Fenomén současnosti Bluetooth

Sdílej
 
RADIOVÁ KOMUNIKACE Pozor, pozor: "Vikingský král Bluatand (a švédská firma Ericsson) zničí už brzo všechny kabely v našich kancelářích i domácnostech!" Řítí se na nás tedy katastrofa? Kdepak. Kabely už totiž nebudeme potřebovat, nahradí je bezdrátové spojení!

Fenomén současnosti BLUETOOTH Počítač se skládá z několika dílčích celků, které jsou vzájemně spojeny kabely. Kabelové propojování je však nepohodlné. Když ho chcete realizovat, je třeba se dostat k zadním těžko přístupným stranám jednotlivých částí počítače, musíte přitom lézt třeba pod stůl a někdy i na stůl a na výsledný spletenec kabelů také není právě nejhezčí pohled. Nepříjemné je to zejména tehdy, když je nutné počítač občas stěhovat. Kromě toho není například možné, abyste se s klávesnicí vzdálili na druhý konec místnosti a tam si sepsali seznam knih uložených v knihovně, neboť příslušný spojovací kabel je příliš krátký.

PROČ BLUETOOTH?

Bluetooth je anglický přepis příjmení dánského krále Haralda zvaného "Modrý zub - Bluatand", který před tisíci lety sjednotil vikingské kmeny). Právě proto bylo jméno tohoto krále, jenž je velkou postavou dějin severských zemí, vybráno pro označení univerzální radiové sítě, která by se měla stát jednotícím prvkem v bezdrátové komunikaci na krátkou vzdálenost.

Lepší je to bez kabelů

Uvedené "drátové" spojovací prostředky však mají ještě celou řadu dalších nedostatků. Jsou výrobně náročné, neboť vyžadují v celosvětovém měřítku obrovské množství speciálních a ekologicky ne vždy zcela nezávadných materiálů (mědi, vzácných kovů, plastů atd.), k jejichž zpracování je navíc zapotřebí značné množství energie. Jejich případná likvidace je rovněž nesnadná, zejména jsou-li uloženy v zemi, ve zdech staveb apod. Je proto zcela přirozené, že přibližně od roku 1995 začaly u předních světových firem vznikat projekty, navrhující nahradit na počítačových pracovištích kovové kabely bezdrátovými radiovými spoji, které by mohly většinu zmíněných nedostatků odstranit. Radiové spoje jsou levnější, poskytují možnost jednoduché a rychlé instalace a snadné přidání nebo naopak vyřazení některých bloků. Systémy, které je používají, se pohodlněji obsluhují, lze je bez problémů stěhovat atd. Průkopníkem této techniky je především švédská firma Ericsson, jejíž systém nese označení Bluetooth a s níž v dané oblasti spolupracují zejména společnosti IBM, Nokia, Toshiba, Intel a řada dalších institucí.

Co je to Bluetooth?

Bluetooth je univerzální radiový systém, skládající se z malých základních struktur (viz kresba na str. 10), označovaných pojmem pikonet ("pikosíť", tj. miniaturní síť). V každé z těchto struktur se může pohybovat až osm miniaturních modulů (terminálů), z nichž každý obsahuje radiový vysílač s přijímačem. Tyto moduly potom spolu mohou vzájemně bezdrátově komunikovat, tedy vysílat nebo přijímat nejrůznější digitální data, a to běžně na vzdálenosti několika metrů. Vzhledem k malým rozměrům mohou být zabudovány přímo do "hostitelských" systémů, mezi něž patří především v úvodu zmíněné jednotlivé části osobního počítače. Již v blízké budoucnosti se však do sítě pikonet budou moci běžně napojit také např. hudební věže a další zařízení zábavní elektroniky, digitální fotoaparáty a televizní kamery, mobilní telefony a pagingové přijímače. Technologii Bluetooth budou také využívat rovněž např. různá bezpečnostní zařízení jako jsou požární hlásiče, indikátory vloupání apod.

Spojení až na 100 metrů

Původní kompletní moduly (z let 1998-99) byly velké asi jako krabička od zápalek a skládaly se obvykle ze dvou monolitických integrovaných obvodů a několika dalších pomocných součástek. Současné moduly obsahují již jen jediný integrovaný obvod a mají zhruba velikost běžné mince, v dohledu však jsou moduly ještě mnohem menší. Každý z nich ovšem musí mít také svůj miniaturní akumulátor. Při běžném výkonu vysílačů modulů Bluetooth je možné spojení uskutečnit na vzdálenost až přibližně 10 metrů, což bohatě stačí pro využití tohoto systému v bytě nebo v kanceláři. S pomocnými zesilovači o vyšším výkonu je však možné dosáhnout spojení na vzdálenost až asi 100 metrů (dům se zahradou, malý podnik). Podle odborných předpovědí z přelomu století potom bude v roce 2002 technologii Bluetooth používat již asi 100 milionů uživatelů počítačů, mobilních telefonů a dalších přidružených elektronických zařízení.


Rozptýlená síť  Bluetooth1 Pikosíť Bluetooth 1 2 Pikosíť Bluetooth 2 V jisté lokalitě (např. v kanceláři) může využívat určitý radiový kanál, v rámci jediné samostatně se řídící struktury pikonet, až osm účastníků. Ten z nich, který jako první iniciuje sestavení sítě, plní funkci řídicí jednotky (master tj. pán), která spočívá v především v identifikaci (tj. pořízení jakéhosi seznamu) účastníků, kteří chtějí vzájemně komunikovat, v zajištění jejich vzájemné synchronizace apod. Ostatní účastníci představují podřízené jednotky (slave tj. otrok). Tyto funkce však jsou dočasné a zanikají po zrušení dané sítě, takže v příštím cyklu může funkci řídicí jednotky plnit libovolný jiný účastník. V téže lokalitě a v jejím okolí však mohou být rozptýleny ještě další pikosítě, přičemž libovolný účastník může být zapojen současně do několika z nich. Tak vzniká rozptýlená síť Bluetooth. Všechny potřebné kroky pro navázání a udržování vzájemného spojení si provádí systém Bluetooth zcela automaticky sám.

BluetoothDigitální fotoaparát spojený pomocí technologie Bluetooth s tzv. personálním komunikátorem: vlevo je digitální fotoaparát vybavený modulem Bluetooth, vpravo potom personální komunikátor Nokia, obsahující rovněž tento modul; snímek pořízený fotoaparátem je přesen do komunikátoru, zde může být případně doplněn podrobnějším popisem a dále např. pomocí mobilní sítě GSM, přenášen takřka okamžitě "do světa". (Personální komunikátor je jakási moderní kombinace mobilního telefonu a počítače-Laptopu, která při miniaturních rozměrech v sobě sdružuje přednosti obou)

BluetoothPersonální digitální asistent (PDA) je v podstatě velmi malý - doslova "kapesní" počítač, který lze nosit stále při sobě; znázorněný typ je vybaven modulem Bluetooth, takže si může vyměňovat bezdrátově data například s vaším stolním počítačem, může být také propojen s vaším mobilním telefonem apod

BluetoothDetailní pohled na vlastní modul Bluetooth, plnící funkce radiového vysílače a přijímače a řadu pomocných funkcí, nutných pro navázaní a udržení radiového spojení Zobrazený modul, patřící ke starší "první" generaci, obsahuje dva složité integrované obvody a několik dalších pomocných součástek; má velikost asi jako krabička od zápalek, současné moduly "druhé" generace jsou však již podstatně menší

Miniaturní modul BluetoothMiniaturní modul BluetoothMobilní telefon spojený pomocí technologie Bluetooth s praktickým závěsným sluchátkem a mikrofonem: vlevo je běžný mobilní telefon, do něhož je dole zasunut modul Bluetooth (u nových telefonů bude tento modul již jejich nedílnou vnitřní součástí). Miniaturním modulem Bluetooth je vybavena také vpravo zobrazená kombinace sluchátka a mikrofonu, která se zavěsí za ucho (podobně jako brýle) a potom je možné využívat výhody mobilního telefonování a volného pohybu

BluetoothAdaptér USB: Tento přístroj (TDK) umožňuje běžnému stolnímu personálnímu počítači napojit se na určitou pikosíť Bluetooth. Adaptér se prostě zasune do USB portu počítače a spojení může začít. U nových počítačů je adaptér již jejich nedílnou vnitřní součástí