Letadlo AVIA B-534 - 2. díl

Sdílej
 
Pokračování z minulého čísla...

U leteckých jednotek docházelo poměrně často k barevnému rozlišování jednotlivých letek na vrtulových kuželech, popř. na vnějších discích kol - i na tuto skutečnost je ve vystřihovánce pamatováno. Modeláři se zájmem o leteckou techniku ve standardní měřítku 1:32 tedy mají z čeho vybírat.
Konstrukční řešení modelu se dále snaží vystihnout bohatost tvarů skutečného letounu. Z tohoto důvodu je použita metoda páskového lepení (tzv. metoda třetí chlopně) a v širší míře také bezchlopňové lepení (tzv. lepení natupo) s tvarováním papíru ve dvou rovinách současně. S uvedenými technikami jste se na strákách ABC již měli možnost seznámit, ani metoda papírových obtisků není zcela nová, ale v tak široké míře u jednoho modelu se jistě jedná na stránkách ABC o premiéru.

Obecné pokyny ke stavbě

Foto
Stavbu modelu doporučujeme zahájit až v okamžiku, kdy budete mít k dispozici všechny její části a rozhodnete se pro konkrétní typ a provedení letounu. Náhled nabízených markingů je k dispozici na www.iabc.cz nebo www.volny.cz/avia-b534, kde lze nalézt doplňkové informace.
Gramáž papíru v ABC (cca 100 g/m 2) není pro modely větších měřítek nejvhodnější, a proto je doporučeno nejdříve podlepit označené díly, a to následovně: * podlepit kancelářským papírem 80 g/m2, ** podlepit měkkou (optimálně nehlazenou) čtvrtkou 140-160 g/m2, *** podlepit kartonem tloušťky 0,5-0,7 mm. Doporučujeme tuhé lepidlo v tubě (např. Kores) a samozřejmostí je důkladné proschnutí a vylisování takto zesílených dílů před jejich dalším použitím. POZOR - u některých dílů, které se podlepují, je využito jejich vnitřních prostorů pro drobné části – ty před podlepením vystřihněte!Jak již bylo uvedeno, vystřihovánka nabízí možnost stavby jedné ze tří možných verzí a na tuto skutečnost je u každého takového dílu upozorněno tabulkou a díly jiných verzí mají označení "A".
Jednotlivé části trupu letounu jsou upraveny pro "páskové" lepení, přičemž vlastní spojovací pásky vystřihovánka neobsahuje - pro jejich výrobu můžete použít části trupu těch verzí letounu, které nebudete stavět. Je doporučeno u těchto dílů retušovat hrany temperovými barvami v odpovídajícím odstínu s minimálním obsahem vody ještě
před slepením.
U následujících částí doporučujeme použít čirou fólii pro rychlovazač nebo zpětný projektor: čelní štítek - verze II. a III., kryt kabiny - verze IV. POZOR - pro zadní trupová okénka u verze IV. doporučujeme použít obzvlášť tenkou fólii z poštovních obálek s průhledným okénkem - použití silnější fólie může způsobit těžkosti!
V průběhu celé stavby úzkostlivě kontrolujte geometrii a jednotlivé stavební celky po spojení zajistěte do úplného zaschnutí lepidla v požadované poloze - u klasicky řešeného dvojplošníku je udržení geometrie jednou z nejnáročnějších operací! Pro lepší orientaci je použito značení L a P částí (vždy z pohledu pilota) a pomocných orientačních šipek - ty ukazují dolů a ve směru letu.
Stavba Avie B-534 verze II.
Pilotní prostor
Na podlážku 1 nalepte příčky 2 a 3 a bočnice 4 L/P s příčkou 5 a plátěným krytem motorového prostoru 6. Na bočnice osaďte přístrojovou desku 7 (pro zkušenější modeláře se nabízí možnost sendvičového zpracování s prosklením přístrojů při využití alternativního dílu 7a). Za přístrojovou desku nalepte kryt nádrže 8. Zkompletujte sedačku ze sedáku 9, bočnic 9.1 L/P, dolních pásů 9.2, ramenních pásů 9.3 a celek nalepte na příčku 5. Sestavte nožní řízení 10 P/L, řídicí páku 11, 11.1, 11.2 se spouští kulometů a vše nalepte na podlážku 1. Na zadní stranu příčky 5 nalepte radiostanici 12 a v zadní části podlážky baterii 13, tlakové láhve 14 L/P s vrškem 14.1, dnem 14.2, tlakoměrem 14.3 a regulačním kohoutem 14.4. Z vnější strany bočnic nalepte kulomety - horní 15 L/P a dolní 16 L/P. V levé části vedle sedačky nalepte tlakové čerpadlo 17 a 17.1 a ve stejném místě vpravo výmetnici světlic 18.
Pilotní prostor dále doplňte drobnými díly podle schématu: a - kolo nastavení výškového stabilizátoru, b - natahování dolního kulometu, c - natahování horního kulometu, d - pás na světlice, e - držák nábojů osvětlovací pistole, f - kapsa na mapu, g - vršek kapsy na mapu, h - signální pistole, i - spínací skříňka, j -elektromagnet, k - ladění, l - ovládací skříňka fotokulometu, m - páčkové ovladače, n - regulátor, o - sdružený ovladač /plyn/bohatost směsi/žaluzie, p -indikátor trimu, q - stavěč sedačky, r - ovládání shozu pum (světlic). Tím je nejčlenitější část modelu hotova.
Trup
Do středového segmentu 19 vlepte vnitřní část 19i a celek po vytvarování slepte. Do segmentu nasuňte a zalepte hotový celek pilotního prostoru a na boky přilepte kapkové kryty závěrů kulometů 19.1 L/P (vnitřní a vnější část). Pokračujte kapotáží motoru 20, ve které vyřízněte výstřelné kanály a zvnitřku nalepte vytvarované kanály 20.1. Do kanálů zalepte hlavně kulometů 20x. Po vytvarování a slepení dílu 20 vyřízněte ve spodní části osazení, do kterých vlepte filtry z dílů 20.2, 20.3 a 20.4. Celek přelepte krytem 20.5 L/P. Na kapotu přilepte přední kryt špice 21 a poté do celku zapusťte osazení vrtule 22. Dokončenou přední část spojte se středovým segmentem 19.
Pokračujte ocasní částí 23, do které v zadní části zalepte trupový profil 24 a nosník směrovky 24.1. Vytvarujte a přilepte směrovku 25 L/P, do které vlepte kulaté párátko jako nosník směrovek. Zkompletujte výškovky 26 L/P a 26.1 L/P a nalepte na připravený nosník k trupu natupu (pozor na geometrii). Po zaschnutí lepidla připevněte vzpěry - 27 přední a 27.1 zadní.
Spodní křídla
Do středového segmentu nasuňte středový nosník centroplánu 28.S. Zpracujte vnitřní konstrukci křídla z dílů 28.L/P, předních profilů 28.1 a koncových žeber 28.2. Konstrukci z obou stran nasuňte na nosník centroplánu a zalepte. Pro zpevnění můžete vyznačenými otvory v přední a zadní části protáhnout špejle.
Pokračování v příštím čísle