AH-64A Apache

Sdílej
 
V dnešní vystřihovánce pro vás opakujeme model bitevního vrtulníku AH-64A Apache v měřítku 1:72. Vystřihovánka je určena pro zkušené modeláře, proto doporučujeme pozorně si přečíst tento návod a prostudovat návodnou kresbu. Při práci nespěchejte, řada drobných dílů vyžaduje totiž přesnost při lepení, a hlavně hodně trpělivosti při stavbě. Model byl poprvé uveřejněn v ABC ročník 39 číslo 8.

Představujeme bitevní vrtulník AH-64 Apache
V srpnu 1972 vyhlásilo americké ministerstvo obrany požadavky na pokročilý bitevní vrtulník. Do programu AAH (Advanced Attack Helicopter) se přihlásilo pět společností. První letový prototyp YAH-64A vzlétl na letišti Palomar v Kalifornii 30. září 1975. Postupně vzlétlo celkem pět prototypů, přičemž poslední byl zalétán v srpnu 1980. V dubnu 1982 schválil Pentagon zahájení sériové výroby AH-64A v nově postaveném výrobním závodě Mesa v Arizoně.

Přípravné práce

Foto
Na rub dílu 5 si přeneste úsečky A-A, B-B a C-C. Ze špejle o 1 mm připravte díly 58, 130 (2x) a 156. Ze špejle o 1,5 mm připravte díly 23, 97, 133 (2x), 142, 182 (4x) a 187 (8x). Všechny tyto díly najdete ve vystřihovánce a jejich čísla mají modré podbarvení. Ze špendlíku uštípněte díly 140 (2x) a 147. Z drátu o průměru 0,8 mm vyrobte díly 20 (2x), 153, 164 (2x) a 191. Tyto díly mají čísla podbarvena zeleně. Kancelářským papírem podlepte žebro 99. Kladívkovou čtvrtkou podlepte 2x díly 128 a 129, 1x díly 26, 54, 55, 56, 57, 67, 72, 76, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 106, 132, 134, 144, 148, 150, 166, 167, 170, 171, 174, 175, 180, 181, 183 a 185. Kartonem o síle 1 mm podlepte díly 71 a 91. Všechny tyto díly mají oranžové podbarvení. U některých dílů je rozlišení barevným puntíkem: levé díly mají červený a pravé díly modrý puntík. Hrany nařezávané z líce jsou značeny plnou čárou, na jejímž konci je malý trojúhelníček. Hrany nařezávané z rubu jsou čerchovány (-.-.-). Výřezy ploch z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou, prořezy červenou čárou v černém obdélníku a propichy červenou tečkou v černém kolečku. Lakovat model doporučujeme postupně během stavby.
Návod na slepení
Foto
Začněte připojením dílu 1 k dílu 2, oba díly vytvarujte a přilepte k nim čela 3 a 4. Vystřihněte a vytvarujte díl 5 a na úsečku A-A vlepte žebro 99 a díl 5 zatím odložte. Pomocí chlopní 40 zpracujte dva díly 7, k nim připojte díly 8 a hotové držáky podvozků vlepte do rozloženého a vytvarovaného dílu 6. Zpracujte otočný držák kanonu, a to tak, že k dílu 25 přilepte díl 26, celek prostrčte otvorem v dílu 6 a držák dokončete nalepením dílu 27. Držák by se měl v dílu 6 ztuha otáčet. Ponton 6 dokončete nalepením jeho boků, levého 9 a pravého 10, a také zakrytím spodku - díl 12 spolu s výstupkem 13. Chlopeň 11 přilepte k dílu 5 a hotový ponton 6 nalepte na díl 5 a chlopeň 11.
Zpracujte otáčení rotoru. Z dílů 16, 17 a 18 slepte základní "válec". Na díl 18 přilepte nosník 19 a pomocí dvou drátků 20 jej spojte s válcem 17, kam také přilepte výztuhu 21, celek přilepte na vytvarovaný díl 15. Nyní na vyznačené místo na ose 23 naviňte proužek- zarážku 22 a také na vyznačeném konci vlepte díl 191, osu 23 protáhněte válcem až na doraz k dílu 22 a zakápněte lepidlem. Slepte díl 14, otvorem protáhněte osu 23 a zespodu zajistěte zarážkou 24, kterou k ose 23 napevno přilepte. Hotový celek vlepte do dílu 5 mezi úsečky B-B a C-C. Navíc do prořezu v dílu 5 zalepte díl 28 a z rubu přilepte dva prolisy 29.
Pokračujte kabinou a trupem. K žebru 4 přilepte chlopeň 30 a k ní a k dílu 5 nalepte kabinu 31, kterou uzavřete dílem 32. Na díl 5 nalepte dva díly 33 a celek dokončete přilepením dílu 34 s chlopní 35 a také nalepením žebra 36. Pomocí chlopní 39 zkompletujte díl 38, ke kterému přilepte dva díly 37, a celek nalepte na díly 14, 32 a 34. Díl 41 vytvarujte a slepte, připojte k žebru 42 a celek nalepte na žebro 36. Pomocí chlopně 43 zkompletujte díl 44, do něj vlepte díl 62 a uzavřete zadním dílem 45. Celek připojte k žebru 42.
Zpracujte zadní rotor. Vytvarujte směrovku 46, k ní připojte díly 47 a 48, díl 46 slepte a uzavřete horní hranou 49. Z dílů 52 a 53 slepte zadní rotor. Výztužné díly 54 a 55 přilepte k sobě a nalepte je na díl 52. Z dílů 50 a 51 slepte kryt otáčení zadního rotoru, k němu připojte slepené výztužné díly 56 a 57. Osu 58 zalepte napevno do vrtule, prostrčte krytem rotoru a z rubu zajistěte přilepením zarážky 59. Hotový kryt rotoru nalepte na směrovku 46 a zakryjte dílem 60. Zadní rotor by se měl volně otáčet. Hotovou směrovku i s rotorem nalepte na díl 44. Trup dokončete nalepením dvou dílů 61 na díl 5 a kabinu 31, díly 63 a 64 přilepte také na díl 5 a dva díly 65 přilepte na díl 41. K celku připojte hřbet 66 spolu s dílem 67 a také dva díly 68 a dva kryty 69.
Pokračujte radarem. Slepte k sobě díly 70 a 71. Na díl 70 nalepte díl 72 a z rubu díl 88. Celek oblepte dílem 73. Na díl 75 přilepte díl 76 a celek připojte k vytvarovanému dílu 74. Na díl 76 přilepte zpracovaný díl 77 a to celé připojte k dílu 72. Horní část radaru přilepte natupo kolmo na díl 3. K vytvarovanému dílu 79 připojte boky 78 a 80, k dílu 82 boky 8l a 83 a k dílu 84 přilepte čelo 85. Všechny tyto díly spojte dohromady a na celek nalepte drobné díly 86, 87, 89 a 90. Spojte k sobě díly 91 a 93, oblepte je dílem 92 a celek kolmo natupo přilepte na díl 3. Nyní mezi díly 88 a 93 vlepte již hotový radarový systém. Na díl 94 přilepte díl 95 a nalepte je na díl 38. Špejli 97 oblepte proužkem 96 a zakryjte dílem 98. Celek nalepte na díl 95.
Sestavení motorů a křídel. Do rozložených dílů 100 a 101 vlepte žebrování díly 102 a 103 (nalepte je natupo) a pláště motorů uzavřete. K levému motoru 100 přilepte přední část slepenou z dílů 104, 106 a 107. K pravému motoru 101 pak přilepte díly 105, 106 a 107. K oběma motorům nalepte také díly 108. K dílům 109 a 110 přilepte boky 111 a 112. Výfuky vylepte uvnitř díly 113, 114, 115, 116 a dokončete je vlepením vždy dvou žeber 117 do jednoho výfuku. K motorům 100 a 101 přilepte díly 118 a na ně nalepte hotové výfuky a motory můžete nalepit na díl 5. K dílu 121 přilepte boky 122 a 123. Na díl 124 nalepte díl 125 a celé připojte k dílu 123. Celek nalepte na zpracovaný držák z dílů 119 a 120. Takto zpracujte i druhou stranu a hotové díly přilepte opět na trup vrtulníku - díl 5. K levému rozloženému křídlu 126 přilepte natupo žebra 128 a 129 (lepte je na rub spodní rovné strany) a křídlo uzavřete. Stejně zpracujte i pravé křídlo - díly 127, 128 a 129 - a hotové je nalepte na trup 5.
Pokračujte podvozkem. Špejli 130 oblepte dílem 131 a konec prsty zploštěte. Dovnitř vlepte výztuhu 132 a zalepte. Pozor, otvory pro osy propíchněte až po dokonalém zaschnutí lepidla! Slepte k sobě tři díly 134 a nalepte je k podvozkové noze 131. Stejným způsobem slepte i druhou podvozkovou nohu a zatím odložte. Kola slepte z dílů 135, 136, 137, 138 a 139 a pomocí os 140 upevněte do podvozkových noh a zakápněte lepidlem. Nyní na podvozky nalepte šikmou hranou vzpěry 133 a napevno vlepte do připravených šachet v dílu 6. Podvozek vsuňte až na doraz a zakápněte i se vzpěrou lepidlem.
Zadní kolo: Špejli 142 oblepte částí dílu 141 (nezapomeňte na vyklonění chlopní) a špejli 142 zakryjte dvěma díly 143. Vnitřek zadního podvozku 144 vlepte do dílu 141. Kolo slepte z dílů 145 a 146 a pomocí osy 147 zalepte do připravovaného dílu 162. Držák 162 nyní nalepte na díl 143 a celý komplet přilepte na vrtulník - díl 45. Zadní křídlo slepte z dílů 148 a 149 a pomocí chlopně přilepte na díl 47.
Zpracujte kanon a drobné doplňky. Díl 150 nalepte opatrně na díl 6 (pozor na zalepení otočného mechanismu ke kanonu). Slepte díl 151, k němu připojte díl 152. Kanon 153 oblepte rovnoměrně dílem 154 a vlepte ho do dílu 151. Celý kanon pomocí osy 156 vlepte do zpracovaného držáku 155 a celek nalepte na otočný díl 27. Kanon je otočný a sklápí se nahoru a dolů. K dílu 158 přilepte boky 157 a 159 a celek nalepte na trup vrtulníku. Na díl 44 přilepte výmetnici slepenou z dílů 180 a 161. Na vršek trupu natupo nalepte dva díly 163. Do obou boků pontonu vlepte stupačky 164.
Hlavní rotor. Na rub dílu 165 nalepte souměrně výztuhu 166 a čtyři vrtulové listy slepené z dílů 167 a 169 a celek dokončete nalepením dílu 168. Na vzniklý kříž nyní nalepte díly 170, 171, 172 a 173. Slepte k sobě díly 174 a 175 a celek nasuňte na osu 23 na doraz k dílu 22 a zalepte. Hotovou vrtuli nastrčte na osu 23 a díl 191 a napevno zalepte.
Model dokončete výzbrojí. Z dílů 192 a 193 slepte čtyři podvěsníky a hotové je natupo přilepte na obě křídla 126 a 127. Na vnější podvěsníky nalepte soubor s neřízenými střelami slepený z dílů 176, 177 a 178. Samostatně slepte držáky raket. Na slepené díly 179 nalepte díly 180, 181 a čtyři nosníčky 182 (lepíte je natupo). Spodní část držáku slepte tak, že k dílům 183 přilepte díly 184. Slepte k sobě díly 185 a 186 a hotové je opatrně nalepte (rovnoměrně) na díly 183. Spodní část natupo přilepte k dílům 182; držáky máte hotovy a zatím je odložte. Zpracujte rakety. Osm dílů 187 oblepte osmi díly 188. Rakety dokončete nalepením předních 189 a zadních 190 křidélek. Tato práce je dost titěrná, a proto ji doporučujeme neuspěchat! Hotové rakety nalepte vždy po čtyřech na držáky a ty pak přilepte na vnitřní podvěsníky.
Tím máte model bitevního vrtulníku AH-64A Apache hotov. Věříme, že se vám model líbí a že se vám jeho stavba podařila.
Slepení modelu František Sochor
Na shledanou u dalších vystřihovánek se těší