Grumman F-14A Tomcat

Sdílej
 
Dvoumístný dvoumotorový stíhací letoun s měnitelným úhlem šípovitosti křídel se používá na letadlových lodích. Typově je zařazen jako dvoumístný přepadový palubní stíhací letoun určený k obraně flotily, taktickému průzkumu a také jako lehký bombardovací letoun.

Dvoumístný dvoumotorový stíhací letoun s měnitelným úhlem šípovitosti křídel se používá na letadlových lodích. Typově je zařazen jako dvoumístný přepadový palubní stíhací letoun určený k obraně flotily, taktickému průzkumu a také jako lehký bombardovací letoun. Model, který si sestavíte, je F-14A Tomcat stíhací letky VF-143 Atlantické flotily. Tato jednotka (přezdívaná "Pukin Dogs") bojovala ve válkách v Koreji, Vietnamu i Perském zálivu.

Foto
Výzbroj, kterou model doplníte, tvoří protiletadlové rakety. Jsou to čtyři rakety dlouhého doletu AIM-54 Phoenix na závěsnících pod trupem. Dále pak dvě rakety středního doletu AIM-120 Sparrow na závěsnících pod křídly. A do třetice bude letoun vybaven dvěma raketami krátkého doletu AIM-9 Sidewinder po stranách závěsníků. Ve výzbroji letounu samozřejmě nechybí ani rotační šestihlavňový dvacetimilimetrový kanon M61A1 Vulcan, který je umístěn na levé straně přední části letounu pod sedadlem pilota.
Přípravné práce
Foto
Při sestavování tohoto modelu pracujte trpělivě. Připravte si ostré nůžky, řezák (případně i žiletku), pinzetu, tupý nůž na rýhování hran, několik tenkých špendlíků (s barevnou hlavičkou) a samozřejmě lepidlo (doporučujeme Herkules). Na lepení některých drobných dílů je praktické mít i vteřinové lepidlo, ale není nutností.
Bílá čísla označují díly draku letounu, díly podbarvené žlutě patří podvozku a modře výzbroji. Díly v červeném kroužku jsou určeny k podlepení kladívkovou čtvrtkou.
Na samotných dílech většinou nenajdete pomocné čáry pro přesné nalepení jednotlivých dílů na díly jiné. Proto při tvarování a lepení dílů se důkladně orientujte podle návodné kresby a textu návodu. Pro vystřihování v těžko dostupných místech používejte místo nůžek řezák nebo žiletku. Některé díly rýhujte ještě před samotným vystřižením, zabráníte tím tak deformaci či zničení dílu nechtěným ustřižením! Také doporučujeme si při stavbě modelu občas umýt ruce, na tak malém modelu je vidět každá nečistota.
Lomové čáry, které budete rýhovat a ohýbat od sebe, jsou plné s malým trojúhelníčkem na počátku. Čáry, které budete ohýbat k sobě, jsou označeny čerchovaně (-.-.-). V návodné kresbě je použito několik barev pro lepší orientaci, nehledejte proto souvislost s barevností podbarvení čísel dílů. Nyní již můžete začít se samotnou stavbou.
Sestavení modelu
Foto
Vystřihněte díl 1. V přední části mezi výsostnými znaky je malé černé kolečko s červeným křížkem, označujícím místo pro podvozkovou nohu, pro kterou nám poslouží tenký špendlík s hlavičkou. Udělejte tedy špendlíkem na tomto místě otvor. U tohoto dílu narýhujte tupým nožem jen chlopně po stranách a vytvarujte ho podle návodné kresby (pro ohýbání tohoto dílu použijte hranu stolu). Nyní vystřihněte díl 2 a podlepte ho kladívkovou čtvrtkou. (Při podlepování doporučujeme lepidlo nanést na vystřižený díl a nalepit ho na větší část čtvrtky úměrně dílu. Pak nalepený díl překryjte kancelářským papírem a prsty ho několikrát přejeďte, abyste dostali zpod dílu přebytečné lepidlo, důkladně díl vyhladili a přitom ho neušpinili či nepoškodili.) Stejným způsobem nejdříve vystřihněte a pak podlepte i díly 5 a 6. Nyní na pečlivě vytvarovaný díl 1 nalepte zevnitř samostatné chlopně 3 a 4, aby díl držel tvar a ztratilo se rozstřižení, které by pak nemělo být patrné. Nyní slepte k sobě díly 7 a 8. Po správném posazení obou dílů na sebe opět použijte kancelářský papír k vyhlazení dílu a vytlačení přebytečného lepidla. Obdobně nalepte na tyto díly i podlepené a pečlivě vystřižené vnější boky letounu 5 a 6. Nyní tento celek, skládající se z dílů 5, 6, 7, 8, nalepte na díl 2, do kterého nejdřív udělejte špendlíkem dírku pro podvozkovou nohu, stejně jako u dílu 1. Měl by se zaklesnout do druhého zoubku od přídě dílů 5, 6, 7, 8. Nyní pomalu vsunujte špendlík do otvoru na dílu 2, až se dostanete asi do poloviny kompletu přídě (5, 6, 7, 8). Špendlíkem několikrát pootočte, aby se vzniklý tunel pro podvozkovou nohu nezacelil, a vyndejte ho. Teď si nasucho vyzkoušejte, zda komplet přídě sedí na dílu, 1 a zkuste i prostrčit špendlík dílem 1 do podvozkového tunelu. Pokud je vše v pořádku, přilepte zatím jen díl 2 z kompletu a znovu zasuňte špendlík. Několikrát jím pootočte, aby se vám tunel nezalepil. Zkuste vsunout i špendlík s uštípnutou špičkou, protože tak bude podvozková noha skutečně vypadat (díl 122). Díl 1 dolepte ke kompletu, měl by zasahovat až ke kabině (5, 6), a tedy překrýt stejnou kresbu.
Nyní zpracujte podle návodné kresby vstupy do motorů 9 a 10. Díly tvarujte, dříve než proschnou, protože jinak vám hrozí, že díl rozlámete a nedosáhnete potřebného tvaru. Vystřihněte a podlepte díly 127, 128 a lopatky motorů 13, 14. Podlepený díl 128 nalepte z rubu na díl 9, jak ukazuje návodná kresba, a uzavřete ho. Stejně to proveďte i s druhým vstupem do motoru 10 s a dílem 127. Vystřihněte spoje 11, 12 a z poloviny je nalepte z rubu na vstupy, jak je zakresleno v návodné kresbě. Druhá polovina by měla později dosednout z rubu na gondoly motorů 15 a 16. Nyní můžete vstupy 9 a 10 uzavřít díly 13, 14.
Vystřihněte a vytvarujte podle návodné kresby obě gondoly motorů 15 a 16. Pak je nasuňte na vstupy do motorů, tedy na spoje 11 a 12. Dotvarujte díly, aby na sebe dosedly bez mezer, a pokud je vše nasucho v pořádku, přilepte je napevno. Orientujte se podle návodné kresby. Nápis NAVY by se měl pomalu stáčet pod motor, pokud tomu tak není, hrozí vám, že nápis částečně překryjete dílem 17.
Nyní zpracujte díl 17. Zhruba uprostřed dílu jsou na každé straně kolečka s červeným křížkem a stejně jako u dílu 1 na těchto místech udělejte otvory pro budoucí hlavní podvozek. Nezapomeňte narýhovat zadní část, aby po vytvarování vznikly dva oblouky, pod které přijdou motory. Vystřihněte díly 18 a 19 a přilepte je na určená místa na dílu 17. Orientujte se podle návodné kresby. Zpracujte díly 129 a 130. Měla by vám vyjít stejná skládačka jako v nákresu. Zhruba doprostřed této skládačky vsuňte tenký špendlík a díl zalepte. Prsty smáčkněte díl tak, aby špendlík co nejvíce objal. Po vyjmutí špendlíku by měl vzniknout tunel pro nohu hlavního podvozku. Potom vsuňte špendlík nejprve do dílu 17 a pak na něj navlékněte i skládačku 130 a přilepte ji napevno k dílu 17 a ten zároveň uzavřete, tedy každou stranu, která připomíná nůžky.
Nyní přilepte kompletní díl 17 na hlavní trup. Lepidlem potřete pouze část mezi motory, tedy hřbet dílů 5, 6, 7, 8 a koncovou část dílu 1. Snažte se být přesní a lepte na prostředek. Orientujte se pomocí kresby na dílu 17. Po proschnutí zkuste přidat nasucho ke kompletu i slepené motory. Pečlivě si vyzkoušejte posazení motorů k trupu a na díl 17 a kontrolujte je ze všech stran pomocí návodných kreseb. Pak motory jeden po druhém přilepte. Ale pozor, nejprve jen k dílu 17! Po proschnutí můžete přilepit motory napevno k trupu, tedy k dílu 1. Opět při lepení kontrolujte posazení podle návodné kresby.
Vystřihněte díl 20 a nalepte ho na hřbet trupu, jak ukazuje návodná kresba. Díl by se měl zaklesnout a vyrovnat schůdek na dílech 5, 6, 7, 8. Zpracujte a slepte díly 131 a 132 a přilepte je na určená místa na dílech 9 a 10.
Vystřihněte a podle návodné kresby vytvarujte díl 21. Nezapomeňte díl nastřihnout, jak ukazuje přerušovaná červená čára! Z rubu dílu nalepte díl 23. Při lepení se orientujte podle návodné kresby. Díl by měl zhruba z jedné třetiny zakrýt nastřihnutí. Teď si ještě vyberte několik čárek na konci tohoto dílu a nastřihněte je. V návodné kresbě jsou tato místa zakreslena červeně. Nastřižení využijte k tomu, abyste tuto část zaoblili směrem dolů. Nyní si nasucho zkuste, jak díl 21 sedí na modelu, tedy na dílech 17, 10 a 132. Chlopně tohoto dílu pak přilepte napevno, jak ukazuje jedna z návodných kreseb. Díl 10 nechte zatím otevřený. Stejným způsobem zpracujte i levou stranu z dílů 22 a 24 a také ji nechte otevřenou. Ź Ź Vystřihněte a vytvarujte levé křídlo 25. Na jeho rubovou stranu, na spodní část křídla - bez výsostného znaku a čísla - nalepte čtvrtkou podlepený díl 124. Potom křídlo uzavřete tak, aby mělo kapkovitý tvar na vnější, Źtedy nejširší straně. Stejným způsobem zpracujte i pravé křídlo letounu z dílů 26 a 123. Zkuste, jak obě křídla zapadnou do dílů 21 a 22. Oba díly 21 a 22 jeden po druhém bez křídel uzavřete. Nejdřív vypozorujte styčné plochy těchto dílů. Křídla totiž musejí jít vsunout do kapsy, která vznikne uzavřením. Kapsa by měla obepínat křídlo tak, aby samo nevypadlo, ale bylo jím možno hýbat, tedy měnit šípovitost. Křídlo by mělo být zasunuto tak hluboko, jak ukazuje kresba na samotném křídle, která kopíruje tvar kapsy. Při lepení kapes (21, 22) vsuňte tedy křídlo dovnitř a zkoušejte i různé šípovitosti, ale dejte pozor, abyste ho nezalepili!
Podle návodné kresby vystřihněte a zpracujte obě trysky motorů z dílů 27, 31 a 28, 32. Díly 31 a 32 podlepte kladívkovou čtvrtkou. Pro uzavření trysek použijte díly 29 a 30 a lepidlem z rubu potřete i nastříhané ústí trysek, aby se spojily k sobě. Při lepení kontrolujte stále tvar podle návodné kresby. Po proschnutí vsuňte a nalepte do trysek podlepené díly 31 a 32. Po úplném proschnutí kompletních trysek je nalepte na konce motorů. Budete je lepit na hrany dílů 15, 16 a na výběžky dílu 17.
Nyní se pusťte do podvozku. Nejdříve vytvořte ze špendlíků tři podvozkové nohy, které jsou zakresleny ve vystřihovánce jako díly 120, 121 a 122. Špendlíky uštípněte štípacími kleštěmi a u nohou hlavního podvozku ještě jemně ohněte tak, jak je zakresleno. Zpracujte díl 47 a obtočte ho kolem podvozkové nohy (špendlíku, 120). Ještě než díl zalepíte, zasuňte podvozkovou nohu do tunelu na levé straně letounu (díl 17) a zkontrolujte podle návodných kreseb směr posazení nohy vůči zemi (po dokončení obou kol hlavního podvozku by měla být vzdálenost mezi koly zhruba 2,5 cm). Pak díl uzavřete a špendlík do něho zalepte napevno. Nechte si při tom půl milimetru pod ohybem špendlíku, abyste si udělali místo na díl 49, který nyní vystřihněte a zpracujte. Pak ho můžete navléci shora na podvozkovou nohu (špendlík) a přilepit napevno tak, aby po usazení kompletní podvozkové nohy do modelu kopíroval díl 17 a kořen křídla, díl 22.
Nyní zpracujte levé kolo podvozku z dílů 51, 53 a 56. Při vystřihování si pomozte pinzetou. Slepte k sobě všechny díly 51 a po vnějších stranách pak nalepte díly 53 a 56. Po proschnutí vybarvěte černou tuší běhoun, aby bylo kolo celé černé. Kompletní kolo nalepte na podvozkovou nohu, kterou nejprve umístěte na její místo na modelu. Pozorně při tom pozorujte návodnou kresbu a kontrolujte schnutí, aby se kolo nestočilo do jiného směru. Po důkladném proschnutí by měla být kompletní podvozková noha odnímatelná od modelu, ale neměla by sama vypadnout, pokud model zvednete.
Stejným způsobem, jako jste zpracovali levou část podvozku, zpracujte i pravou, a to z dílů 121, 48, 50, 52, 54 a 55.
Hlavní podvozek máte hotov, pokračujte předním podvozkem. Špendlík 122 vsuňte mezi díl 57 a zalepte ho napevno, jak ukazuje návodná kresba. Stejně jako u hlavního podvozku vsuňte nohu do přídě letounu a zkontrolujte podle návodné kresby směr jejího posazení vůči zemi. Po proschnutí ustřihněte z dílu 57 nežádoucí část, jak ukazuje návodná kresba. Zpracujte šachtu s dvířky 58 a nalepte ji napevno shora na špendlík (díl 122). Vystřihněte díl 59 a nalepte ho na hydrauliku podvozkové nohy. Nyní zpracujte obě kolečka předního podvozku z dílů 60, 62, 63 a 61, 64, 65. Opět si pomozte pinzetou. Postupujte stejně jako u kol hlavního podvozku. Díly 62 a 65 jsou na vnějších stranách kol, budou tedy viditelné. Po slepení opět začerněte tuší běhouny a po proschnutí nalepte kolečka na podvozkovou nohu. Opět se řiďte návodnou kresbou a dávejte pozor při schnutí. Podvozková noha by měla být opět vysunovací a neměla by sama z letounu vypadávat.
Po důkladném proschnutí celého podvozku všechny nohy vysuňte z modelu a prozatím je dejte stranou.
Nyní zpracujte směrová kormidla letounu. Vystřihněte vnější část levé směrovky 40 a z rubu ke kořenu náběhu přilepte díl 126, jak ukazuje návodná kresba. Na stejný díl ještě přilepte vnitřní výztuhu 42. Teď můžete přilepit vnější část směrovky - díl 39. Kompletní směrovku dejte zatím stranou a nechte pod zátěží proschnout. Obdobným způsobem zpracujte i pravou směrovku z dílů 38, 125, 41, 37 a také ji nechte dobře proschnout.
Zpracujte výšková kormidla. Do dílu 34 vlepte výztuhu 36, výškovku zalepte a nechte proschnout. Stejným způsobem zpracujte i pravou výškovku z dílů 33 a 35.
Nyní zbývá slepit stabilizátory. Do levého stabilizátoru 43 nalepte výztuhu 44, jak ukazuje návodná kresba. Stejně to proveďte i s pravým stabilizátorem 45 a výztuhou 46.
Teď už můžete nalepit výškovky 33 a 34 na letoun. Přesné posazení kontrolujte podle návodné kresby (výškovky by měly jít přes červené kolečko, které je nakreslené na dílu 17). Oválky nakreslené na výškovkách by měly být svrchu! Pozorně kontrolujte schnutí, aby se nezměnil úhel směrovek. Stejným způsobem si počínejte i u směrovek, které nalepte na přerušovanou čáru nad motory. Nyní už zbývá přilepit na model jen stabilizátory. Zde se budete orientovat pouze podle návodných kreseb. Snažte se být proto co nejpřesnější!
Zpracujte podtrupové závěsníky 66, 67 a 70, 71 a přilepte je na vyznačené místo pod trupem letounu. Nyní slepte podle návodné kresby čtyři rakety Phoenix: z dílů 72, 73, 74 první, z dílů 75, 76, 77 druhou, z dílů 78, 79, 80 třetí a z dílů 81, 82, 83 čtvrtou. Horní křidélka budete ještě muset v polovině ohnout dovnitř, jak ukazuje návodná kresba, aby dobře dosedly na závěsníky. Teď už můžete všechny čtyři rakety přilepit na závěsníky.
Nyní zpracujte levý závěsník s raketou Sparrow pod křídlem. Na středový díl 94 nalepte z každé strany díly 95 a 96. Pak závěsník opět z obou stran uzavřete díly 93 a 97. Úhel zlomení závěsníku z čelního pohledu zkontrolujte podle návodné kresby. Zpracujte díl 105 a podle návodné kresby ho přilepte zvnějšku k závěsníku. Nyní vystřihněte čtyři křidélka rakety Sparrow, díly 98, 99, 100, 101, a podle návodné kresby je přilepte na raketu. Pomozte si pinzetou! Z dílů 103 a 104 zkompletujte raketu Sidewinder a přilepte ji na boční závěsník 105. Opět hlídejte schnutí!
Stejným způsobem zpracujte i pravý závěsník s oběma raketami - závěsník s raketou Sparrow z dílů 85, 86, 87, 84, 88, 89, 90, 91 a 92, boční závěsník 102 a raketu Sidewinder z dílů 106 a 107.
Po důkladném proschnutí kompletních závěsníků s raketami je přilepte pod křídla - levý na díl 22 a pravý na díl 21. Při lepení se orientujte podle návodné kresby a důkladně kontrolujte schnutí!
Zpracujte palivové nádrže. Díl 109 nalepte z rubu na díl 108, díl 111 na díl 110. Pak obě poloviny nádrže slepte k sobě a nechte pod zátěží proschnout. Druhou nádrž slepte stejně z dílů 112, 113 a 114, 115. Po proschnutí přilepte obě nádrže pod vstupy vzduchu do motorů. Opět se budete řídit pouze návodnou kresbou.
Teď už vám zbývá jen záchytný hák, který slepte z dílu 118, po jehož stranách přilepte díly 117 a 119. Na vrchol těchto dílů pak přilepte slepený hák 116. Kompletní hák přilepte na určené místo pod trupem na konci pásmového křídla letounu, jak ukazuje návodná kresba.
Nyní už jen nalepte na obnaženou příď modelu díly 68 a 69. Vsuňte do modelu podvozek a křídla, která roztáhněte, jak ukazuje návodná kresba (takto roztažená křídla letoun používá při vzletu a přistání a při nízkých rychlostech, naopak při vysokých rychlostech má křídla stažená dozadu). Pokud z modelu sundáte podvozek, vypadá jako letoun za letu, takže si můžete s modelem i "zalétat".
Slepení modelu František Sochor