Plastikové modely 13

Sdílej
 

Pohyblivé ocasní plochy a řídicí páka

Schéma ovládání směrovky a výškovkyletadloV předcházejícím pokračování naší "kitařské" miniškoly jsme si ukázali způsob, jak lze u modelu postavit ocasní plochy ve vychýlené poloze. Má to ovšem jeden háček. Postavíte-li model, dejme tomu, se směrovkou vychýlenou doleva, výškovkou v potlačené poloze (směřuje dolů), a navíc "otevřete" pilotní prostor, je nutné dát do příslušné polohy řídicí páku spolu s nožními pedály. V tomto případě bude levý nožní pedál směřovat dopředu, pravý dozadu. Co se týče řídicí páky, ta bude u potlačené výškovky skloněna dopředu. Bylo by tedy vážnou chybou, kterou by na soutěži patřičně zhodnotili rozhodčí, vychýlit ocasní plochy a nožní pedály či řídicí páku nechat v neutrálu.

Křidélka

Schéma ovládání křidélekOddělení a zpětná montáž křidélek je podobná jako v případě ocasních ploch. Jen je potom potřeba křidélka vlepit zpět do křídla ve správné poloze. Zejména na dětských soutěžích se rozhodčí setkávají s případy, kdy malý modelář sklopí křidélka stejně jako vztlakové klapky (obě dvě směrem dolů). Ne, že by to byla vždy chyba. U některých moderních strojů mají křidélka dvojí funkci - spolu se skutečnými vztlakovými klapkami zakřivují profil křídla, aby mělo při nižších rychlostech větší vztlak a tak umožnilo snížit přistávací rychlost, avšak i při této poloze jsou schopna vychylování jako křidélka klasická. Naprostá většina zejména starších typů letadel však taková křidélka má - to znamená, že vychýlí-li se jedno nahoru, druhé jde automaticky dolů. Ze schématu ovládání křidélek je patrný pohyb řídicí páky v závislosti na poloze křidélek. Vychýlí-li pilot řídicí páku doleva, levé křidélko jde nahoru, pravé naopak dolů. Zjednodušeně řečeno, letoun se začne naklánět na pravé křídlo. To je ovšem skutečně velmi zjednodušené, neboť například při zatáčkách se současně s křidélky pohybují i ocasní pohyblivé plochy (výškovka a směrovka). To ovšem patří do oblasti mechaniky letu a ne pro plastikové modely, které jsou modely statickými. Postavíte-li tedy model s otevřeným pilotním prostorem a s křidélky v pracovní poloze, je nutné příslušně vychýlit řídicí páku. Měl by to však být zcela ojedinělý případ, neboť pustí-li pilot na zemi řídicí páku, mají křidélka některých letounů snahu vrátit se do neutrální polohy. Nejlepší je tedy postavit křidélka dělená, ale vlepit je zpět do modelu v neutrální poloze.

Autor

Václav Šorel Kresba Jiří Petráček