Sazka Aréna

Sdílej
 
Model Sazka Arény je vytvořen v měřítku 1:1750. Z tohoto důvodu byla stavba značně zjednodušena a některé prvky vyjádřeny pouze graficky. Sestavení není složité - zvládne jej i pečlivý začátečník. Vystřihovánku podlepte pouze obyčejným kancelářským papírem.

Přípravné práce
Model Sazka Arény je vytvořen v měřítku 1:1750. Z tohoto důvodu byla stavba značně zjednodušena a některé prvky vyjádřeny pouze graficky. Sestavení není složité - zvládne jej i pečlivý začátečník. Vystřihovánku podlepte pouze obyčejným kancelářským papírem.

Foto
Návod na slepení
Z dílů 1 a 2 slepte pomocí chlopní 3 a 4 kruhový plášť stavby. Vystřihněte díl 5 a zaoblete ho. Na jeden konec přilepte chlopeň 6. Díl lepte k plášti raději po menších úsecích. Spojovací chlopeň pak definitivně přilepte až po nalepení celého dílu k plášti budovy. Pomocí jedné chlopně 8 k sobě přilepte pásy 9 a 10. Při lepení pásu k budově opět postupujte po menších částech a konce dílů poté podlepte druhou chlopní 8.
Pokračujte stavbou interiéru arény. Z dílů 11 a 12 sestavte hlediště a do spodní části vlepte ledovou plochu 13. Vystřihněte díl 14 a zkompletujte s hledištěm (dejte pozor aby nestejně velké vnitřní boční výčnělky měly návaznost na grafické naznačení sedadel). Celý soubor vlepte opatrně do haly arény. K orientaci vám poslouží návodná kresba. K pásu 15 postupně lepte první stupeň střechy složený z dílu 16 a zakončete chlopní 17. Pokračujte pásem střechy 19. K uzavření použijte chlopeň 18. Střechu nakonec uzavřete dílem 20.
Foto
Rub střechy postupně vylepte graficky naznačenými nosníky 21, 22 a 23. Do dílu 23 před nalepením vyřízněte vyznačený otvor.
Vystřihněte a vytvarujte terén 24. Zpracujte část budovy arény 25, přidejte čelo 26 a vlepte do vyříznutého místa z rubu terénu. Přilepte střechu 27. Vystřihněte a zpracujte budovu 28 a přilepte na líc terénu a zakončete střechou 29. Vsuňte kruhovou arénu rubem do terénu a přilepte. Z dílů 30 a 31 vypracujte prosklenou část střechy. Přilepte boky terénu 31, 32, 33, 34. Vyříznutou plochu v dílu 35 z rubu zalepte černým papírem a poté podstavec uzavřete. Z dílů 36, 37, 38 a 39 sestavte kruhový výjezd z podzemních prostor a přilepte na vyznačené místo. Osaďte stožáry s vlajkami 40 a vchod do metra 41. Pokračujte nalepením ploch trávníku 42, 43, 44, 45, 46 a 47. U vchodu do haly přilepte stříšku 48 a na ni díly 49. Na střechu umístěte díly 50 a 51. Sestavte přístřešek 52 a zastřešte jej dílem 53.
Začerněte kulaté párátko dlouhé 2 cm. Slepte projekční plochu 54 a jedním koncem ji přilepte vteřinovým lepidlem natupo na špejli. Druhý konec pak přilepte do vyříznutého dílu 20. Stavbu ukončete nalepením třech nápisů SAZKA Aréna – díly 55. Umístěte je na obvod dílu …. Ve vzdálenosti 1/3.
Model můžete pro oživení osadit stromy. Vyrobíte je z kuliček pepře natřených temperou nazeleno. Stromy lepte vteřinovým lepidlem.