Dům z první poloviny 19. století - 5.

Sdílej
 
Pokračování z předchozích čísel...

Oddíl 2 - stavební úpravy a zabudované prvky
Stavebně jsme pro vás připravili dvě prostory: obývací pokoj a jídelnu včetně oken, dveří, krbu s příslušenstvím, garnýže a záclon.
Než ovšem začnete se stavbou, budete si muset připravit základovou desku, na kterou budete stavět a výztuhy zadních stěn. Základovou desku doporučujeme vyrobit ze sololitu, případně jiného materiálu, pro jehož použití máme dvě podmínky: nesmí se kroutit a neměl by být příliš těžký. Rozměr podlaží, které budete stavět je 669 x 256 mm bez pavlače. Desku si připravte zatím větší alespoň 740 x 273 mm. Až budete mít stavbu dokončenou, položíte ji na desku, celek obkreslete a přesně přiřízněte. Výztuhy si vyrobte sami z kladívkové čtvrtky, na kterou si konstrukci narýsujte podle plánku, který pro vás připravíme. Jsou to díly 42, 43 a 44, každý vyrobte dvakrát. Po slepení výztuhy zatižte tak, aby pod zátěží dokonale proschly a nezkroutily se. Na horní části výztuh přilepte krytí (díly 42* - 44*) tak, aby se jejich povrch nelišil od povrchu stěn. Při stavbě musíte bezpodmínečně dodržet přesnost a pravé úhly jak při půdorysném uspořádání, tak při zachování svislosti stěn.

Foto
V rámci přípravných prací si na ruby některých dílů přeneste rysky a ty spojte slabou tužkovou čarou - v průběhu stavby na ně budete lepit další díly. Jsou to rysky A-A, C-C, D-D. Přeneste je na rub dílů 4 a 5; B-B na rub dílů 19 a 20.
Stavbu začněte spojením dílů 4 a 5 v jejich horní části. Spojené díly nechte rozložené a na díl 4 přilepte díly 9, 9*, které současně vzájemně spojte. Na rysku A-A na dílu 4 přilepte žebro 22. Zkompletujte vnitřek krbu, tj. díl 13, připojte k němu díl 14 a spojené díly přilepte na rub dílu 12 a ten zkompletujte. Hotovou konstrukci krbu přilepte do výřezu v dílu 4. Na díl 4, na rysku C-C přilepte vodorovné žebro 7* a svislé ukončení stěny, tj. díl 8.
Teď stěnu uzavřete tak, že díl 5 přehněte a přilepte na díly 8, 9, 9*, 22, 7*. Dolní část stěny doplňte dalším vodorovným žebrem 7, které přilepte na díly 4 a 5. Stěnu dokončete dílem 6, který přilepte na díly 4 a 5.
Zpracujte díl 10, pak k němu přilepte dva zkompletované díly 11 a celek osaďte na vyznačené místo na dílu 4. Zpracujte dvě dveřní kliky 40 a přilepte na vyznačená místa na dílech 10 a 11 stejně jako na druhé křídlo dveří osaďte, opět na díly 10 a 11, dva zpracované díly 41.
Na krb a ke stěně 4 osaďte zkompletovanou krbovou římsu 17. Celek odložte a technickým dílem 3 spojte obě části podlahy, tj. díly 1 a 2, které připojte k dílům 4 a 12. Pomocí technických spojek 16 (4x) zkompletujte díl 15 a připojte jej k celku, tj. lepte na díly 1 a 12.
"Zasklete" okenní křídla dílu 37 a po proschnutí na ně přilepte vnější křídla, tj. dva díly 24. Zatižte, nechte dokonale proschnout, pak díl 37 zkompletujte a přilepte na díl 19. Zkompletujte dva obrtlíky 39 a přilepte na vyznačená místa na dílu 37. K dílu 19 připojte vnější stěnu 20 a oba díly nechte rozložené. Na díl 20 přilepte zkompletovaný díl 23 a slepé okno vyrobené z dílů 25 a 36. Na rysku B-B ještě přilepte žebro 22* a pak stěnu zkompletujte obdobným způsobem jako stěnu z dílů 4 a 5. Po přilepení všech vnitřních dílů na vnitřní stěnu, tj. díl 19, uzavřete přední část stěny dílem 21. Hotovou stěnu připojte díly 19, 20, 21 a 37 k podlaze, tj. dílům 1 a 2. Zadní stěnu 28 připojte k celku: lepte na díly 2, 4, 19 a 20. Zpracujte garnýž 27, přilepte k ní zkompletovanou záclonu 38 (na horní část dílu 38 osaďte 38*) a celek osaďte na stěnu 19. Garnýž má na dílu 19 vyznačená místa pro přilepení, záclonu přichyťte bodově v dolní části k dílu 19. Pokračujte sestavením sloupkových hodin: díl 29 přilepte na díl 30. K dílu 32 připojte díl 31 a pak obě části, tj. 29, 30 a 31, 32 spojte. Na celek osaďte zpracovanou horní část 33 a podle návodné kresby do hodin osaďte dva sloupky, které jste vyrobili tak, že kulatá párátka, tj. díl 34 (2x) oblepte dílem 35 (2x). Hotové hodiny osaďte napevno na střed krbové římsy. Slepte díly 18 a 18*, kdo bude chtít, prořeže v zástěně svislé otvory a po vytvarování hotovou zástěnu přilepte bodově podle návodné kresby na díl 15. Stěna 28 se vám pravděpodobně prohne, zůstaňte v klidu, vše spraví pozdější výztuhy.