Kuře

Sdílej
 
Dnešní vystřihovánka ve skutečnosti představuje maskota Nadace rozvoje občanské společnosti "POMOZTE DĚTEM". Můžete se s ním setkat na řadě sbírkových akcí, které se konají po celé naší republice, kde stále žije mnoho dětí, které sbírka "Pomozte dětem!" podporuje. Vystřihovánka kuřátka není náročná, přesto při stavbě postupujte pomalu a zvlášť pečlivě a přesně při tvarování oblých dílů.

Vystřihovánka kuřátka není náročná, přesto při stavbě postupujte pomalu a zvlášť pečlivě a přesně při tvarování oblých dílů.
Přípravné práce

Foto
Hrany, které budete ohýbat z tisku vystřihovánky, jsou značeny plnou čárou a mimo kresbu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete ohýbat z rubu vystřihovánky, jsou značeny čerchovanou čárou (-.-.-). Přerušovanou čárou (-----) jsou značeny obrysy ploch, na něž jednotlivé díly budete lepit. Výřezy z ploch u dílů 6, 10, 11 a 18 jsou značeny červenou úhlopříčkou, prořezy u dílu 1 krátkými červenými čárami. Dále si připravte karton o síle 1 mm, který použijete k podlepení podstavce, díl 7. Další díly 1, 6, 9, 10, 11, 12 a 18 doporučujeme podlepit slabým kancelářským papírem. Než začnete, pozorně si pročtěte návod a během stavby se orientujte podle návodné kresby.
Stavba modelu
Stočte a slepte plášť těla, díl 1, do kterého nezapomeňte vyříznout otvory pro křídla kuřete.
Foto
Nyní pečlivě vytvarujte a slepte spodní část těla, díly 12x 2. Při lepení postupujte tak, že nejprve slepte k sobě dva díly, na kterých je vyznačeno místo pro přilepení nohy kuřete, pokračujte přilepením dalších čtyř dílů, opět přilepte dva díly pro nohu a celek dokončete posledními čtyřmi díly. Nezapomeňte jednotlivé díly v průběhu lepení pečlivě tvarovat. Pro kontrolu, po slepení šesti dílů musíte mít alespoň přibližnou polovinu polokoule. Po slepení hotový celek přilepte k plášti 1 a nechte proschnout.
Vytvarujte a slepte díly 2x 4, do kterých vlepte stočené nohy kuřete 2x 5. Obě nohy pak přilepte díly 2x 4 na vyznačená místa na spodní části těla kuřete. Pokračujte slepením středové vzpěry, díl 8, kterou také přilepte na spodek kuřete, díly 12x 2. Hotový celek přilepte nohami a vzpěrou na vyznačená místa na podstavci 7, který předtím podlepte silnějším kartonem.
Pokračujte záchranným kruhem, který slepte z vytvarovaných dílů 9, 10, 11 a 12. Hotový kruh pak nasaďte na vyznačené místo na těle kuřete a zalepte.
Nyní dokončete tělo kuřete. Vystřihněte a zpracujte křídla, levé 2x 13 a pravé 2x 14. Křídla prostrčte proříznutými otvory v plášti 1 a zevnitř zalepte. Vystřihněte zakrytí těla, díl 18, vlepte do něho zpracovaný díl 19 a celek přilepte na chlopně dílu 1. Tím je uzavřena a dokončena podstatná část kuřete.
Sestavte horní odklápěcí část kuřete, díly 12x 3, kterou vytvarujte a slepte stejným způsobem jako spodní část. Hotový celek zakončete přilepením dílu 6 a nechte proschnout.
U dílu 6 opět nezapomeňte vyříznout vyznačený otvor. Hotové odklápěcí víko nyní usaďte vyříznutým otvorem na vysunutý protikus, díl 19. Pokud jste pracovali přesně, musí oba celky dobře lícovat. Zpracujte chocholku kuřete, díl 17, a přilepte ji na vyznačené místo na dílech 12x 3. K dokončení modelu zbývá přilepit oči 2x 15 a zobák, díl 16.
Tím je kuře hotovo. Pro zpevnění a zvýraznění barev jej doporučujeme natřít nebo nastříkat bezbarvým lakem. Kuřátko slouží jako kasička na ukládání kovových mincí. Při našem testu se do kuřete pohodlně vešlo třicet kovových dvacetikorun, což je docela příjemná částka. Hezkou zábavu s novou vystřihovánkou vám přeje