Mezinárodní kosmická stanice ISS - Servisní modul Zvězda

Sdílej
 
Pro přípravné práce platí všeobecné pokyny vydané v projektu ISS (ABC č.5, ročník 47) a modeláři, kteří stanici stavějí, si musí některé nezbytné podmínky stavby připomenout, aby bylo možné nové moduly mezi sebou spolehlivě sesazovat.

Přípravné práce

Foto
Pro přípravné práce platí všeobecné pokyny vydané v projektu ISS (ABC č.5, ročník 47) a modeláři, kteří stanici stavějí, si musí některé nezbytné podmínky stavby připomenout, aby bylo možné nové moduly mezi sebou spolehlivě sesazovat. Týká se to hlavně montáže aktivních a pasivních spojovacích zařízení (Asz, Psz), které tvoří spojovací uzly. Na modelech ISS jsou tyto prvky konstruovány tak, že na modré okraje Psz budeme navlékat Asz s červenými vnitřními výplněmi spojovacích objímek. Spojování zajišťují papírové trubičky a trny se stále shodnými průměry a z materiálu, jaký si modeláři sami zvolí. V projektu ISS doporučujeme vyrábět vodicí trny z kulatých kuchyňských špejlí, vyhlazených do požadovaného průměru nejlépe podle jedné šablony, kterou budeme používat při stavbě celé ISS. Kulaté špejle tvoří také výztuhy trupů jednotlivých modulů a konstrukcí dlouhých slunečních panelů. Pro Zvězdu si připravte tři špejle. Stavební čísla jsou podložena žlutou barvou. Díly označené světlezelenou barvou je nutné před stavbou zesílit (podlepit) kancelářským nebo kreslicím papírem pro zpevnění modelu a zvýraznění plastičnosti. Anténní tyče a držáky lze vyrobit z drátků, špendlíků atd. a lepit sekundovým lepidlem. Červené šipky určují stavbu dílů ve směru k hlavě modulu. Díly s černými šipkami budete stáčet do trubiček na špejli, špendlíku nebo na jehle.
Návod na sestavení
Foto
Z dílu 1 a osmi dílků 2 vytvarujte do podoby hrací kostky spojovací hlavu. Podle červených šipek po stranách protáhněte předním a zadním otvorem trubičku 3, horním a spodním otvorem dvě trubičky 4, stočené na průměr vodících trnů předchozí zarji, sojuzů a progressů. Trubičky nechte zatím vyčnívat, srovnejte jejich vzájemné, geometricky kolmé rozkřížení a důkladně je v hlavě zalepte. Kontrolu sestavení lze provést třemi volně nasunutými odřezky špejlí. Po zaschnutí lepidla opatrně odřízněte žiletkou konce trubiček nahoře, dole a vpředu. Zezadu zasuňte a zalepte do trubičky 3 špejli, na kterou si podle dílu 8 předem rozkreslete přibližné umístění dalších dílů. Na boční plochy umístěte podlepené kotoučky 2x 5 (tloušťka musí být shodná s šířkou lemovacího pásku 5a), dva poklopy 6 s vrcholy 7. Nahoře a dole zhotovte dvě kruhová Psz z vnitřních pásků 9, do nichž vložte kotoučky 10 a obvod obepněte pásky 13. Dopředu zhotovte Psz z širších pásků 11, 13a, uvnitř s kotoučkem 12.
Trup začíná za hlavou kuželem 16 vyztuženým kotoučem 17, který navléknete na špejli a vyčnívající trubičku. Dodržte důležitou podmínku: díl 16 a všechny další části modulu sesazuje a slepujte tzv.spojem na spoj - po celé spodní linii! Jen tak postavíte správně orientovaný trup Zvězdy vzhledem k umístění detailů a anténních systémů. Na díl 16 usaďte přechodový kužel 18 a válcový pracovní úsek 19. Do něho zasunete na osu ze špejle spolu s trubičkou 22 zesílené žebro 20 s přídavnými zálepkami 4x 20a, které zalepíte uvnitř válce. Připravte si krychli 21 a dvě vodicí trubičky 23. Krychli navlékněte zatím bez lepení na trubičku v trupu, volně nasuňte z boků do krychle obě trubičky 23, a pomocí odřezků špejlí opět celou sestavu geometricky srovnejte ve všech kolmicích a "vodorovném" rozkřížení budoucích panelů vzhledem k hlavě. Kam se v trupu dostanete, zalepte všechny důležité spoje, průniky jednotlivých prvků a ponechte lepidlo řádně zaschnout. Pak odřízněte konce bočních trubiček a otvory začistěte kotoučky 2x 42. Na trup přidejte kužel 24, válec 25 a dovnitř žebro 26 se zálepkami 4x 26a.
Foto
Připravte si díl 27. Zde nejprve propíchněte pět červených bodů (pro tyčové antény -A-), na rubu vpichy spojte tužkou, potom plášť slepte do válce a do zadních otvorů zabudujte čtyři schránky 29 s tryskami korekčních motorů 4x 30. Záď uzavřete kruhovým čelem 28, červenou šipku dole umístěte přesně k spodnímu spoji válce. Do středového otvoru zalepte vodicí trubičku 31, na kterou zevnitř navléknete třetí vyztužovací žebro 32 se zálepkami 4x 32a. Lehce ho zatlačte k nakreslené hranici, až k propíchaným otvorům a zálepky postupně zalepte. Do otvorů provlékněte 5 tyčových antén podle dílu -A- a přilepte je k žebru. Okraj pláště obepněte páskovou objímkou 33. Nejprve si vyzkoušejte sesazení obou částí trupu bez lepení. Musí se vám zdařit navléci trubičku na osu, a současně zesílený obvod pláště 27 vsunout do válce 25. Před slepením trupu dbejte opět na správnou vzájemnou polohu obou celků. Po zaschnutí lepidla odřízněte na zádi vyčnívající trubičku a otvor dokončete montáží zadního pasivního zařízení z pásků 34, 36 a dna 35. Ústí tohoto Psz a čelního uzlu vpředu doplňte vnitřními kuželovými náběhy, díly 15 a 37, případné těsné spojení s jinými moduly ještě přídavnými vnějšími páskovými objímkami 14. Nejširší bílou část obytného úseku obepněte zesíleným profilovaným dílem 38 se čtyřmi zámky 38a. Spodní část překryjte plochou 39 s otvorem pro okno 53 a schránkou 40. Střední pracovní úsek doplňte obloukovými plochami 2x 41 - a tím je trup SM Zvězda v podstatě hotový.
Všechny zbývající stavební díly tvoří komplet povrchových detailů, oken, krytů motorů, iluminátorů, dvou panelů velkých fotovoltaických článků, řadu radiometrických a telemetrických anténních systémů, naváděcích majáků atd. jejichž sestavení patří do běžné modelářské činnosti. Rozmístění detailů určují označená místa přímo na modelu, slouží k tomu i návodná kresba a přiložené foto. Volba stavebního materiálu, a hlavně kvalita dokončeného modelu, kterou autoři ani redakce neovlivní, už zůstává na každém jednotlivci. Mnoho zdaru při stavbě přeje a na příští "kosmickou" spolupráci se těší