Dva v jednom

Sdílej
 
Titulek jako z televizní reklamy. Ale naše nabídka jedné vystřihovánky, která skrývá modely dvou různých mnohostěnů, není žádný reklamní podvod.

Mnohostěny jsou sestaveny ze dvou skořepin, pootočením jedné části vůči druhé se navzájem proměňují. Jeden z mnohostěnů objevil Archimedes asi 250 let před naším letopočtem a ten druhý Aškinuze v roce 1957. To, co lidstvu trvalo 2200 let, vy zvládnete v okamžiku. A ještě získáte jako bonus dárkový košíček. Přesvědčte se sami!
Sestavení modelů mnohostěnů

Foto
Vystřihněte po obvodu části 1, 2. Narýhujte a ohněte všechny hrany a záložky (raději si dvakrát zkontrolujte, že jste nic nevynechali). Sestavte obě skořepiny.
Proměny
Část 2 nasuňte na část 1 tak, aby vystřižený půlkruh přiléhal ke straně čtverce - máte první archimedovský mnohostěn.
Část 2 teď nasuňte tak, aby vystřižený půlkruh přiléhal ke straně trojúhelníku. Získáte mnohostěn, který se dosti podobá tomu předcházejícímu, ztratil však jednu rovinovou souměrnost. O to, kdo jej vlastně objevil, se vede téměř světový boj. Ve hře jsou jména Aškinuze, Bilinskij a Miller. Geometři nejsou jednotní ani v tom, do které třídy mnohostěnů jej zařadit. Přikloňme se k názoru, že i tento konvexní mnohostěn patří do skupiny mnohostěnů polopravidelných.
Foto
Pevnost modelu
Při manipulaci s modelem vám asi bude vadit, že při každém sebemenším stisknutí se tvar deformuje. Otevřený konvexní mnohostěn není pevný - zpevní se až přilepením poslední stěny. To bychom však nemohli uskutečnit popsané proměny. A navíc - v úvodu jsme vám slíbili dárkový košíček! Máte-li o něj zájem, sestavte ještě výztuž a vsuňte ji do části 1.
Sestavení modelu výztuže
Vystřihněte po obvodu části 3, 4, 5, 6. Hrany a záložky jsou vyznačeny žlutě - narýhujte je a přeložte v nich modely líc na líc. (Líc výztuže je samozřejmě uvnitř.) Lichoběžníkovou plochu v části 4 přilepte na shodnou plochu části 3 - pozor, neslepte si záložky na krajích, zůstanou odklopené! - a pak je přilepíte k červené úsečce, která je osou výztuže. Nakonec uzavřete model přilepením malé bílé záložky. Z částí 5, 6 sestavte druhou polovinu výztuže.
Obě poloviny přiložte k sobě a bodově je slepte. Zkuste si nanečisto vsunout výztuž dovnitř. Pokud by trochu přesahovala skořepinu, vyjměte ji a malinko zastřihněte spodní hrany. Pokud je vše v pořádku, vtáhněte pomocí seříznuté špejle těsnou obruč dovnitř, potřete kraj lepidlem a zase obruč přitiskněte k modelu. Vypínejte model, jako byste sestavovali válec, pak stiskněte hrany mezi prsty.
Košík pro čtyři minidárky je hotov. Zbývá ještě napsat na žluté plošky uvnitř košíku z jedné strany třeba "Jiřince" a z druhé "brácha".