Ultralajt ABC Experimental

Sdílej
 
O dnešním modelu ultralehkého letounu bychom mohli říci, že jakoby z oka vypadl jednomístnému "ultralajtu" Letov LK-2 Sluka, vyráběnému v polovině devadesátých let dvacátého století. Oproti skutečné sluce je však nesrovnatelně jednodušší. Tento model poprvé v ABC vyšel v ročníku 37, č. 21.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Jednotlivé díly pečlivě vystřihněte a slabě nařízněte místa ohybu. Čísla na chlopních nebo na povrchu modelu značí místa, kam jednotlivé díly nalepíte. Čísla ve žlutém terči jsou čísly vlastních dílů.

SLEPENÍ MODELU

Foto
Foto
Začněte křídlem 1. Díl přehněte přes náběžnou hranu, ohněte koncová žebra, chlopně a křídlo postupně slepte. Následuje trupová gondola 2, do které po sestavení vlepte vytvarovanou sedačku 3. Vnitřní prostory trupové gondoly dokončete vlepením nožních pedálů 4, přístrojového panelu 5 a řídicí páky (kniplu), kterou zhotovte z tenčí strany párátka nebo ze zápalky. Nyní k trupové gondole přilepte křídlo. Dobu, po které bude tato podsestava schnout, využijte k sestavení motorové jednotky. Ta je složena z motorové gondoly 6 a vrtulové jednotky. Tvoří ji zkroužený a slepený kryt vrtule 7, na který nalepte sestavené vrtulové listy 8. Následuje trupový nosník 9, který po vytvarování přilepte k trupové gondole. Zadní část trupu dokončete slepením a připevněním ocasních ploch. Začněte svislou ocasní plochou 18, kterou přilepte k trupovému nosníku, a vodorovnou ocasní plochou, která je složena z dílů 19 a 20. Zbývá už jen sestavit podvozek a vzpěrový systém. Nohy hlavního podvozku jsou slepeny z dílů 10 a 11. Přilepte k nim sestavená kola 12 a obě nohy přilepte k trupové gondole. Stejným způsobem sestavte příďový podvozek. Je složen z příďové nohy 13 a kola 14. Slepený podvozek opět přilepte k trupové gondole. Model dokončete vzpěrami. Hlavní vzpěry mají označení 16 a 17, přičemž vzpěry 16 po sestavení vlepte mezi trupovou gondolu a křídlo, vzpěru 17 mezi trupovou gondolu a trupový nosník. Podvozkové vzpěry tvoří díly 15 a jsou vlepeny mezi trupovou gondolu a nohy hlavního podvozku.

Foto
PŘEDLOHA VYSTŘIHOVÁNKY

O dnešním modelu ultralehkého letounu bychom mohli říci, že jakoby z oka vypadl jednomístnému "ultralajtu" Letov LK-2 Sluka, vyráběnému v polovině devadesátých let dvacátého století a který byl na svou dobu úspěšný. Sluky v jednomístném i dvoumístném provedení létají v aeroklubech i soukromých leteckých školách dodnes. Také náš Experimental je jednomístný, jeho motor je nesený nad náběžnou hranou křídla, koncepcí je vzpěrový hornoplošník s trupovou gondolou a "tříkolovým" podvozkem. Oproti skutečné sluce je však nesrovnatelně jednodušší. Tento model poprvé v ABC vyšel v ročníku 37, č. 21.