Lampion trochu jinak

Sdílej
 
elektronika Lampionový průvod má i v dnešní uspěchané době svůj půvab. Klasický lampion osvětluje zapálená svíčka, ten náš svítí díky elektronice.

Lampion trochu jinakModerní konstrukce umožňuje mnoho různých světelných efektů, a pokud nepočítáte s účastí v lampionovém průvodu, můžete efektně blikající zařízení využít třeba k označení něčeho důležitého. Schéma zapojení elektronikyZapojení je maximálně zjednodušené. Integrovaný obvod IO1 typu 4011 tvoří čtyři logická hradla, ze dvou z nich je sestaven přidáním potenciometru P a kondenzátoru C astabilní klopný obvod. Ten generuje střídavé napětí obdélníkového průběhu. Frekvence tohoto napětí je řiditelná v určitém rozsahu potenciometrem P. Druhý integrovaný obvod IO2 typu 4017 je desítkový čítač s dekódovanými výstupy. V devíti výstupech jsou zapojeny superjasné diody D1 - D9, desátý výstup je spojen s nulovacím vstupem, díky čemuž se celý cyklus neustále opakuje. Rezistor R slouží jako předřadný pro všechny diody společně. Při chodu zařízení svítí vždy jedna dioda a rychlost jejich přepínání je závislá na frekvenci výstupního napětí z astabilního klopného obvodu.

Napájení

Plošný spoj a osazeníPro napájení byl použit alkalický článek 6V, který se běžně uplatňuje ve fotoaparátech a má dlouhou životnost. Vzhledem k tomu, že CMOS obvody lze napájet napětím v rozsahu 3 - 15 V, můžeme použít samozřejmě i jiné napájecí zdroje, ale musíme podle velikosti napětí změnit hodnotu předřadného rezistoru R tak, aby nedošlo k přetížení integrovaného obvodu IO2.

Mechanické uspořádání

Nákres mechanického uspořádáníMechanická konstrukce rozhoduje o celkovém výsledném efektu. Na obrázku je jedno z mnoha možných uspořádání. Držadlo je vyrobeno z plastové lišty 20 x 15 mm, používané pro elektrotechnické rozvody. V liště je dostatek místa pro umístění všech součástí zařízení. V dolní části je mikrospínačové tlačítko, které uvádí zařízení do chodu, a těsně nad ním je vyvedena hřídel potenciometru, umožňující kdykoliv měnit frekvenci záblesků. Pod mikrospínačem je mezi kontakty, vyříznuté z plastových pouzder používaných k tomuto účelu, vložena baterie (do lišty se vejde i sada čtyř do série zapojených mikrotužkových baterií). Displej lampionu je variabilní. Na našem vzorku jde o plastovou destičku tloušťky 3 mm, do níž je podle obrázku vyvrtán rastr 5 x 15 otvorů o průměru 5 mm. Superjasné diody připojíme miniaturním dvojvodičem k plošnému spoji, délka vodičů musí být v tomto případě asi 150 mm. Každou diodu potom můžeme vsadit do libovolného otvoru a vytvářet tak obrazce podle svého. Efektní je obdélník nebo osmička. Při vsazování musíme pochopitelně dodržet pořadí diod, aby výsledný efekt připomínal běžící světlo.

Blikáme

Po připojení všech částí vložíme baterii a vyzkoušíme provoz. V jedné krajní poloze by zařízení mělo blikat s frekvencí asi tři záblesky za sekundu, při otáčení hřídele do druhé krajní polohy se záblesky zrychlují, až zcela přestanou a jedna z diod zůstane rozsvícená. Při pomalém chodu můžeme diody podle pořadí snadno nasunout do otvorů v displeji (pro větší efekt lze použít diody různých barev). Rozměry plošného spoje: 15 x 55 mm (jsou přizpůsobeny mechanickému uspořádání zařízení). Rozpis součástek Integrované obvody IO 1 - 4011 IO2 - 4017 Diody D1 - D9 - superjasná LED dioda 5 mm Rezistory R - 560 P - potenciometr 50 k/N Kondenzátory C - elektrolyt 10M Ostatní Tl - mikrospínač

 

Hry