Bell 47 - Vrtulník ze seriálu MASH

Bell 47 - Vrtulník ze seriálu MASH
Sdílej
 
Model legendárního vrtulníku Bell 47 v měřítku 1:38, si můžete sestavit s plovákovým nebo lyžovým podvozkem.


PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Kvůli obtížnému zpracování nosníku autor upustil od "vyřezávané" konstrukce ocasního nosníku. Linie ohybů orýsujte vždy před vystřižením dílu načisto. Plné čáry ukončené černou šipkou tvoří po ohnutí vnější hrany, papír ohýbejte do rubu. Čerchované čáry (-.-.-) ukončené kulatým bodem označují ohyb papíru do kresby. Prořezy jsou kresleny červeně. Další značky jsou obvyklé, případně na ně upozorní návod. Modré díly 11, 18, 20, 22, 28, 42, 43, 44, 51 a 55 vyrobte z jiného materiálu, oranžové díly 30, 39, 40, 49 a 50 podlepte čtvrtkou a ostatní díly podlepte kancelářským papírem. Oblé tvary (ukazují na ně modré šipky) zhotovte přetažením papíru do oblouku o hranu stolu.

NÁVOD NA SLEPENÍ


Návod (pdf)

1. Otevřená kabina s interiérem - z dílů 1 a 3 odstraňte díly 13, 10. Plášť 1 zpracujte obvyklým způsobem, dejte pozor na přesné vytvarování "kulatých" rohů mezi čárami (-..-..-..)! Dno zpracujte z dílu 2 pomocí proužků slabého papíru šířky 3-4 mm, jimiž slepíte jednotlivé segmenty z rubu. Dno usaďte na snížený profil a na zálepky boků dílu 1. Interiér vyplňte dílem 3 negativně, tj. kresbou dovnitř. Zadní plochu a boční stěny přilepte maximálně k červeným linkám! Oblé rámy a hrana za chlopněmi musí zůstat volné pro montáž "plexikrytu". Sedačky sestavte z dílů 4, 5a-c, 6a-c, u postranic sledujte také levou a pravou stranu. Vše zkompletujte s dílem 7 a vložte do kokpitu, potom vložte i podlahu 8. Dva řídicí kniply zhotovte podle dílu 11 (špendlík s bužírkou), z dílu 9 vytvořte přístrojový panel s radiostanicí 10 na pravé straně.

2. Kryt v podobě bubliny vytvarujte z dílu 12. Segmenty začněte lepit natupo od horní hrany (popřípadě spoje podlepujte úzkými papírovými proužky, viz NK). Neustále kontrolujte souměrnost tvaru. Slepky odstřihněte a kryt uvnitř natřete bělobou. Zkušení modeláři si mohou vyrobit kabinu z čiré fólie - v tom případě použijte díl 12 jako šablonu a segmenty spojujte čirou izolepou. Kryt na kabinu nasaďte na zálepky dílu 3, kde musí kopírovat hranu dílu 1, a boky založte mezi rámečky. Podle potřeby lze boky lehce roztáhnout, upravit obrys ve vstupních otvorech a dole přistřihnout červenou část tak, aby se opřela o podlahu. Montáž si vyzkoušejte nasucho, teprve po důkladné kontrole kabinu zalepte. Použijte k tomu plochou pinzetu. Spodní přechod lze začistit zeleným páskem (díl 28), podle kterého si předem připravte dvě špejle o délce 70 mm na podvozek. Na kryt umístěte kříž 13, pod kabinu zhotovte reflektor 22 (pásek navinutý na špejli) a seřízněte ho podle nákresu.

3. Trup tvoří díly 14 a 15. Než díl 14 vzadu uzavřete, vyrobte si vodící pouzdro pro osu 44. Na špejli stočte pásek papíru šířky 7-10 mm a se špejlí ho instalujte nad spodní otvor motoru. Před zaschnutím lepidla špejli vytáhněte a otvor přelepte tmavším kotoučkem 58. Motorovou část prodlužte konstrukcí 15 (trubky rýhujte jejich středem podle příslušných rysek) a před slepením svislé ocasní plochy (dále SOP) založte do konstrukce vodorovnou ocasní plochu (VOP) 16 a 2x 17. Celek zkompletujte s kabinou, na motor usaďte ložiska 23, 24 a po stranách držáky palivové nádrže, díly 25 L-P. Samu nádrž 26 uzavřete z obou stran elipsovitými čely 2x 27, bílé šipky na dílech 27 směrujte ke spodnímu podélnému spoji pláště nádrže.

4. Rám podvozku tvoří díl 30 s výztuhami (dvě špejle o velikosti dílu 28 obalené ve směru černých šipek díly 2x 29) a držáky plováků 4x 31. Na potažení horních plošek rámu, vyčnívajících zpod trupu, lze použít zelený pásek 48. Plováky 34 sestavte podle návodné kresby s kulovitými čely 4x 32 pomocí zálepek 4x 33 a 8x 35. Potom je přelepte konstrukcemi s ventily 2x 36 a souměrně umístěte pod rám. Nosítka a plošiny pro jejich umístění sestavte podle NK z dílů 2x 37 až 41. Po slepení "plexikrytů" je třeba si změřit rozteč otvorů pro madla (4x díl 42 z drátu do 1 mm) a postavit stejně široká nosítka, která později položíte na rám podvozku z obou stran vedle kabiny hlavami dopředu.

6. Montáž rotorových systémů spočívá především v navinování předkreslených dílů na příslušné kulaté špejle. Obě jednotky jsou v kresbě 3D modelu schematicky znázorněné v měřítku 1:1. Zadní vyrovnávací osu 18 zhotovenou ze špejle a obalenou pláštěm 19 uložte do trupu na VOP. Vzadu plášť lehce stiskněte svisle k ose stroje a zabudujte do konstrukce ostruhu 20.

Ostruhu lze vyrobit např. z kancelářské sponky. Na obou koncích ostruhy jsou malé válečky z hnědé lepicí pásky (zvýrazněné červeně), navíc zalepené do jednotky sekundovým lepidlem. Vše doplňte úzkými objímkami 2x 19, ložiskem 21 a vrtulí z dílu 43 na osičce 43, kterou vyrobte ze špendlíku a umístěte vpravo ve směru letu. Hlavní pohonnou jednotku tvoří osa 44 volně uložená do motoru, aby se rotor mohl z modelu vyjmout. Osu nad motorem postupně omotejte díly 45, 46 a dvěma objímkami 47.

Zhotovte vyvažovací zařízení: dvě svislá táhla 53 a unášeč 49 nasazený kresbou dolů, zajistí ho šedivá objímka 48. Navlékněte horní díl 50. Mezi raménka unášeče zalepte sekundovým lepidlem vodorovně dva špendlíky 51, navíc je zajistěte objímkami 52. Unášeč uvnitř natřete šedě a nahoru navlékněte další objímku 47. Z dílů 2x 54 složte listy vrtule. Do náběžných profilů zalepte výztuhy 2x 55 vyrobené z opracovaných špejlí. V přímé ose zkompletujte vrtuli s horním pouzdrem ložiska 56 (kresba s maticemi a hnědými ovladači, proto dejte pozor na orientaci horních ploch listů s hnědými stavěči náběhu!).
Střed zcela vyplňte ložiskem podle dílu 48 (proužek papíru šířky 3 mm) a uzavřete ho šedivým pouzdrem 56. Před vytvrzením lepidla proveďte na listech mírné vzepětí (2-3 stupně) pomocí dílků 2x 57 a potom vrtuli napevno instalujte na rotor kolmo k vyvažovacím ramenům. Zajistěte ji poslední objímkou 47 s kotoučkem 58. Zbývá už jen model zaretušovat a natřít matovým lakem.
NÁVOD NA SLEPENÍ POZEMNÍHO LYŽOVÉHO PODVOZKU


Lyžový podvozek sestavte podle návodné kresby ze samostatně zhotovených papírových lišt, širokých 3 mm a podlepených na tloušťku 1–2 mm. Pokud nepoužijete díly plováků 34, můžete si lišty nařezat z těchto zelených ploch. Na držáky plováků 31 nalepte čtyři konstrukční trnože 1 s malými zálepkami dole, které zaaretujte (zajistěte) pod vrtulníkem příčnými lištami 2.

Trnože mohou být vysoké maximálně 20 mm, délka na držácích 15 mm. Příčné lišty budou dlouhé 70–80 mm podle toho, kam ohnete zálepky trnoží - buď ven, nebo dovnitř pod vrtulník. Z dalších dvou lišt dlouhých maximálně 80 mm zhotovte spodní lyže s mírně ohnutými předními náběhy.NÁVRH Ladislav Badalec
KONSTRUKCE Ladislav Badalec
SLEPENÍ Karel Formánek