Kachna Experimental

Sdílej
 
Model experimentálního "ultralajtu" je stavebně jednoduchý. Jednotlivé díly vystřihněte a slabě nařízněte místa ohybu. Červená čísla značí místa, kam jednotlivé díly nalepíte, černá čísla ve žlutém terči jsou čísly vlastních dílů.

Ultralehký dolnoplošník - Kachna Experimental
Když jsem byl na reportáži o výrobě ultralehkých letounů, svěřil se mi hlavní konstruktér, že ve svém oboru dosáhli maximum, což je prý stresující, neboť nevědí, jak dál ve vývoji pokračovat. Snad kdyby se objevil vhodný proudový motor, mohli by přejít na tuto techniku. Vy tak dlouho čekat nemusíte, neboť model ultralehkého jednomístného proudového dolnoplošníku typu kachna si můžete postavit již dnes.Dost možná, že vás zaujme jeho neobvyklý tvar, který je způsoben tím, že má předsunutou vodorovnou ocasní plochu a tím i předsunuté ovládání výškovky.

Foto
Stavba modelu
Model experimentálního "ultralajtu" je stavebně jednoduchý. Jednotlivé díly vystřihněte a slabě nařízněte místa ohybu. Červená čísla značí místa, kam jednotlivé díly nalepíte, černá čísla ve žlutém terči jsou čísly vlastních dílů.
Začněte trupem - dílem č. 1. Díl vytvarujte, ohněte chlopně a postupně slepte. Po vytvrzení lepidla sestavte a slepte díl č. 2 a připevněte ho k dílu č. 1. Tím je trup téměř hotov, k jeho horní části stačí přilepit přívod vstupu vzduchu do motoru č. 3 a dozadu výfukovou trysku č. 4. Tu však nejprve přetáhnete přes hranu stolu a slepte.
Následují nosné plochy. Hlavní nosnou plochu tvoří díl č. 5. Při její stavbě pracujte pečlivě. Nejprve přehněte a slepte koncové díly (uši), udělejte správné vzepětí (na obou koncích musí být stejné), vyhněte chlopně, kterými hotové křídlo připevněte k trupu, přehněte a slepte zbylou část nosné plochy. Po zaschnutí lepidla ještě jednou zkontrolujte správné vzepětí a hotové křídlo přilepte ke spodní části trupu.
Příďová stabilizační plocha je složena ze dvou dílů, č. 6 (pravá) a č. 7 (levá). Obě její poloviny sestavte stejně. Vyhněte chlopně, přehněte vrchní plochu ke spodní a slepte je. Po vytvrzení lepidla oba díly přilepte k trupu.
Model dokončete podvozkem. Hlavní podvozek tvoří díly č. 9 (pravá podvozková noha) a č. 10 (levá podvozková noha). Oba nalepte na centroplán hlavní nosné plochy č. 5. Příďový podvozek, který je složen z dílů č. 8, přilepte ke spodní části trupu.

Spojením dílu 1 a 2 vznikne v přední části světlý proužek, asi 2 mm. Doporučujeme tento proužek obarvit buď šedou v barvě kabiny, nebo černou jako u dílu 2.
Díly 3 a 4 je vhodné podlepit černým papírem včetně chlopní a místa pro přilepení obarvit černě (třeba fixou).