Chalupa z českolipska

Sdílej
 
Novinka ABC. Vystřihovánka modelu, který jsme vám připravili, není složitá, ale vyžaduje přesnost a trpělivost při práci. Je zpracována v měřítku 1:120, což se bude hodit i modelářům do kolejiště TT.

Vystřihovánka modelu, který jsme vám připravili, není složitá, ale vyžaduje přesnost a trpělivost při práci. Je zpracována v měřítku 1:120, což se bude hodit i modelářům do kolejiště TT.

Foto
Chalupa byla postavena ve II.polovině 19.století, přízemí je z pískovcových kvádrů, první patro je roubené. Nachází se v obci Stružnice u České Lípy. Podobných stavení je mezi Českou Lípou a Františkovem nad Ploučnicí velké množství různých velikostí.
Hlavním rysem těchto staveb je umístění prostoru pro hospodářská zvířata ve vyzděné části, tak jako obytná část v přízemí. Přiléhající stodola se používala pro uskladnění sena a krmiva pro zvířata.
Před třemi roky, když mi bylo 11 let, jsem objevila v časopisech ABC vystřihovánku od Milana Weinera - Kolejiště v měřítku 1:300 a zkusila jsem ji slepit. Když byla hotová, náhodou jsem se dočetla v ábíčku, že se bude konat soutěž papírových modelářů v Praze na Chodově. Tak jsem se soutěže zúčastnila. S překvapením jsem se umístila na II. místě. Umístění mě povzbudilo do další práce. Hned s druhým modelem - Severočeský skanzen od Richarda Vyškovského jsem se v České Lípě umístila na I. místě. Pan architekt mě požádal o zapůjčení modelu pro putovní výstavu "Papírový svět", kam jsem postavila ještě několik modelů. Panu architektovi se modely líbily a nabídl mi, jestli nechci namalovat vlastní vystřihovánku s tím, že se mnou probere všechny záludnosti této práce. Poradil mi, že nejlepší je začít chalupou, kterou dobře znám a mohu si ji změřit. Volba padla na chalupu mého dědy. Jak se mi to podařilo, posuďte vy sami.
Foto
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Hran, značené plnou čárou se šipkou budete nařezávat z líce. Hrany nařezávané z rubu jsou čerchované /-.-.-./. Výřezy ploch z dílů jsou vyznačeny červenou úhlopříčkou. Na vyrobení trámků použijte zápalky, které obarvěte hnědou barvou. Pro přehlednost uvádíme číslo dílu s délkou a počtem kusů. Díl 16 (d - 17 mm, 3x).
NÁVOD NA SESTAVENÍ
Foto
Nejprve ve stěně 1 vyřízněte prořezy pro pavlač, nalepte zpracovaná okna 5x J a dveře 2x 5. Zpracujte přístavek 3, na který nalepte dveře 5, okno 3 a spojte s dílem 1. Zpracujte pavlač 10 a spojte s díly 1 a 8. K zábradlí přilepte již zpracované sloupky 3x 16 podle předlohy ve vystřihovánce. Dále zpracujte štíty 2 a 11. Na díl 2 přilepte okna 3 - 4x a okna 4. Štít dále doplňte dílem 9, na který nalepte okno 3. Přilepte zpracovaný štít 11. Dále pokračujte zadní stranou 6, do které vlepte okna 7 - 3x a spojte ji s díly 2, 9 a 11. Do střechy 12 vlepte komín 15 a vikýř zpracovaný z dílů 13 a 14. Zpracovanou střechu vstupně přilepte ke stěnám, nejprve k dílu 1, potom ke štítům 2 a 11 a nakonec ke stěně 6. Závěrem přilepte terén 17 a terénní spojky 18 a 19. Pod okno na dílu 1 můžete přilepit zpracovanou lavičku 20. Úspěšnou stavbu a mnoho radosti z nového modelu přeje

Autor

Eliška Doležalová