Bzučák

Sdílej
 
Věcička, která po zmáčknutí tlačítka vydává zvuk, svítí, a ještě ke všemu se dá velice snadno vyrobit, se může vždycky hodit.

Jednoduchý bzučák ovládaný tlačítkem a doplněný optickou signalizací je jedním ze zařízení, která se dají použít pro mnoho účelů. Lze s ním cvičit Morseovku, použít ho jako zvonek na dveřích do pokoje nebo ho třeba zabudovat do nějaké hračky. Zapojení bzučáku je zvoleno tak, aby měl co nejnižší spotřebu.

Jak to funguje

Činnost obvodu je velice jednoduchá. Jako zdroj signálu použijeme astabilní klopný obvod vytvořený ze dvou hradel CMOS obvodu typu 4011. Pokud chce někdo vyšší nebo nižší frekvenci signálu (píská výše nebo níže), může zkusit změnit hodnoty rezistoru R2 nebo kondenzátoru C. Jejich součin určuje frekvenci, na níž astabilní klopný obvod pracuje. Tranzistor T slouží jako zesilovač signálu pro sluchátkovou vložku nebo malý reproduktor. Svítivá dioda D se spíná při sepnutí ovládacího tlačítka TL souběžně se bzučákem. Schéma zapojení

Téměř nulová spotřeba

Zapojení má tu výhodu, že pokud není tlačítko sepnuto, je zařízení zcela odpojeno od zdroje. Jako tlačítko můžeme použít kterýkoli z prodávaných mikrospínačových typů, nebo si je sami v podobě klíče pro vysílání Morseovy abecedy vyrobit. Pokud použijeme kupované spínače, bude vhodné celé zařízení buď zabudovat do krabičky, nebo stabilizovat tlačítko připájením na kousek cuprextitu předem proškrabaného podle vývodů tlačítka. Po smontování není nutné na zařízení nic nastavovat. Mechanické uspořádání si jistě každý uzpůsobí podle svých možností. Pohled ze strany součástek Pohled ze strany spojů Rozmístění součástek

Rozpis součástek

Rezistory R1 - 220 R2 - 18k R3 - 2k7 Kondenzátory C - keramický 10n Polovodiče IO - 4011 T - BC 546 D - červená svítivá dioda 5 mm Ostatní REPRO - sluchátková vložka nebo reproduktorek TL - mikrospínačové tlačítko napájení: 2x baterie MIGNON 1,5 V nebo akumulátorky rozměry plošného spoje: 70 x 20 mm

 

Hry