Dům z první poloviny 19. století - 2.

Sdílej
 
Pokračování z minulého čísla...

Soubor "b": stoly a stolky

Foto
b1 - jídelní stůl, 1 kus (díly 14 - 21)
Vytvarujte a zkompletujte díl 14, přilepte k němu podhled stolní desky 15 a horní část dokončete dílem 16, který osaďte na díl 15. Zpracujte čtyři nohy stolu, tj. díl 17, nasuňte je na díl 14, ke kterému přilepte přední horní část. Zbylé chlopně nohy lepte jednak na vyznačená místa na dílu 15, jednak na rub dílu 16.
Ubrus zhotovte z vytvarovaného dílu 18, ke kterému přilepte dvě technické chlopně 20. Díl 19 přilepte na oba díly 20 a dílem 21, který přilepíte na díly 18 a 19, ubrus dokončete - použijete ho tehdy, když budete podávat jídlo.
b2 - kulatý stůl (doplňuje soupravu s pohovkou a křesílky), 1 kus (díly 83 - 89)
Foto
Technickou chlopeň 86 přilepte na jednu stranu rozloženého dílu 85, ten vytvarujte a uzavřete, tj. jeho volný konec připojte na díl 86. K dílu 85 přilepte podhled desky stolu, tj. dva díly 84, a celek doplňte deskou stolu 83. Celek uzavřete deskou 87, kterou přilepte na vyznačená místa na dílech 85 (sem přijde horní část nohou) a 87. Zkompletujte díl 89 a připojte k celku, tj. chlopně dílu 89 lepte na vyznačená místa na nohách stolu.
b3 - příslužný stolek, 1 kus (díly 152 - 155)
Zpracujte díl 152 a zakryjte stolní deskou 153. Na vyznačená místa na dílu 154 přilepte nohy, tj. čtyři zpracované díly 154. Zkompletujte trnož stolku, tj. díl 155, a podle návodné kresby ji přilepte "natupo" k nohám stolu.
Soubor "c" - nábytek velký
c1 - sekretář, 1 kus (díly 22 - 42a 42*)
Na rubovou stranu dílu 22 si přeneste (propíchnutím špendlíkem) žluté obdélníky; budete na ně lepit držáky pohybového mechanismu (díly 23 a 24). Na rub dílů 37 a 38 přeneste rysky A-A a na díl 25 rysky B-B.
Práci začněte tím, že díl 22 přilepíte na čelní stěnu 25, a to na rysky B-B. Zpracujte díly 27 (2x), 28, 31 a osaďte je podle návodné kresby do vnitřního prostoru sekretáře. Zkompletujte díl 29, připojte k němu spodní desku 30 a celek osaďte do vnitřku sekretáře na vyznačená místa na dílech 22 a 31. Do vzniklých tří zásuvkových prostorů zasuňte zásuvky, které zhotovte ze tří dílů 42*, na které přilepte tři zkompletované držáky 35 - místa pro jejich přilepení jsou na dílech 42* vyznačena. Vyrobte sklopnou desku čelní stěny z dílů 32, 33 a nechte ji pod lehkou zátěží dokonale proschnout.
Zpracujte dva držáky, tj. díly 23, 24, a do nich zalepte podle návodné kresby dva špendlíky o délce 12 mm, označené jako díly 34. Připravenou desku z dílů 32, 33 osaďte do celku: přidržte ji uvnitř otvoru v dílu 25, zvenku nasaďte nejprve držák 23, při čemž jeho špendlík provlékněte dílem 22 a nasuňte do desky. Souběžně s tím obdobně na druhé straně sekretáře nasuňte špendlík držáku 24 do desky - držáky při tom přilepte na přenesené obdélníky na dílu 22. Desku máte upevněnou a můžete si vyzkoušet její sklápění a vyklápění. Dokončete vnitřní prostor a přilepte díl 26 na celek, tj. na vyznačená místa na dílu 22. K celku připojte díl 36, který lepte na chlopně dílu 22 a k dílům 31, 29, 30, 28, 27 (2x). Celek doplňte vnějšími bloky, tj. díly 37 a 38: lepte je na čelní stěnu 25 a na chlopně dílu 36 (na rysku A). Na díly 25, 37, 38 osaďte horní desku 39 a celek uzavřete zadní stěnou, kterou lepte na díly 37, 38, 39.
Zpracujte tři zásuvky 42 a osaďte na ně šest zpracovaných držáků 35. Další dva zpracované držáky 35 osaďte na zkompletovanou zásuvku 41 a jeden na vyznačené místo na sklopné desce, tj. na díl 33. Hotové zásuvky nasuňte podle návodné kresby do příslušných částí sekretáře.
Foto
c2 - stříbrník, 1 kus (díly 47, 47*, 48 - 58)
Před vlastní prací si připravte materiál na "zasklívání" - nejlépe ne příliš silnou a průhlednou folii (silnou asi jako filmovou nebo rentgenovou fólii). Z vybraného materiálu nařežete tři skla: jedno pro střední dveře - jejich vyříznutí je naznačeno dvěma červenými čárami na horní a dolní straně dveří. Svislé proříznutí není barevně vyznačeno na pravé straně dveří, poznáte je podle toho, kde jsou ukončeny červené čáry na horním a dolním okraji dveří. Vyříznuté otvory na obou bocích jsou zakresleny jako obvykle červenou úhlopříčkou, stejně tak jako výřezy středních dveří a jejich rubové strany, tj. díl 47*. Skla si přiřízněte tak, aby byla přibližně o 1,5 mm větší než výřezy ve dveřích a bocích.
Práci začněte přilepením "skel" z rubu na rozložený díl 47, který jste před prací naohýbali a pak opět rozložili. Dbejte na to, abyste "skla" neušpinili lepidlem, ověřte si otvírání dveří. Lepené části nechte dokonale proschnout a pak z rubové strany přilepte na díl 47 vnitřní úpravu stěn, tj. díly 48, 49, 50 a 47*. Ještě před celkovým proschnutím vytvarujte stěny zhruba do budoucího tvaru a ověřte si otvírání dveří.