Minibox LIAZ ADM 337

Sdílej
 
Víte, co v názvu znamená zkratka ADM? Autodomíchávač (hovorově mix) a to proto, že se při přepravě buben s betonem otáčí a beton se tak zároveň míchá. Směs se může v betonárně pouze předmíchat a behěm jízdy se domíchá.

Beton jako směs písku, cementu a vody musí být dokonale promísen tak, aby cement obalil jednotlivá zrna písku, která po vytvrdnutí spojí. Při přepravě běžným způsobem by otřesy při jízdě způsobily pokles písku, voda s cementem by se naopak vyplavila. Beton proto není možné vozit v běžných nákladních vozech.
Návod na slepení

Foto
Při stavbě dnešní vystřihovánky se můžete rozhodnout pro jednodušší nebo náročnější model. Díly pro začátečníky jsou žluté, pro pokročilé jsou modré. Automix lze sestavit již z pouhých tří dílů. Jsou to díl 1 - podvozek, 2 - kabina, 3 - (žlutá) - nástavba. Jednoduché i náročnější provedení je možné rozšířit o doplňkové modré díly: díl A - kryt motoru, díl 10 a 11 - nádrž na vodu, díl 12 - žebřík. Při stavbě náročnějšího provedení žluté díly 1 a 2 použijte, zbylý díl 3 odložte jako nepotřebný.
Nahrubo vystřihněte vybrané díly. Narýhujte ohyby označené vně kresby černými šipkami. Pozor na opačné ohyby označené čerchovanou čárou. U kabiny, dílu 2, narýhujte pouze hranu mezi střechou a zadním čelem, ostatní hrany (střecha - boky a střecha - přední čelo) budou oblé. Jednotlivé díly vystřihněte přesně. Vytvořte otvory v naznačených místech (platí pro modré díly) - 6x. Přes hranu desky stolu vytvarujte zaoblené hrany kabiny. Narýhované hrany a chlopně ohněte a podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních díly slepujte.
Stavba bubnu
Foto
Připravte si díly 7, 8, 9, 13 - 2x. Ze čtvrtky vyřízněte nebo vystřihněte proužky široké 8 mm (tak, jak je široký díl 8). Na "montážní" špejli, asi 15 cm dlouhou, začtěte pásek navíjet. Nasucho! Teprve jeho konec zalepte kapkou lepidla. Nyní přiložte - na špejli navléknutý - jeden díl 13. Přilepte jej ke stočenému pásku, ne ke špejli! Přilepte začátek dalšího pásku ke konci předcházejícího a natáčejte jej tak dlouho, až docílíte stejného průměru s dílem 13.
Zbytek navíjeného pásku odstřihněte a konec opět přilepte. Přiložte a přilepte druhý díl 13. Tím je připraven základ míchacího bubnu. Stočte a slepte díly 7 a 9 - vzniknou dva komolé kužely. Ty postupně nalepte na chlopně dílů 13. Posledním úkonem je nalepení dílu 8 na natočený pásek. Hotový buben stáhněte z "montážní" špejle. Připravte si nádrž na vodu, díl 10 a 11. Díl 10 stočte a pomocí chlopně slepte. Ze čtvrtky vyřízněte nebo vystřihněte pásek široký jako nádrž, tj. 18 mm. Pásek stočte do ruličky a nechte mu schopnost roztáčet se. Zcela stočený jej vložte do dílu 10. Vnitřní napětí roztáčejícího se pásku nádrž vytvaruje. Zároveň na bocích vznikne plocha pro přelepení obou čel nádrže, dílů 11.
Nyní slepte držáky míchacího bubnu. Díl 3 sestavte podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních. Na patřičné místo přilepte zpevňující díl 6. Zadní držák začněte sestavovat slepením dílu 4. Pro vlepení dílu 5 vložte do otvoru v zadním čele dílu 4 "montážní" špejli, na kterou díl 5 rovněž navléknete. Špejli vyjměte a slepený celek přilepte k podvozku. Do připraveného míchacího boxu zasuňte (bez lepení) špejli dlouhou 45 mm. Konec špejle nyní vložte do otvoru v dílu 4 a 5. Na druhý konec špejle nasuňte slepený díl 3 a přilepte jej k podvozku. Pokud jste pracovali přesně, buben se bude otáčet. Špejli - osu - můžete ponechat nepřilepenou, tím máte možnost buben vyjímat.
Na díl 3 přilepte nádrž na vodu, chcete-li, přilepte díl 12 - žebřík - a kryt motoru - díl A.
Řídkou vodovou barvou v patřičném odstínu zabarvěte bílá místa na lepených hranách.