Mercer model 35 Raceabout

Sdílej
 
První automobily představila firma Mercer v letech 1906-1909 pod značkou Roebling-Planche. Tato konvenční vozidla měla - jako mnoho jiných amerických vozů v té době - chladič typu Mercedes. Vše se změnilo v roce 1910, kdy převzal konstrukční oddělení ing. Finlay Robertson Porter a vyvinul vysoce výkonný sportovní vůz s označením Model 30, který se v roce 1911 stal základem modelové řady 35 Raceabout.

První automobily představila firma Mercer v letech 1906-1909 pod značkou Roebling-Planche. Tato konvenční vozidla měla - jako mnoho jiných amerických vozů v té době - chladič typu Mercedes. Vše se změnilo v roce 1910, kdy převzal konstrukční oddělení ing. Finlay Robertson Porter a vyvinul vysoce výkonný sportovní vůz s označením Model 30, který se v roce 1911 stal základem modelové řady 35 Raceabout.

Foto
Sportovní charakter těchto vozů se projevoval hlavně odlehčenou karoserií, která neměla nic než blatníky a kapotu motoru. Místo čelního skla převzal funkci kulatý "monokl", připevněný na tyči volantu. Účinek tohoto čelního skla je dodnes velmi diskutabilní. Tato vozidla se těšila veliké oblibě zejména u studentů z bohatých rodin. V roce 1914 vyhrál Eddie Pullen jako první Američan s americkým vozem Raceabout model 35 americkou Grand Prix.
Základní technické údaje
Motor: řadový čtyřválec, obsah válců 4916 cm3, výkon 37 kW při 1800 ot./min., zadní náhon, třístupňová převodovka
Rozměry: rozvor - 2,62 m, rozchod - 1,34 m
Hmotnost: 1450 kg
Maximální rychlost: 120 km/hod.
Model, který v dnešním čísle otiskujeme, je zpracován v měřítku 1:32 a je určen pro pokročilejší papírové modeláře. Pracujte pomalu a pečlivě. Před stavbou si pročtěte návod a během stavby se orientujte podle návodných kreseb.
Přípravné práce
Hrany, které budete ohýbat z tisku vystřihovánky, jsou značeny plnou čárou a mimo kresbu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete ohýbat z rubu vystřihovánky, jsou značeny čerchovanou čárou (-.-.-.-). Přerušovanou čárou (------) jsou značeny obrysy ploch, na něž se budou jednotlivé díly lepit. Výřezy a prořezy z ploch, jsou značeny červenou úhlopříčkou. Otvor na dílu 26 je označen červeným bodem.
Ze špejle o průměru 2 mm si připravte tyto díly: přední osa - díly 2x 50, délka 13 mm, zadní osa - díl 51, délka 58 mm, tyč volantu - díl 21, délka 35 mm, osa rezervy - díl 33, délka 19 mm, držák hlavního reflektoru - díl 31, délka 15 mm a držáčky lucerniček - díly 2x 74, délka 12 mm.
Stavba modelu
Foto
Pečlivě vytvarujte a slepte rám automobilu z dílů 1, 2 a 3. Na vyznačené místo na spodní části přilepte vzpěru, díl 75. Dbejte na to, aby se rám nezkroutil do tzv. vrtule. Hotový podvozek mírně zatižte a nechte proschnout. Pokračujte přilepením kapoty motoru, díl 4.
Kapotu ukončete přední maskou 5 a zadním dílem 6. Na plášť kapoty přilepte postupně zpevňovací pásky, díly 7, 8 a 9. Vystřihněte a zpracujte nádrž, díl 10, a přilepte ji na rám podvozku. Zadní část vozidla dokončete přilepením dílu 11.
Pokračujte sedadly automobilu. Vystřihněte a vytvarujte pláště sedadel 2x 13, ke kterým přilepte sedáky 2x 12. Zadní část sedadel dokončete přilepením dílů 2x 14. Na vyznačená místa na bocích sedadel přilepte vnější opěradla, díly 16 a 17. Nyní obě sedačky spojte k sobě středovým madlem 15 a celý komplet usaďte a přilepte na podlahu podvozku, díl 3, a na vyznačená místa na dílu 10. Na nádrž 10 dále přilepte zpracované díly 2x 18, 2x 19 a pásky 2x 24.
Vystřihněte a slepte díl 20, který přilepte na vyznačená místa na dílu 6. Nezapomeňte u těchto dílů prorazit otvory pro volantovou tyč.
Slepte dálkový světlomet, který sestavte z dílů 26, 27, 28, 29 a 30. Vezměte připravenou špejli, díl 31, nasuňte ji do proraženého otvoru v kapotě 4 a zalepte. Na vyčnívající konec špejle nasaďte hotový reflektor a zalepte. Pokračujte slepením rezervy. Vystřihněte, stočte a spojkou 35 slepte vnější plášť, díl 34.
Dále slepte i vnitřní plášť 37. Oba díly nyní přilepte nejprve k jednomu boku kola, díl 36, a celé kolo dokončete přilepením druhého boku. Zpracujte středový válec, díl 38, který uzavřete z jedné strany vytvarovaným držákem 39. Tímto držákem usaďte hotový celek na vyznačená místa na hotovém kole a zalepte. Druhou stranu vnitřního válce 38 opět uzavřete držákem 39, který také přilepte ke kolu. Zpracujte úchyt, díl 32, který přilepte na vyznačené místo na dílu 11. V těchto dílech nezapomeňte prorazit otvory pro osu rezervy, díl 33, kterou po nasunutí napevno přilepte. Na vyčnívající konec osy nasaďte hotovou rezervu a zajistěte ji maticí slepenou z dílů 40 a 41. Zpracování matice je shodné s postupem níže popsaným u matic kol.
Pokračujte přední nápravou automobilu, kterou postupně slepte z dílů 42, 43, 44 a 45.
Foto
Opět dávejte pozor, aby se náprava nezkroutila do vrtule, mírně ji zatižte a nechte proschnout. Do proražených otvorů na bocích nápravy vsuňte a zalepte připravené osy předních kol, díly 2x 50. Na osy dále nasuňte na doraz zákolníky 2x 49 a opět zalepte.
Zpracujte kola, která jsou všechna stejná, z dílů 4x 46, 4x 47 a 8x 48. Na pracovní špejli o průměru 2 mm namotejte a slepte pláště matic 4x 52. Po sejmutí z pracovní špejle uzavřete pláště z jedné strany čely 4x 53. Nyní vezměte přední kola, nasaďte je na vyčnívající konce os 2x 50 a zajistěte hotovými maticemi. Pozor, po nasazení a přilepení matic se musí kola volně otáčet!
Pokračujte zadní nápravou. Vystřihněte a slepte plášť diferenciálu 54 a přilepte k němu čela 2x 55. Vezměte připravenou zadní osu 51 a z jedné strany ji nasuňte do proraženého otvoru na boku rámu. Dále na osu nasuňte hotový diferenciál a osu opět prostrčte druhým bokem rámu. Osu nyní usaďte tak, aby vyčnívala po obou stranách stejně, a napevno ji zalepte. Stejně tak zalepte po usazení i diferenciál.
Nyní zpracujte blatníky automobilu. Vystřihněte a slepte k sobě díly levého blatníku 56, 57 a ještě za vlhka jej vytvarujte do požadovaného tvaru. Na vyznačená místa na spodní části nášlapu přilepte zpracované držáky blatníku 2x 60. Stejným způsobem zkompletujte i pravý blatník, díly 58, 59, a jeho držáky 2x 60.
Foto
Blatníky na automobil osaďte následujícím způsobem. Začněte zadní částí blatníků, nasuňte ji na osu 51, dále blatníky přilepte přední chlopní na vyznačené místo na dílu 4. Blatníky nyní upravte do konečné polohy přilepením držáků 2x 60, na Źvyznačená místa na bocích podvozku 2 a 3. Mezi držáky pravého blatníku 2x 60 ještě vlepte sestavený vzduchový válec z dílů 69 a 2x 70.
Nyní na vyčnívající konce zadní osy nasuňte zákolníky 2x 49 a zalepte.
Rozmístění jednotlivých dílů na zadní ose je zakresleno na návodné kresbě. Na osu dále nasuňte hotová zadní kola, a zajistěte ji proti vysunutí již hotovými maticemi. Opět dbejte na to, aby se po nasazení a zalepení matic kola volně otáčela. Tím je podstatná část automobilu hotová a můžete se pustit do stavby hlavních reflektorů.
Sestavení reflektorů je naprosto shodné jako u dálkového světlometu. Slepte je z dílů 2x 61, 2x 62, 2x 63, 2x 64 a 2x 65. Hotové reflektory pak usaďte do chlopní na přední části podvozku automobilu a přilepte.
Na vyznačené místo na spodní části chladiče 5 přilepte roztáčecí kliku, díl 68, a na zpevňovací pás chladiče 7 přilepte zpracovaný uzávěr z dílů 66 a 67. Pokračujte volantovou tyčí, díl 21, na jejíž konec nasaďte a zalepte volant 23. Na tyč volantu dále nasuňte smotaný pásek, díl 22, dále ,,monokl", díl 77, a jako poslední opět smotaný pásek 76. Celá sestava je zakreslena na návodné kresbě.
Nyní hotový komplet nasuňte do proražených otvorů v dílech 20 a 6, usaďte a napevno zalepte. Na pravý bok podvozku 3 ještě přilepte řadicí páky, díl 25, a houkačku 78. Poslední prací na modelu je zpracování a slepení lucerniček z dílů 2x 71, 4x 72 a 4x 73. Do proražených otvorů na bocích kapoty 4 nasuňte a zalepte držáky lucerniček, díly 2x 74. Po proschnutí na jejich konce nasuňte hotové lucerničky a po usazení je přilepte.
Tím je model veteránu hotov. Pro zpevnění a zvýraznění barev jej můžete natřít nebo přestříkat bezbarvým lakem.
Věřím, že se vám model líbí. Hezkou zábavu s ním vám přeje