Ryba neryba

Sdílej
 
Chováme lezce V mnoha prodejnách se zvířaty dnes můžete objevit podivnou deseti - až patnácticentimetrovou rybku v barvě bláta s vykulenýma očima "navrch hlavy". Ve své podivnosti jde tak daleko, že se dokonce ani jako ryba nechová. Tráví mnohem víc času na souši než ve vodě, obratně šplhá po větvích a na větší vzdálenosti se pohybuje dlouhými skoky, zatímco plavání, jak se zdá, není její silnou stránkou.

Ryba nerybaPřesto patří mezi skutečné ryby, do čeledi, jejíž většina příslušníků žije jako všechny normální slušné ryby pod vodní hladinou. Jen lezci (např. vyobrazený rod Periophtalmus) se jaksi vymkli přírodním zákonům a ovládli život na vzduchu. K této dovednosti je donutilo jejich neobvyklé životní prostředí - v přírodě jsou totiž obyvateli mangrovových porostů, v nichž vodní hladina při přílivu a odlivu silně kolísá: ryby se tak při odlivu ocitají na dlouhou dobu na suchu, uvíznou v hustém porostu vzdušných kořenů mangrovníků, na povrchu bahna ap. V průběhu vývoje se proto těmto extrémním podmínkám přizpůsobily natolik, že dnes už jinak žít nemohou. Pokud byste si chtěli lezce pořídit domů, musíte těmto požadavkům přizpůsobit chovnou nádrž - lezce nelze chovat v normálním akváriu plném vody, naopak, vyžadují prostornou nádrž zařízenou jako velmi mělké akvaterárium s větvemi, rostlinami a kameny, po nichž mohou šplhat. Protože však zůstávají rybami, musejí mít nejen neustálý přístup do čisté mělké vody, ale vyžadují také vysokou vzdušnou vlhkost, aby jim nevysychala pokožka. Toho docílíte pečlivým uzavřením nádrže, což je stejně nezbytné proto, aby rybky z akvária nevyskočily a neutekly. V přírodě žijí lezci v tzv. brakické vodě - tj. ve smíšené vodě mořské a říční. Také v akváriu se jim proto daří lépe ve vodě, do které přidáte mořskou (nebo alespoň kuchyňskou) sůl. V potravě nejsou lezci příliš vybíraví - jsou převážně draví, živí se hlavně různými červy a hmyzem, jako jsou cvrčci, švábi, mouchy, saranče apod.

Z MOŘE AŽ K NÁM

Z moře až k námLezci patří do čeledi hlaváčovitých (Gobiidae), která zahrnuje menší druhy ryb. Mimo jiné je pro ně typické to, že jim břišní ploutve srůstají v přísavný terčík, kterým se přidržují podkladu. Většina zástupců této čeledi žije v tropických oblastech ve slané či brakické vodě. Jen několik málo druhů obývá i řeky, jeden zástupce této čeledi - hlavačka skvrnitá (Proterorhinus marmoratus) - se z brakických vod Černého moře dostala až do tůní a bočních ramen a kanálů Dunaje na území Slovenska, ojediněle se objevuje i v ústí řeky Moravy