Lišejníky a znečištěné ovzduší

Sdílej
 
OBRAZOVÁ ŠKOLA ABC 17/45

Lišejníky rostou na rozmanitých stanovištích - na skalách a kamenech, v štěrbinách, na kůře a větvích stromů, na holé chudé půdě, starém dřevě, najdeme je i na místech s extrémními klimatickými poměry. Podle podkladu je dělíme na zemní, skalní a rostoucí na kůře stromů. Podle tvaru stélky je můžeme rozdělit na keříčkovité, lupenité a korovité. Některé lišejníky jsou značně citlivé na změny přírodního prostředí a lze je využívat jako bioindikátory čistoty ovzduší. Nejvíce je poškozuje oxid siřičitý (SO2). Naše Obrazová škola vám umožní orientačně ověřit stav znečištění ve vašem bydlišti. Vyhledejte na vybraném stanovišti lišejníky, nasbírejte vzorky a pokuste se je zařadit podle našich obrázků (číslo u obrázku udává měřítko - např. 5x znamená 5x zvětšeno, 0,5x znamená 2x zmenšeno).

Druhy tolerantní

(značně znečištěné ovzduší) max. koncentrace SO2 130 Kg/m3 Buellia punctata (7x) Lepraria incana (7x) Pleurococcus vulgaris (560x) Lecanora conizaeoides (skut. velikost) Hypocenomyce scalaris (skut. velikost)

Středně citlivé lišejníky

(mírně znečištěné ovzduší) max. koncentrace SO2 50 - 60 Kg/m3 Parmeliopsis ambigua (0,4x) Xanthoria parietina (0,1x) Lecanora chlarotera (6x) Pseudevernia furfuracea (0,5x) Evernia prunastri (0,2x)

Málo citlivé lišejníky

(znečištěné ovzduší) max. koncentrace SO2 60 - 70 Kg/m3 Hypogymnia physodes (0,2x) Parmelia sulcata (0,8x) Phaeophyscia orbicularis (4x) Physcia adscendens (7x) Phaeophyscia orbicularis (4x) Physcia tenella (2x)

Velmi citlivé lišejníky

(neznečištěné ovzduší) max. koncentrace SO2 do 50 Kg/m3 Platismatia glauca (0,4x) Bryoria fuscescens (0,04x) Ramalina fastigiata (0,8x) Ramalian farinacea (0,4x) Usnea filipendula (0,1x)

Autor

Podle projektu Modré z nebe - zajímá tě