Faraonek

Sdílej
 
Model postavičky faraona a pyramidy, který v dnešním čísle otiskujeme, je určen především pro začínající papírové modeláře. Můžete si jej přiřadit ke sbírce již dříve vyšlých vystřihovánek, jako je vystřihovánka Eskymáka z ABC číslo 3 ročník 47. Model je velice jednoduchý, přesto pracujte pomalu a pečlivě.

Přípravné práce
Než začnete s vlastní stavbou, doporučujeme podlepit slabým kancelářským papírem větší díly vystřihovánky. Dále si připravte kulaté párátko o průměru 2 mm, které použijete jako čep pantu - díl 22. Délka čepu je 13 mm. Na kladívkovou čtvrtku si narýsujte a vystřihněte základnu pyramidy o rozměrech 8 x 8 cm. Hrany, které budete ohýbat z líce vystřihovánky, jsou značeny plnou čárou a mimo kresbu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete ohýbat z rubu vystřihovánky, jsou značeny čerchovanou čárou (-.-.-). Přerušovanou čárou (-----) jsou značeny obrysy ploch, na něž se budou jednotlivé díly lepit. Výřezy a prořezy jsou značeny červenými čárami.

Foto
Stavba modelu
Vystřihněte a slepte tělo panáčka 1. Dále zpracujte ruce, díly 2x 12, 2x 13, vsuňte je do proříznutých otvorů v dílu 1 a zevnitř zalepte. Nyní můžete uzavřít tělo faraona přilepením spodního dílu 2. Stočte a slepte hlavu - díl 3. Do proříznutých otvorů v plášti vsuňte a zalepte uši 2x 10. Hlavu nyní uzavřete horním dílem 4 a spodním 5. Na spodní díl 5 dále přilepte podbradek - díl 11 - a zpracovaný krk 6. Hotovou hlavu pak usaďte a přilepte na vyznačené místo na dílu 1. Pokračujte čepcem, který slepte z dílů 7, 8 a 9. Hotový čepec vytvarujte podle návodné kresby a po usazení na vyznačených místech na dílu 4 jej přilepte.
Foto
Tím je figurka hotová a můžete se pustit do stavby pyramidy.
Vystřihněte a pečlivě vytvarujte plášť pyramidy - díl 14. V horní části pyramidy vyřízněte kulaté otvory, do kterých později můžete zasunout tužky či pastelky. Zpracujte díl 15, vsuňte ho podle návodné kresby na vyznačená místa na boku pyramidy a zalepte. Stejným způsobem zpracujte a osaďte krabičku na poznámkové papírky, díly 18 a 19. Nyní hotovou spodní část pyramidy přilepte na již dříve vyrobenou základní desku - díl 16 - a nechte proschnout. Vystřihněte a slepte spodní pant - díly 2x 20 - a přilepte ho na vyznačené místo na boku dílu 14. Vytvarujte a slepte vrchol pyramidy - díl 17 - přilepte k němu horní pant - díly 2x 21. Nyní obě části pyramidy spojte panty k sobě a zajistěte čepem 22. Po zalepení čepu ověřte funkci. Horní část pyramidy se musí volně odklápět do strany.
Poslední prací je usazení a přilepení faraonka k pyramidě.
Tím je model hotov. Ještě doporučujeme pro zpevnění a zvýraznění barev model natřít nebo nastříkat bezbarvým lakem. Pozor, aby se vám nezalepila odklápěcí horní část pyramidy.
Věříme, že se vám vystřihovánka líbí. Hezkou zábavu s ní vám přejí