ABC Glide

ABC Glide
Sdílej
 
Slepte si pohyblivý model paraglidingového křídla ABC Glide v měřítku 1:25

Paragliding - létání na padákovém kluzáku - je čím dál oblíbenějším sportem. Pilot padákového kluzáku, který mimochodem patří mezi nejpomalejší létající dopravní prostředky, využívá termického proudění a bez motoru dokáže uletět vzdálenosti dlouhé až 100 km. Vše záleží na pilotových zkušenostech a znalosti meteorologie.

Zatímco bezmotorový paragliding potřebuje horský terén, u motorového paraglidingu stačí rovina a pilot stoupá přidáním plynu.

Materiál, ze kterého je křídlo ušito, se jmenuje skytex. Uvnitř křídla jsou nosná žebra opatřená v přední části výztuhou z polyesteru. Celková hmotnost vybavení je okolo 35 kg. Motor váží dalších 15 kg.

Součástí vybavení je záložní padák a variometr. Křídla jsou i dvojmístná a je možné létat jako pasažér posazený do druhé sedačky.

 

NAVRŽENO PRO ABC

Jako designér jsem pro vás připravil model určený k zavěšení. Občasné proudění vzduchu v místnosti si pohrává s modelem a vzdáleně připomíná samotný let. Výhodou papírového motorového kluzáku ABC Glide je, že nikdy neztratí výšku, nedojde palivo a pilot nemusí řešit proměny počasí. Barevné provedení křídla vzdáleně vychází z konkrétního modelu MAC PARA - Trend 4. Ivo Zajíček

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Návod (pdf)

 

Při stavbě budete potřebovat špejli dlouhou 5,5 cm, nit růžové reflexní barvy, jehlu, špendlík a kancelářskou průhlednou jednostrannou pásku. Díl 20 podlepte tvrdším papírem a rub začerněte.

 

Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou, opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, která směřuje na lom (pouze z jedné strany). Čáry nařezávané z rubu tisku, jsou kresleny také plnou čarou, ale jsou značeny mimo kresbu bílou šipkou, která směřuje na lom (pouze z jedné strany). Výřezy ploch z dílu jsou kresleny červenou úhlopříčkou.

Díry pro špendlík, špejli a nitě jsou značeny křížkem v kolečku s výrazně růžovou barvou.

Jednotlivé díly lepte pomocí chlopní - ploch označených čísly -, kam mají být díly přilepeny. Párové díly jsou shodné a je možné je zaměnit. Lomové hrany jednotlivých dílů retušujte příslušnými odstíny

vodových barev již během lepení.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Začněte samotným křídlem. Vystřihněte jednotlivé díly 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 a 10 a pečlivě je narýhujte. Zadní části křídla 1, 5, 6, 10 narýhujte podle pravítka dílek po dílku a zahněte je.

ABC glide •  Archiv Abc

Díl 1 prošijte jehlou s růžovou reflexní nití (díl 2) ve vyznačených místech křížky. Z rubu dílu zajistěte nit uzlíkem nebo napevno přelepte kancelářskou páskou a nitě ustřihněte v délce asi 35 cm. K připravenému dílu 1 přilepte přední část křídla 3, lepte od středové části ke konci křídla. Vystřihněte žebro 4, utvořte v něm díru pro špejli a vlepte ho jako výztuž v místě naznačení druhého žebra na dílu 1 z vnitřní strany.

Pravou část křídla shora uzavřeme dílem 5. Opět lepte od středové části a pokračujte postupným slepením s dílem 3 na konec křídla. Dávejte pozor na volné konce nití. Narýhovanou a ohnutou zadní část křídla postupně slepte od konce křídla směrem do středu a úplně uzavřete celou pravou polovinu. Šedá zadní část dílu 5 zůstává nahoře a bílé zadní části dílu 1 jsou vlepeny dovnitř. Po zaschnutí by měl vzniknout přirozený oblouk.

ABC glide •  Archiv Abc

Pokračujte slepením levé části křídla, díly 6, 8, 9 a 10, a postupujte zrcadlově obráceně.

Na špejli 11 připevněte hlavní nit pro zavěšení a umístěte ji mezi křídla tak, aby hlavní nit směřovala nahoru podle grafické značky s křížkem a konce špejle procházely žebry 4 a 9. Slepte pravou a levou část křídla.

Pokračujte slepením pilota. Začněte sedačkou 12, přidejte tělo pilota 13 a přilbu 14. Slepte nohy z dílů 15, 16, 17. Obě nohy jsou shodné. Přilepte ruce 18 a 19.

ABC glide •  Archiv Abc

Pokračujte podlepením a začerněním dílu 20 s motorovou částí 21. Připravte si špendlík 22 a postupně na něj navlečte díl 23,

vrtuli 24 a druhý díl 23. Celek zapíchněte do motorové části 21, dílu 20 a zadní části sedačky 12 v místech vyznačených křížkem. Vrtule by se měla volně otáčet.

Slepte popruhy 25, 26 a současně do horních částí popruhů vlepte nitě napevno tak, aby visely přibližně v délce 28 až 30 cm pod křídlem. Všechny nitě musí být napnuté směrem ke středu. Nitě nejblíže ke středu visí kolmo dolů k sedačce s pilotem. Odstřihněte zbytky nití a popruhy nakonec přilepte k sedačce 12 s pilotem.

Model zavěšený v průvanu pohybem imituje skutečný let...

NÁVRH Ivo Zajíček

KONSTRUKCE Ivo Zajíček

SLEPENÍ Ivo Zajíček