Cechovní truhla z roku 1677

Sdílej
 
Znovu v ABC (roč. 34 číslo 17). Předlohou pro naši vystřihovánku byla truhla - pokladnice cechu hřebenářů z roku 1677. Byla vyrobena z hnědě napuštěného dřeva, zdobená vyřezáváním a ve středním poli dlouhých stran umístil její tvůrce reliéfní znaky řemesla: mezi vzpřímenými lvy je hřeben, jehla a zkřížené pilky.

Znovu v ABC (roč. 34 číslo 17)
Předlohou pro naši vystřihovánku byla truhla - pokladnice cechu hřebenářů z roku 1677. Byla vyrobena z hnědě napuštěného dřeva, zdobená vyřezáváním a ve středním poli dlouhých stran umístil její tvůrce reliéfní znaky řemesla: mezi vzpřímenými lvy je hřeben, jehla a zkřížené pilky. Na vnitřní straně vyvýšeného víka byl vyryt letopočet 1677 a nápis se jmény cechovních hodnostářů (ten jsme ve vystřihovánce nepoužili). Model této truhly, který jsme zpracovali v měřítku 1:10 můžete po postavení věnovat třeba mamince či sestře jako schránku na šperky.
Přípravné práce
Než začnete vystřihovat jednotlivé díly, narýhujte nebo nařízněte všechny lomové čáry a ohyby. Ohyb papíru, pokud jej nařezáváte z rubu vystřihovánky, je značen čerchovanou čárou (-.-.-). Ohyb papíru, který nařezáváte shora, má lomovou čáru kreslenou plně, mimo kresbu dílu je označen malou černou šipkou, jejíž špička směřuje na ohyb.
Obrysy ploch, na které se přilepují další díly, jsou vymezeny čárkovanou čárou. Díly, které se na ně lepí, jsou vyznačeny svými čísly, stejně jako na chlopních, mimo kresbu pak tehdy, když se díl lepí na rubovou stranu. V takovém případě je před číslem znaménko ./. značící "z rubu". Červenou čárou jsou vyznačeny prostřihy, červenou čárou v červeném rámování místa prořezu a červenou úhlopříčkou (týká se dílů 1, 4, 17, 19) je označena plocha k vyříznutí z dílu.
Abyste nespletli přilepení konstrukční chlopně 16 na díly 15, je na dílu 16 nakreslena šipka, která při lepení na díl 15 směřuje od vrcholu víka k jeho základně. Orientovat se můžete ještě podle návodné kresby. Na rubovou stranu dílu 6 přeneste úsečky A-A a B-B, na které budete později lepit dolní část truhly.

Foto
Návod na slepení
Stavbu začněte zkompletováním těchto dílů: 1, 4, 6, 8 (12x), 10 (2x), 31 (4x), 32 (2x), 34 (4x), 30 a 35. Na vyznačená místa na rozložený díl 2 přilepte postupně díly 10 (2x), 32 (2x), 33 (2x), 34 (2x), 30, 35 a 8 (12x). Díly 2 pak uzavřete a osaďte na připravený díl 1. Místo pro přilepení je na dílu 1 vyznačeno. Uzavřete vnitřní stěnu, tj. díl 3, přilepte na díl 4 a celek připojte na díl 1 a k dílu 2. Na rohy truhly - díl 2 - ještě přilepte zbylé čtyři díly 31. Celek lehce zatižte a nechte proschnout.
Pokračujte dolní částí truhly. Zpracujte díl 9 (12x), přilepte jej na vyznačená místa na rozloženém dílu 5, ten pak uzavřete a připojte na díl 6 (rysky, které vymezují místo pro osazení, jste si na rub tohoto dílu přenesli již při přípravě). Na vyznačená místa na dílech 3 a 4 přilepte kování 7 (2x), které doplňte vyztužujícími díly 24 (2x). Hotovou dolní část přilepte na díl 1 a celek nechte opět pod zátěží proschnout.
Samostatně zpracujte víko truhly. Zkompletujte díly 20, 25, 26 (2x), 27, 28, 29 (2x), 36 (2x), 37 (2x) a přilepte podle návodné kresby následovně: na díl 25 dva díly 36 a dva díly 37, na díl 20 dva díly 26, díl 27, 28 a dva díly 29. Na díl 20 ještě připojte střední část z dílů 25, 36 a 37. Celek v ploše zatižte a nechte proschnout.
Ke dvěma dílům 15 přilepte konstrukční chlopně 16, oba díly 15 vytvarujte a připojte k nim dva vytvarované díly 14. Lehce zatižte a nechte opět proschnout.
Zpracujte vršek truhly. Na vyznačené místo na dílu 18 přilepte zkompletovaný díl 19. Potom díl 18 pomocí čtyř konstrukčních chlopní 23 uzavřete a celek přilepte ke zkompletovanému dílu 17. Vršek připojte na střední část víka - a celek osaďte na základní díl 20.
Zpracujte ozdobné lišty víka 21 (2x), 22 (2x) a přilepte je na vyznačená místa na střední části, tj. na díly 14 a 15.
Hotové víko připojte k truhle. Kování truhly 7 (2x) přilepte na dolní stranu víka 20. Podle návodné kresby vyrobte držáky ze dvou dílů 11, ke kterým přilepte dva díly 12, a hotové je upevněte na bocích truhly k dílům 10. Poslední prací budou čtyři nohy truhly 13, které zkompletujte a přilepte na díl 6.
Tím je truhla hotová. Pokud byste ji chtěli lakovat, pak je lepší truhlu nastříkat ještě před přilepením kování, které nechte nenalakované (matné), a zvlášť nalakovat také víko. Teprve po proschnutí laku spojte truhlu s víkem kováním. Budete-li spěchat po lakování, mohlo by se víko s truhlou slepit. Mějte tedy trpělivost a nechte lak dokonale zaschnout.
Na shledanou u dalších vystřihovánek se těší