x 19, ale nechte u nich volné oba konce tak, abyste do nich mohli zalepit zarážky 4x 20, které zkompletujte. Trnože 2x 19 nasuňte do otvorů v nohách stolu - tj. do spojených dílů 16 a 17, pak nohy upravte podle otvorů v trnožích, kam zalepte zarážky 20. Z dílu 18 vyrobte zásuvku a tu nasuňte do stolu. Stůl je hotov, zatím jej odložte a zpracujte dvě židle (popisujeme stavbu jen jedné, druhá má stejný postup). Zpracujte čtyři nohy 41, zalepte je zespodu do sedadla rozloženého dílu 40 a ten zkompletujte, tzn. uzavřete sedátko, spojte obě strany opěradla a obstřihněte je. Hotové židle zatím odložte.
Další prací je stavba postele. Zkompletujte bočnice 36, 37 a přilepte je podle návodné kresby na tělo postele 35. K tomuto celku připojte zpracovaná čela - přední 34 a zadní 33. Hotovou postel zatím odložte a postavte truhlu: zkompletujte vnějšek - tj. díl 46 - a zalepte do něj zpracovanou část vnitřku 48 - tady pozor, abyste vnitřek dobře orientovali. Na vyznačená místa na dílu 48 patří kování dílu 46. Pak dovnitř truhly vsaďte dno - tj. díl 49 - a jeho boční část přilepte na vnějšek - tj. na díl 46. Zpracujte čtyři nohy 47 a přilepte na vyznačená místa na spodní části truhly - tj. na díl 46. Truhla je hotova a zatím ji rovněž odložte. Poslední stálou výbavou místnosti je ošatka. Vytvarujte a uzavřete její vnitřní část 38, zalepte do ní dno 39 a polepte vnější část 42. Ošatku můžete umístit doprostřed stolu - tj. na jeho desku 16.
Další prací je zhotovení kolébky: zkompletujte vnitřek - tj. díl 79 - a na jeho dlouhé boční strany přilepte dva vnější díly 83. Na kratší vnitřní strany dílu 79 přilepte dva zpracované vnějšky - tj. díly 80. Spodní část 81 přilepte z rubu na dno kolébky a dvě zpracované trnože 82 přilepte na vyznačená místa na podnoži - tj. dílech 80. Do kolébky můžete položit miminko, které se zhotoví velmi jednoduše: vytvarujte díl 90, přilepte k němu čelné díly 92, 91 a dolní část 93. Zpracujte okraj zavinutí 94 a osaďte podle návodné kresby na celek - tj. přilepte k dílu 90. Ze dvou zpracovaných dílů 95 vyrobte vázání, kterým oviňte opět podle návodné kresby povijan 90. Celek můžete buď přilepit dílem 93 na dno kolébky, nebo do kolébky jen volně položit.
Veškeré zařízení jizby máte hotovo. Zbývá je umístit do prostoru podle schématu, které jsme připravili v rámci návodných kreseb. Chcete-li můžete podnož postele, kolébky, stolu, židlí a truhly přilepit zakápnutím k podlaze.
Jizba je hotova, ale postel nemá peřinu ani polštář. Když požádáte maminku, jistě vám je ušije. Opatřete si dva kousky látky (kanafasu) s jemným proužkem. Na peřinu si vystřihněte obdélník přibližně 8 x 11 cm (na polštář 3,5 x 11 cm) tak, aby proužky probíhaly rovnoběžně s mírami 8 a 3,5 cm. Látku přehněte lícovanými stranami k sobě a tři strany sešijte. Vznikne "pytel", ten obraťte na líc, vycpěte vatou, zahněte čtvrtou stranu dovnitř a sešijte.
Protože jsme vystřihovánku připravovali pro čas vánoční, musíte vyrobit ještě stromek, ozdoby a dárky. Začněte stromkem. Jeho kostru tvoří pět dílů 62, které vzájemně spojíte do půdorysného pětiúhelníku. Vytvarujte a uzavřete kmen stromku - tj. díl 66 - a navlečte jej podle návodné kresby na kostru stromku, přilepte a nechte proschnout. Pak na vyznačená místa osaďte větve - tj. do nejvyšší části díl 63 (5x), do středu díl 64 (5x) a do dolní části díl 65 (5x). Kmen stromku 66 zalepte do dřevěného kříže 67, který po proschnutí zakryjte zespodu zpracovaným dílem 67*. Zpracujte ozdoby představující upečené perníky. Jsou to díly 78 (5x), 84 (3x), 85 (5x), 86 (6x), 87 (4x), 88 (4x), 89 (4x). Podle návodné kresby je můžete "rozvěsit", tj. přilepit na kostru stromku a na jeho větve. Pokud se rozhodnete nepověsit všechny, můžete u zbytku odstřihnout závěsy a položit je do ošatky na stole. Poslední prací na stromku je zpracování slaměné hvězdy - tj. dílu 68, kterou osaďte podle návodné kresby na vrchol stromku. Stromek můžete postavit podle schématu zařízení jizby do kouta vedle pece (případně jej na toto místo přilepit).
Prvním dárkem je husar na koni, tak kterého kdysi dostávali vaši pradědečkové. Vytvarujte a uzavřete díl 73 a zakryjte jej dvěma díly 72. Zpracujte nohy koně 2x 74 a přilepte je na vyznačené místo na tělo 73. Na tělo 73 (rovněž na vyznačené místo) osaďte zpracovanou hlavu a krk koně - tj. díl 69. Na zadní díl těla 72 osaďte zpracovaný ocas koně - tj. díl 70. Slepte k sobě díly 75 a 76. Na díl 75 osaďte koně a k dílu 76 přilepte čtyři zpracovaná kolečka 77. Zpracujte trubače husarů 71 (pozor, nohy trubače nespojujte, jen trup) a husara pak posaďte podle návodné kresby na koně.
Druhým dárkem je lokomotiva, opět provedená velmi jednoduše, jako hračka z druhé poloviny 19. století. Vytvarujte a uzavřete díl 97, připojte k němu přední a zadní díly 96 a tento celek osaďte na díl 99, kde je místo pro přilepení vyznačeno. K dílu 99 přilepte z rubu spodní část - tj. díl 100. Vnitřní díl kabiny 98 vlepte do vnějšku - tj. do dílu 98 - a kabinu osaďte opět na vyznačené místo na dílu 99. Ze špejle, kterou uřízněte na délku zakreslenou ve vystřihovánce a natřete černou tuší, vyrobte dřík komínu - tj. díl 101. Ten nasuňte a zalepte do dílu 97 a na jeho vrchol osaďte zpracovaný díl 102. Čtyři zpracovaná kola 103 přilepte na díl 100.
A to je vše - dárky uložte zatím pod stromeček a přijměte je tak jako celou vystřihovánku, jako vánoční pohlazení od všech, kteří se na jejím vytvoření, přípravě a vydání podíleli.
Na shledanou u dalších vystřihovánek se těší