Bazilika sv. Petra

Sdílej
 
Návod na sestavení

Bazilika sv. PetraDnešní vystřihovánka obsahuje budovu chrámu se schodištěm v měřítku 1 : 1400. Ve skutečnosti komplex chrámu obsahuje mimo Berniniho kolonádu i budovu Sakriti a Scala Regia, na kterou bezprostředně navazuje Sixtinská kaple. Kdybychom pro vás chtěli připravit vystřihovánku v této podobě, nestačil by na to ani celý ročník našeho časopisu. (Místa napojení objektů, které jsou součástí baziliky, naše vystřihovánka neřeší.) Přestože je model do jisté míry zjednodušen a má omezený rozsah, bude vyžadovat hlavně při stavbě některých dílů značnou trpělivost a pečlivost při práci. Kromě běžných pomůcek užijete i pinzetu. Stavbu modelu začněte vypracováním střešního dílu 1, na který umístíte obvodový plášť 2. Podobně nalepte i opláštění 3, 4 a 5, spolu se střešním dílem 6. Nyní nalepte dno 7. Korekturu polohy proveďte přes montážní otvor. Na určená místa nalepte výklenky - díly 8 a 9. Z dílů 10, 11 a 12 sestavte pilastry (pilastr je část zdi, ze které vystupuje náznak sloupu) a římsu hlavního průčelí, které umístěte na určené místo dílu 2. Podobně nalepte i ostatní části římsy na označená místa - díly 13, 14, 15 a 16. Zastřešení hlavní lodě 17 nalepte na střešní díly 1 a 6. Základnu budoucí kupole ve tvaru osmibokého hranolu sestavte z dílů 18 a 19. Celek umístěte na střešní díl 6. Doplňte sedlové stříšky křížových lodí - díly 20 a 21. Pokračujte nalepením říms 22, 23 a 24. Tři půlkruhové apsidy (půlkruhové přístavky) sestavte z dílů 25, 26, 27 a 28. Takto připravené celky umístěte na označené místo dílů 3, 4 a 5, potom doplňte stříšky 29. Při sestavování kupole postupujte opatrně. Důkladně prostudujte vzájemnou polohu dílů, aby byla zachována vzájemná vazba pilastrů a postamentů. Správnost těchto poloh určují červené šipky. Kruhový podstavec kupole sestavte z dílů 30, 31, nalepte plášť 32. Nyní zpracujte kupoli 33. Jednotlivé části kupole přetáhněte přes hranu pravítka, aby byl zaručen správný tvar celku - polokoule. Při zalepování zálepek na okraji kontrolujte velikost mezer mezi dílky kupole - měla by být minimální. Tyto mezery přelepte pásky 34. Z dílů 35 připravte pilastry a umístěte je na plášť 32. V tomto okamžiku můžete nalepit celou kupoli na určené místo. Polohu opět kontrolujte podle červených šipek. Stavbu věžičky kupole začněte prstencem 36, pokračujte sestavením a umístěním pláště 37.

HISTORIE CHRÁMU

Nad hrobem sv. Petra původně stála malá kaplička. Na jejím místě dal římský císař Konstantin v roce 324 postavit honosnou raně křesťanskou baziliku. Ta prošla mnohými přestavbami i dostavbami. Novou éru výstavby chrámu zahájilo v roce 1451 vydání buly papežem Mikulášem. První projekt obnovy baziliky vypracoval L. B. Alberti. Po mnohých událostech znovu oživuje výstavbu nového chrámu papež Julius II. začátkem 16. století. Od roku 1505 začíná víc než stoletá historie výstavby. Dnešní podobu chrámu předznamenává návrh Bramanteho, který dal půdorysu tvar rovnoramenného řeckého kříže. Po smrti Bramanteho se výstavby ujímá Raffael, po něm Sangallo a v roce 1547 přebírá vedení stavby Michelangelo. Jeho kupole je nejen architektonickým, ale i technickým skvostem. Na počátku 17. století upravuje Maderna tvar průčelí a půdorysu chrámu na latinský kříž. O něco později Bernini doplňuje komplex o eliptickou kolonádu.