UFO ABC aneb opožděná premiéra

Sdílej
 
Létající talíř je inspirován komiksem Vzpoura mozků, který vyšel poprvé ve 22. a 23. ročníku ABC (1977-1979) a nejnověji v prvním svazku Velké knihy komiksů (2001). Ukázka ze Vzpoury mozků tvoří i podklad vystřihovánky.

Létající talíř je inspirován komiksem Vzpoura mozků, který vyšel poprvé ve 22. a 23. ročníku ABC (1977-1979) a nejnověji v prvním svazku Velké knihy komiksů (2001). Ukázka ze Vzpoury mozků tvoří i podklad vystřihovánky. Když František Kobík kreslil díly, v nichž roboti, kteří povstali proti lidstvu, útočí v létajících talířích na návratovou loď sestupující z oběžné dráhy Země, dostali jsme nápad zkonstruovat vystřihovánku podobného vesmírného plavidla. Jen do kokpitu jsme místo robota posadili nefalšovaného zeleného mužíčka – ufona. Nyní má létající talíř, poslední model z kdysi známé modelářské dílny ŠOK, tedy Šorel - Kobík, svou premiéru.
Když jsme před nějakými dvaceti lety s Františkem Kobíkem pracovali na seriálu Vzpoura mozků, František právě kreslil díly, ve kterých roboti v létajících talířích útočili na návratovou loď sestupující z oběžné dráhy Země. Tehdy jsme dostali nápad, zkonstruovat vystřihovánku podobného létajícího plavidla. Do kokpitu jsme ale neposadili robota, nýbrž nefalšovaného zeleného mužíčka – ufona. Jako kryt pilotního prostoru jsme použili průhlednou kulatou krabičku vyhovující rozměru vystřihovánky. Vystřihovánka kamsi zapadla, ale když jsem před časem dával pořádku svůj modelářský sklad, z ničeho nic vyplula. V poněkud zmenšeném provedení a po dvaceti letech, tak je v ABC premiéra vystřihovánky z kdysi známé modelářské díly ŠOK, tedy Šorel – Kobík.
Stavební postup
Při stavbě vystřihovánky budete postupovat obvyklým způsobem. Černá čísla jsou čísla dílů, červená čísla značí místa, kam přijdou jednotlivé díly nalepit. Ty pečlivě vystřihnete a slabě naříznete místa ohybu. Vlastní stavbu začnete vnitřním pláštěm kabiny. Zkroužíte a slepíte díl č. 1, který z technických důvodů sestává ze dvou částí. Do sestaveného pláště vlepíte dno č. 2. K vytvarovanému dílu č. 3, jenž tvoří boky kabiny, přilepíte chlopně č 4 a po dokonalém zaschnutí, přilepíte podsestavu ke dnu č. 2 i k plášti č. 1. Kokpit dokončíte sestavením hlavního přístrojového panelu. Ten sestává z krytu č. 7 a obrazovky č. 8 (po sestavení ho vlepíte do čela kabiny), dále pak ze dvou bočních přístrojových panelů č. 5 a 6. Také ty vlepíte do příslušných vybrání. Nyní už jen stačí sestavit ufonka a i se sedačkou ho vlepit do kabiny. Tato část vystřihovánky je jednoduchá. Figurku ufonka č. 9 přehnete podél prstů u nohou, ohnete sedačkové chlopně a obě poloviny figurky slepíte. K hlavě ufonka přilepíte uši č. 10 (jsou hnědé, jak ostatně u ufonů bývá zvykem) a sestavenou figurku vlepíte do kokpitu. Na pilotní prostor nasunete průhledný překryt (hodí se např. průhledné plastové víčko od jogurtu o průměru asi 6,5 cm) a přilepíte ho sekundovým lepidlem. Pozor na potřísnění okolní průhledné hmoty!
Tím je hotova kabina a můžete se pustit do pláště. Mezikruží č. 12 a 13 přilepíte na mezikruží č. 11 zhotovené z kladívkové čtvrtky nebo tužšího kartonu, které si podle dílu č. 12 nebo 13 vystřihnete. Nyní slepíte vrchní plášť č. 14, nasunete ho na průhledný kelímek a zalepíte (opět pozor na potřísnění kelímku lepidlem). Po dokonalém zaschnutí lepidla připevníte vzniklý komplet na sestavené mezikruží (jmenovitě na jeho část s číslem 12). Ke spodní straně (č. 13) zase přilepíte spodní dolní plášť č. 15 a tuto část stavby dokončíte sestavením hlavní trysky. Ta sestává z pláště č. 16 a dna č. 17. Zbývá už jen sestavit a připevnit obvodové trysky č. 18 (zkroužené je nalepíte po obvodu dílů č. 12 a 13), výztuhu kabiny č. 19 a k ní polohové světlo, které je slepeno z dílu č. 20.
Doufáme, že vám vystřihovánka létajího talíře udělala radost.
Váš ŠOK, neboli Václav Šorel a František Kobík
Úprava modelu Václav Jančata
Slepení modelu Josef Kropáček

Autor

Václav Šorel a František Kobík