Cestovní automobil NW B Neuer Vierer (1901-1904)

Cestovní automobil NW B Neuer Vierer (1901-1904)
Sdílej
 
Už na začátku 20. století začali v tehdy rakouské kopřivnické automobilce Nesselsdorfer Wagenbau s modernizací vyráběných vozů. V té době se objevil automobil s označením NW - typ B, kterému se říkalo jednoduše "Nová čtyřka" (Neuer Vierer).

Typ B byl vyráběn v letech 1901–1904 a patřil k prvním velkosériovým vozům kopřivnické automobilky. Bylo vyrobeno asi třicet kusů. Vůz měl čtyřdobý zážehový motor Benz s max. výkonem 8,8 kW a čtyřstupňovou převodovku se zpátečkou. Hmotnost vozu byla 1000 kg a maximální rychlost 45 km/hod.

-mar-

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Při stavbě budete potřebovat špejle o průměru 2 mm.

2. Rysky, které jsou zakreslené na okrajích některých dílů, přenesete propíchnutím na rubové strany těchto dílů, kde podle nich nakreslíte tužkou úsečku. Rysky A-A přenesete na rub dílu 1, rysky B-B na díly 11, 12 a 12•, rysky C-C na díly 11, rysky D-D na díly 1, 14 a 14•, rysky E-E na díly 1, 14 a 14• a rysky F-F na ruby dílů 14 a 14•.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Stavbu modelu začnete úpravou podhledové desky karoserie, tj. dílu 1, a úpravou rámu, tj. dílů 14 a 14•, které k desce připojíte. Budete pokračovat sestavením karoserie a začnete zádí vozu, tj. dílem 16, který vytvarujete a připojíte k dílům 1, 14 a 14•.

Zkompletujete díl 3 a přilepíte ho na vyznačená místa na dílech 1, 14 a 14•, ke kterým ještě připojíte zpracovaný díl 2. Zkompletujete díly 13, 15 a osadíte je na díly 1, 14 a 14•: Díl 15 osadíte na rysky D, E a F a díl 13 na rysku A. K dílu 11 připojíte díly 12, 12• a hotovou přední část vozidla osadíte na díl 1 na rysku A.

2. Budete pokračovat zpracováním dvou stejných sedadel, popíšeme stavbu jednoho: Vytvarujete vnitřek opěradla 18, přilepíte k němu vlastní sedadlo 17 a uzavřete zadní částí opěradla, tj. dílem 19, který lepíte na díl 18. Zpracujete opěrky pro ruce, tj. dva díly 20 a opěradlo 21. Všechny tři prvky osadíte na vyznačené místo na dílu 18. Hotová sedadla osadíte: Zadní osadíte na díly 16, 15 a k dílům 14 a 14•; přední osadíte na díly 13, 18 a k dílům 12, 12•. Zkompletujete díly 4, 4• a osadíte je na celek: Díl 4 osadíte na 14 a díl 4• na 14•. Přitom dbáte na to, aby otvory pro osazení zadní osy odpovídaly otvorům v dílech 14 a 14•.

3. Následuje zpracování a osazení blatníků a stupaček. Zkompletujete a vytvarujete díl 10, osadíte ho na vyznačená místa na dílu 14 a obdobně zpracujete díl 10•, který osadíte na 14•. Zkompletovanou stupačku 5 přilepíte na vyznačená místa na dílech 14, 10 a obdobně postupujete se stupačkou 5•, kterou osadíte na díly 14• a 10•.

Stejným způsobem budete postupovat u přední osy: Zkompletujete a vytvarujete díl 9, ke kterému přilepíte na vyznačené místo zkompletovaný držák 8. Pak hotový blatník připojíte k celku, tj. k dílu 14, kde jsou místa pro přilepení dílů 8 a 9 vyznačena. Obdobně sestavíte druhou stranu s díly 8 a 9•, které lepíte na vyznačená místa na dílu 14•. Zkompletovanou stupačku 7 připojíte k blatníku 9 a dílu 14. Zpracovanou stupačku 7• připojíte k dílům 9• a 14•.

4. Další samostatnou prací bude výroba a osazení reflektorů. Nejdříve zpracujete dva reflektory: Vytvarujete a uzavřete dva díly 24 a zakryjete je dvěma zkompletovanými díly 25 (přední část reflektorů) a dvěma zpracovanými díly 26 (zadní část reflektorů). Reflektory osadíte podle návodné kresby do dvou držáků, z nichž každý vyrobíte ze zpracovaného dílu 23, do kterého vlepíte zpracovaný díl 22. Pak už můžete reflektory osadit na celek: Držáky přilepíte podle návodné kresby na vyznačená místa na dílech 14, 14•.

5. Zkompletujete volant 31 a osadíte ho na jeho osu, tj. na špejli –díl 28 – oblepenou dílem 28•. Osu volantu protáhnete díly 11, 1 a 2, ke kterým ji přilepíte. Zpracujete podpěru volantu, tj. díl 30, který dolní částí přilepíte na vyznačené místo na dílu 13 a horní částí na osu volantu, tj. díl 28•. Zkompletujete řídící páku, tj. díl 27, vytvarujete ji a osadíte na vyznačené místo na dílu 14•. Zpracujete dvě registrační značky, tj. díly 29, a osadíte jednu na přední část vozu, tj. na díl 2, a druhou na zadní část vozu, tj. na díl 1. Sestavíte cestovní kufr: Dva řemeny 46 přilepíte na díl 44, ten vytvarujete, přilepíte k němu dva boční díly 43 a víko 45, a celek osadíte na záď vozu na díl 16.

6. Zbývá vyrobit kola a osadit na vůz. Jejich zpracování jsme pro vás připravili ve dvou alternativách - jednodušší a náročnější. Pro oba způsoby jsme připravili samostatné návodné kresby.

Nejdříve popíšeme jednodušší způsob: Vytvarujete a uzavřete díl 32 (4x) a zakryjete vnější stranu dílem 33 (4x) a vnitřní stranu dílem 34. Vytvarujete a uzavřete díl 6 (2x), zakryjete dílem 6• (2x) a hotový prostorový prvek přilepíte na vyznačená místa na dvou kolech 34. Tato kola jsou určena na zadní osu, tj. na díl 35. Konce osy oblepíte díly 38, pak na osu navlečete jedno připravené kolo (z dílů 32, 33, 34, 6 a 6•) a přilepíte. Po proschnutí osu provlečete zadní částí vozu, tj. díly 4, 14, 1, 1, 14•, 4•, a z druhé strany navlečete a k ose přilepíte druhé kolo. Po proschnutí zakryjete konce osy na obou stranách zkompletovanými díly 38• (2x). Kola se musí i s osou volně otáčet. Přední osu, tj. díl 36, zpracujete stejným způsobem, tj. oblepíte konce osy díly 38. Z jedné strany navlečete na osu zkompletovanou zarážku 37, jedno kolo (z dílů 32, 33, 34 a 47) a přilepíte. Po proschnutí osu provlečete vozem a z druhé strany navlečete druhou zarážku 37, druhé kolo (z dílů 32, 33 a 34) a přilepíte. Po proschnutí zakryjete konce os zpracovanými díly 38• (2x). Osa s koly se musí volně otáčet.

Druhý náročnější způsob: Vytvarujete a uzavřete díl 32 (4x). Na díl 34 přilepíte díl 47 (2x). Díl 33 (4x) přilepíte na díl 34 (4x). Na díl 33 (4x) přilepíte vytvarovaný a uzavřený díl 40 (4x) a díl 32 - lepíte na barevně pojednanou část dílu 33, tj. na černou plochu. Pak na díly 32 a 40 přilepíte díl 39 (4x). Na díl 34 u dvou kol přilepíte prostorový prvek z vytvarovaného a uzavřeného dílu 6, který uzavřete dílem 6•. Další postup, tj. osazení kol na osy, je obdobný jako u jednodušší varianty. Přední osu tvoří díl 42 a zadní díl 41.

KONSTRUKCE Richard Vyškovský
SLEPENÍ Roman Kunst
ŘADA technika
SÉRIE veteráni
NÁZEV NW B Neuer Vierer
ROZMĚRY V CM D 11 V 6 Š 6
DOBA PŘÍPRAVY ± 20 hodin
NÁROČNOST 5

Klíčová slova:
model, veteran, neuer, vierer