Dům z první poloviny 19. století - 4.

Sdílej
 
Pokračování z předchozích čísel...

Pokračování z čísla 14

c6 - skříň na potřeby do jídelny, tzv. kredenc, 1 kus (díly 106 - 118, 188*, 199 - 130)

Foto
Začněte "zasklením" dvířek dílu 106 a po dokonalém proschnutí je doplňte vnitřními křídly, tj. díly 114 (2x), 115 (2x), boční dvířka 119 (2x) a středními dvířky 120 (2x). K čelnímu dílu 106 přilepte díly 108, 109, 110, 111. K dílům 108, 110, 106 připojte díl 112 a k dílům 109, 111, 106 díl 113. Díl 116 přilepte na díly 110, 111, 106, zpracovaný díl 117 na díly 110, 111, 106 a dva díly 118: jeden na díly 108, 111, a druhý na 109, 111. Díl 118* na díly 110, 111, 106; dva zpracované díly 122 na díly 110, 112, 106; další dva zpracované díly 122 na díly 111, 113, 106. Zpracujte zásuvky: střední, tj. díl 126 a dvě boční, tj. díly 125. Na zásuvky osaďte zkompletované držáky 118 (3x) a zasuňte do příslušných přihrádek. Horní vnitřní část uzavřete na bocích dvěma díly 123 a lepte je: jeden na díly 106, 112; druhý na díly 106, 113; střední část uzavřete dílem 124, který přilepte na díly 106, 110, 111. Zkompletujte římsu horní části, tj. díl 129 a osaďte na celek, tj. na díly 108, 109, 106 a na ni osaďte zkompletovanou nástavbu 130. K celku připojte zadní stěnu 107: nejdřív na díl 129, pak na 108, 109, 110, 111 a všechny police. Zpracujte šest držáků 127 a osaďte po jednom na všechna dvířka dílu 106, kde jsou místa pro přilepení vyznačena.
Foto
Soubor "d" - Užitkové předměty (kamna, nádobí atd.)
d1 - kachlová kamna, 1 kus (díly 90 - 92, 92*, 93 - 105)
Při sestavování jednotlivých částí dbejte na to, aby "šev" spojení kruhových dílů probíhal svisle po celé výšce kamen. Na dílu d98 je půdorysný bod "švu" vyznačen ryskou.
Kraje vytvarovaného dílu 92 spojte technickou chlopní 93 a na horní část vytvořeného válce přilepte zkompletovanou římsu 90, kterou zakryjte dílem 91. Zpracujte díl 92*, vytvarujte jej a přilepte na vyznačené místo na dílu 92. Vytvarujte díl 104, spojte jeho kraje technickou chlopní 105 a horní část zakryjte dílem 103. Na díl 103 osaďte horní část kamen (z dílů 90, 91, 92, 92*, 93) Pokračujte střední částí kamen: vytvarujte díl 96, jeho kraje spojte dílem 97 a na horní část vytvořeného válce přilepte vytvarovanou a uzavřenou římsu 95 na kterou osaďte díl 94. Zkompletovaný díl 100 vytvarujte a oblepte jím horní část dílu 96. Dolní část začněte tím, že na rozložený díl 99 přilepíte zkompletovaný díl 101 a díl 99 zkompletujte. Jeho dolní část oblepte zpracovaným dílem 102. Zpracujte římsu 98, osaďte na horní část dílu 99 a na vyznačené místo na dílu 98 osaďte střední a horní část kamen, tj. díl 96.
Foto
d2 - příbory a nádobí
Sestavit jednotlivé kusy, které jsou zahrnuty pod bodem d2, je velmi jednoduché, proto uvádíme pouze jejich seznam. Výjimku tvoří konvice na víno, u které uvádíme postup sestavení.
- jídelní nůž, 12 kusů (díl 155)
- vidlička, 12 kusů (díl 156)
Foto
- lžíce na polévku, 12 kusů (díl 157)
- plochý talíř, 6 kusů (díly 43, 44)
- talíř hluboký, 6 kusů (díly 45, 46)
- sklenice na víno, 12 kusů (díl 158)
- konvice na čaj, 2 kusy (díl 165)
- konvice na kávu, 1 kus (díl 167)
- šálek na kávu a čaj, 15 kusů (díl 166)
- konvice na víno, 1 kus (díly 159 - 164)
Vytvarujte díl 159, spojte jeho kraje technickou chlopní 160 a zespodu zakryjte dílem 161. Shora zakryjte dílem 162, na který osaďte zpracovaný díl 164 a na vyznačená místa na dílu 159 přilepte zpracované ucho konvice, tj. díl 163.

Pokračování v příštím čísle