Pokladnička Tukan

Sdílej
 
Dnešní vystřihovánka netradiční pokladničky je určena všem začínajícím modelářům. Sestavení je velmi jednoduché, ale přesto pozorně čtěte návod a řiďte se návodnou kresbou. Přesná a trpělivá práce se vám určitě vyplatí - po vhození mince tukan poděkuje klapnutím zobáku a zdvihnutím ocasu.

Přípravné práce
Hrany, které budete nařezávat z lícové strany a ohýbat od sebe, jsou značeny plnou čárou, která je zakončena malou černou šipkou. Hrany, které budete nařezávat z rubové strany a ohýbat k sobě, jsou značené čerchovanou čárou. Tam, kde by ohybové čáry rušily kresbu, jsou označeny pouze po obvodě dílů. Důležité jsou výřezy v dílu 2. Vyřežte z něj plochu označenou červenými úhlopříčkami a dva úzké červené obdélníky. V dílu 3 udělejte průřezy označené červenými čárami.
Návod na sestavení

Foto
Vystřihněte a vytvarujte díly 1, 4, 6 a 7. Po vystřižení nebo vyřezání červených trojúhelníků vám v těchto dílech zůstanou zářezy. V dílech 1 a 4 navzájem stáhněte hrany zářezů tak, aby se hlava ptáčka vytvarovala. Tento tvar zespodu zajistěte přilepením dílu 5. Na díly 1 a 4 nyní přilepte díly 6 a 7. K dílu 1 opatrně přilepte díl 2.
Sestavování začněte od spodní části dílu 1 přilepením velkých chlopní. Po přilepení dílu 2 pokračujte lepením dílu 4. Postupujte stejně jako při lepení dílu 2. Tělo ptáčka dokončete přilepením dílu 3. Pozor, dno pokladničky - oranžovou část dílu 3 - zatím nepřilepujte k dílům 1, 2 a 4. Zachováte si tím dobrý přístup do vnitřku pokladničky, který budete potřebovat při lepení dalších částí. Na díly 6 a 7 přilepte oči 8.
Z dílů 9 a 10 slepte spodní část zobáku a přilepte ji k dílu 2. Zpracujte vrchní část zobáku 11 a zespodu ji částečně uzavřete dílem 12. Z vrchní části zobáku 11 odstřihněte plochu označenou malými červenými trojúhelníčky. Vrchní část zobáku nyní vložte do výřezu v dílu 2 a vyzkoušejte, zda má dostatečnou vůli. Pokud se zobák nedá volně zdvihat, zvětšete výřez v dílu 2.
Vystřihněte díl 14 a přilepte ho k dílu 2. Z dvou dílů 13 slepte ocas, zasuňte ho do výřezu v dílu 2 a přilepte k dílu 14. Zpracujte křídla 15 a 16. Křídlo 15 přilepte k dílu 1, křídlo 16 k dílu 4. Zpracujte nohy 17 a 18 a také je přilepte k dílům 1 a 4. Poslední prací je uzavření dna pokladničky. Předtím však ještě vhozením několika mincí vyzkoušejte, zda jsou zobák a ocas funkční.
Tím je stavba dokončena. Až budete chtít naspořené mince vybrat, musíte prořezat rohy poklopu na dně pokladničky. Pokud chcete model používat jen jako hračku, můžete ze dna odstřihnout celý poklop.
Mnoho trpělivosti při práci a radosti z nového modelu vám přeje

Autor

Martin Hlaváč