Ozdoba na stromeček - Krychle v osmistěnu

Sdílej
 
Jako každý rok,tak i letos jsme si pro vás připravili netradiční vánoční ozdoby, které jsou inspirovány světem prostorové geometrie. Mezi jednou dvojicí pravidelných mnohostěnů - krychlí a osmistěnem - je zvláštní vztah: středy stěn osmistěnu jsou vrcholy jisté krychle a naopak - středy stěn krychle jsou vrcholy jistého pravidelného osmistěnu. Říkáme, že krychle (hexaedr) a pravidelný osmistěn (oktaedr) jsou duální mnohostěny.

Jako každý rok,tak i letos jsme si pro vás připravili netradiční vánoční ozdoby, které jsou inspirovány světem prostorové geometrie.
Mezi jednou dvojicí pravidelných mnohostěnů - krychlí a osmistěnem - je zvláštní vztah: středy stěn osmistěnu jsou vrcholy jisté krychle a naopak - středy stěn krychle jsou vrcholy jistého pravidelného osmistěnu. Říkáme, že krychle (hexaedr) a pravidelný osmistěn (oktaedr) jsou duální mnohostěny.
Z dnešní vystřihovánky si můžete vymodelovat první vztah - krychli uvnitř osmistěnu.
Sestavení modelu

Foto
Stránku si nechte vícekrát okopírovat na barevné (jednobarevné) či duhové papíry. Všechny části vystřihněte. Narýhujte hrany a ohněte je do rubu, podél krátkých přerušovaných čar přehněte model na líc. Připravenou vystřihovánku opět narovnejte a vyřízněte vyšrafované plochy.
Duální mnohostěny
Část D modelu vložte zkusmo dovnitř na plnou stěnu osmistěnu. Musí pěkně zapadnout - pokud ne, přistřihněte trochu strany trojúhelníku a teprve pak jej přilepte tuhým lepidlem (např. Kores).
Slepte krychli - část A; pořadí lepení hran začněte podle písmen A, B, uzavřete trojici stěn, pokračujte slepováním dalších hran. Tři kruhové výseče při vrcholu vyplňují kruh. Na něj přilepte podle vyznačení část B.
Připravte si jehlu, nit s uzlíkem a potřete kruh uvnitř trojúhelníku lepidlem. Propíchněte nejprve zevnitř vrchol krychle a pak vyznačený střed stěny osmistěnu, přitáhněte kruh na kruh. Opět dbejte na to, aby se vyznačené paprsky překrývaly.
Potírejte záložky u hran oktaedru jednu po druhé a přilepujte je.
Podívejte se na pravidelný osmistěn ležící na podložce. Má teď vlastně dolní a horní trojúhelníkovou podstavu, ale jsou navzájem pootočené o 60°. Z tohoto důvodu jej lze zařadit i mezi mnohostěny zvané antihranoly.
Samostatné ozdoby
Přídavky u modelu krychle odstřihněte. Dorýsujte chybějící trojúhelník v síti osmistěnu. Sestavte žebrové modely podle výše uvedeného postupu. Oba mnohostěny můžete zavěsit netypicky - ve středu jedné z hran.