Vánoce v selské jizbě - dokončení

Sdílej
 
Dokončení vystřihovánky z minulých čísel.

Látku přehněte lícovanými stranami k sobě a tři strany sešijte. Vznikne "pytel", ten obraťte na líc, vycpěte vatou, zahněte čtvrtou stranu dovnitř a sešijte.

Foto
Protože jsme vystřihovánku připravovali pro čas vánoční, musíte vyrobit ještě stromek, ozdoby a dárky. Začněte stromkem. Jeho kostru tvoří pět dílů 62, které vzájemně spojíte do půdorysného pětiúhelníku. Vytvarujte a uzavřete kmen stromku - tj. díl 66 - a navlečte jej podle návodné kresby na kostru stromku, přilepte a nechte proschnout. Pak na vyznačená místa osaďte větve - tj. do nejvyšší části díl 63 (5x), do středu díl 64 (5x) a do dolní části díl 65 (5x). Kmen stromku 66 zalepte do dřevěného kříže 67, který po proschnutí zakryjte zespodu zpracovaným dílem 67*. Zpracujte ozdoby představující upečené perníky. Jsou to díly 78 (5x), 84 (3x), 85 (5x), 86 (6x), 87 (4x), 88 (4x), 89 (4x). Podle návodné kresby je můžete "rozvěsit", tj. přilepit na kostru stromku a na jeho větve. Pokud se rozhodnete nepověsit všechny, můžete u zbytku odstřihnout závěsy a položit je do ošatky na stole. Poslední prací na stromku je zpracování slaměné hvězdy - tj. dílu 68, kterou osaďte podle návodné kresby na vrchol stromku. Stromek můžete postavit podle schématu zařízení jizby do kouta vedle pece (případně jej na toto místo přilepit).
Foto
Prvním dárkem je husar na koni, tak kterého kdysi dostávali vaši pradědečkové. Vytvarujte a uzavřete díl 73 a zakryjte jej dvěma díly 72. Zpracujte nohy koně 2x 74 a přilepte je na vyznačené místo na tělo 73. Na tělo 73 (rovněž na vyznačené místo) osaďte zpracovanou hlavu a krk koně - tj. díl 69. Na zadní díl těla 72 osaďte zpracovaný ocas koně - tj. díl 70. Slepte k sobě díly 75 a 76. Na díl 75 osaďte koně a k dílu 76 přilepte čtyři zpracovaná kolečka 77. Zpracujte trubače husarů 71 (pozor, nohy trubače nespojujte, jen trup) a husara pak posaďte podle návodné kresby na koně.
Druhým dárkem je lokomotiva, opět provedená velmi jednoduše, jako hračka z druhé poloviny 19. století. Vytvarujte a uzavřete díl 97, připojte k němu přední a zadní díly 96 a tento celek osaďte na díl 99, kde je místo pro přilepení vyznačeno. K dílu 99 přilepte z rubu spodní část - tj. díl 100. Vnitřní díl kabiny 98 vlepte do vnějšku - tj. do dílu 98 - a kabinu osaďte opět na vyznačené místo na dílu 99. Ze špejle, kterou uřízněte na délku zakreslenou ve vystřihovánce a natřete černou tuší, vyrobte dřík komínu - tj. díl 101. Ten nasuňte a zalepte do dílu 97 a na jeho vrchol osaďte zpracovaný díl 102. Čtyři zpracovaná kola 103 přilepte na díl 100.
A to je vše - dárky uložte zatím pod stromeček a přijměte je tak jako celou vystřihovánku, jako vánoční pohlazení od všech, kteří se na jejím vytvoření, přípravě a vydání podíleli.
Na shledanou u dalších vystřihovánek se těší