Pražský hrad - Starý královský palác - 3

Sdílej
 
Pokračování vystřihovánky z předešlých čísel.

Ludvíkovo křídlo je další samostatnou částí - začnete tím, že střechu 62 zkompletujete a osadíte na díl 61. Díl 63* přilepíte k dílu 63; k němu připojíte díl 64 a doplníte ještě dílem 65. Vzniklou opěrnou stěnu připojíte na vyznačená místa na dílu 61 a zpracovaný objekt připojíte postupně k celku. Začnete připojením střechy 62 na střechu 10, pokračujete přilepením dílu 61 na díl 3 a spojení staveb dokončíte přilepením dílu 61 na díl 4. Celek lehce zatížíte a po proschnutí na střechu osadíte dva zpracované komíny 62* a sedm vikýřů 123.

Foto
Dokončíte jižní palácový dvorek do kterého osadíte objekt tzv. Tereziánu. Tato stavba je připravena tak, abyste ji mohli kdykoliv z celého komplexu vyjmout, aby si "návštěvník" mohl prohlédnout členitou stavbu starého paláce. Je na vás, zda budete chtít toto hradní křídlo postavit jako vyjímatelné nebo ho do celku začleníte napevno.
Foto
Zpracujete nejdřív vnější schodiště a vytvarujete a zkompletujete díl 81 ke kterému připojíte vlastní schody 80. U dílu 73 zkompletujete horní část (tzv. atiku) a pak k němu připojíte zpracovaný vnitřní prostor 77, ale díl 73 zatím neuzavřete. K dílu 73 teď připojíte díl 74 a zpracovaný průchod 76. Na stavbu osadíte střechu 78 - lepíte na díly 73, 74 a současně díl 73 uzavřete. Půdorysné žebro 124 zalepíte do dolní části stavby. Připravené vnější schodiště teď připojíte k objektu, tj. díly 80, 81 lepíte na vyznačené místo na dílu 73. Na atiku průčelí dílu 73 osadíte zpracovaný díl 79. Pokračujete vnějšími přístavbami. Vytvarujete bývalou dělostřeleckou baštu, tj. díl 69 a zakryjete shora dílem 70 a ze spodu dílem 75. Baštu přilepíte na vyznačené místo na dílu 73. Obdobně připojíte k dílu 73 zahradní domek, který postavíte ze zpracovaného dílu 71 na který osadíte zkompletovanou střechu 72. Po připojení domku k dílu 73 osadíte na jeho střechu zpracovaný komín 72*. Zpracujete díl 129 a přilepíte na dvorní průčelí dílu 73. Objekt Tereziánu zatím odložíte a dokončíte jižní palácový dvorek.
Díl 22 přilepíte na 23 a hotové vyrovnávací stupně připojíte k dlažbě dvorku, tj. dílu 66. Dvorek přilepíte k celku - lepíte postupně na díly 3, 61, 43 a k patkám věžic, tj. na díly 19 a 21. Dokončíte terén: zpracujete díl T6 přilepíte jej k dílu 67 a oba připojíte k celku, tj. na díly 66, 43, 61, 65. Přitom si vyzkoušíte nasunutí objektu Tereziánu do připraveného terénního zářezu.