Naši hmyzí velikáni 3 - Roháč obecný

Sdílej
 
Do seriálu papírových modelů s tématem hmyz jsme vybrali největší druhy vyskytující se na území České republiky, abyste si jejich modely mohli slepit v životní velikosti.

O roháčovi obecném se dočtete v tomto čísle na straně 20-21.

Přípravné práce

Vystřihovánka roháče obecného zachycuje brouka ve velikosti 1:1. Složit ji není těžké, obsahuje však díly s drobnými detaily, proto si při stříhání počínejte opatrně a s prací nepospíchejte. Díly označené číslem s červeným terčem podlepte silnějším kartonem. Ostatní díly podlepte obyčejným kancelářským papírem. Místa ohybu papíru, která je třeba narýhovat tupým nožem, jsou značena černým trojúhelníkem (ohyb ze strany tisku) nebo čerchovanou čárou .-.- (ohyb z rubu tisku). Hrany a lomy jednotlivých dílů a případné nedostatky při lepení retušujte příslušným odstínem vodové i krycí barvy již během lepení.
Návod na sestavení

K základnímu dílu 1 nalepte vytvarovanou spodní část tělíčka 2. Krovky 3 po vystřižení z rubu začerněte fixou (pouze asi 1-2 mm od okraje), vytvarujte a přilepte shora k tělíčku. Krovky mírně po obvodu přečnívají. Do přední části nalepte zakončení tělíčka 4.
Pokračujte přilepením spojovacího oválu 5. Spoj oválu orientujte směrem dolů k pomocné značce na dílu 4. Článek 6 před sestavením z rubu začerněte. Dovnitř článku nalepte díl 7 (ten vám vymezí plochu na přilepení k spojovacímu oválu tělíčka). Do hlavičky 8 vyřízněte vyznačené otvory na špejle, hlavičku sestavte a přilepte k tělíčku.
Špejli dlouhou 28 mm na koncích zaoblete smirkovým papírem a konce (asi 2 mm) nabarvěte na černo. Obarvenou špejli, která představuje roháčovy oči, prostrčte bočními otvory hlavičky do takové polohy, aby její konce stejnoměrně vyčnívaly a přilepte ji.
Dále si připravte dvě špejle dlouhé 10 mm. Na jednom konci je zašpičaťte. Při slepování rubu a líce kusadla 9, vsuňte jednu z připravených špejlí špičatým koncem do jeho části směrem k hlavičce (viz kresba). Dbejte, aby špejle vyčnívala necelé 2 mm z kusadla.
Po dokonalém zaschnutí kusadlo vytvarujte a přilepte za vyčnívající špejli k otvoru v hlavičce. Obdobně zpracujte a přilepte i druhé kusadlo z dílu 10. Do spodní části hlavičky nalepte makadla brouka 11. Připravte si dvě štětiny ze smetáku dlouhé 30 mm, ohněte je uprostřed do pravého úhlu a na jejich konec nalepte vějířovitá tykadla 12.
Vytvořená tykadla přilepte k hlavičce do naznačených míst. Pancíř hlavičky 13 z rubu začerněte (tento díl bude přečnívat), vytvarujte na okrajích prohnutím a celoplošně přilepte k hlavičce brouka. Také pancíř 14 z rubu začerněte a nalepte na článek za hlavičkou. Nožičku 15 z rubu začerněte a v horní časti slepte. Její tvar opatrně prohněte podle naznačené rysky ohybu do písmene V a v kloubech vytvarujte. Nožičku přilepte na vyznačené místo. Podobně zpracujte a nalepte i zbývající nožičky 16, 17, 18, 19 a 20.
Budete-li roháče chtít přilepit na stojánek, pokračujte v lepení. Vystřihněte boční plášť stojánku 21 (plášť zatím neslepujte do kruhu) a postupně po menších úsecích ho nalepujte k hornímu oválu 22. Lepit začněte koncem s chlopní v zadní části oválu – je označen značkou. Po dokonalém zaschnutí přilepte ke stojánku spodní kruh 23. Doporučené umístění brouka na stojánku je vyznačeno tečkováním (na tyto značky se lepí nožičky brouka). Do přední části stojánku můžete přilepit cedulku s názvem brouka 24.
Naznačený terén stojánku polepte podle vlastní fantazie kousky suchého listí, větviček, drobných kaménků či jehličí.