Milí čtenáři,

Sdílej
 

dnes vám představíme netradiční encyklopedii Galerie géniů aneb Kdo byl kdo autorů Víta Haškovce a Ondřeje Müllera. KARTY NABITÉ INFORMACEMI - ENCYKLOPEDIE, KTEROU NEMUSÍTE S SEBOU NOSIT CELOUJedná se o dvě stovky karet a na každé z nich je stručně, přehledně a čtivě popsaný život a dílo jedné významné osobnosti světové vědy, filozofie či kultury. Zlatý koberec utkaný z lidské geniality se táhne od starověku až po žhavou současnost. Dozvíte se, v čem spočívá podstata Buddhovy filozofie, jak vznikl Platonův idealismus a proč je Descartes považován za otce novověkého myšlení. Další karty seznamují s dílem velkých spisovatelů, malířů a hudebníků. Podstatnou část Galerie zaujímají géniové vědy. Naleznete slavná jména, jako Archimedes, Hippokrates, Kepler, Galilei, Newton, Faraday, Mendělejev, Darwin anebo Einstein. Jsou tu však i nejvýznamnější tvůrci moderní vědy: Gödel, Heisenberg, Dirac, Gamow, Weinberg a Hawking. Galerie géniů je tahák do kapsy, škola hrou, a především nevyčerpatelná studnice informací, které se mohou kdykoli hodit. Je vhodná pro děti i dospělé. Hodně úspěchů s chytrými kartami vám přeje váš Albatros KARTY NABITÉ INFORMACEMI ENCYKLOPEDIE, KTEROU NEMUSÍTE S SEBOU NOSIT CELOU