Oživlá mumie

Sdílej
 
Dokončení návodu z minulého čísla

Oživlá mumiePokračujte ve stavbě sarkofágu. Z dílu 30 sestavte vnitřní prostor rakve s dvěma kulatými otvory pro osu vahadla 31. Osu ze špejle doplňte trubičkovými zarážkami 2x 32, ale figurku mumie do tohoto prostoru zatím ještě neumisťujte, spolu s bočními pásy - 2x díl 9 - vše odložte stranou. Připravte si čtyři špejle, které si ve dvojicích seříznete podle dílů 34 a 36. Špejle zasuňte jako výztuhy do vodicích hranolů krycích desek sarkofágu - viz schematická kresba na ploše dílu 35. Tento díl představuje horní krycí desku, kterou budete posunovat po pevné spodní desce 33. Zpracujte obě desky pečlivým orýsováním a naohýbáním podélných i příčných hran vodicích hranolů. Samotná konstrukce a slepování hranolů vyžadují rychlou orientaci, přesnou práci a pečlivé sestavení, aby případná deformace desek (vlivem nepřesností při lepení a následném vysýchání lepidla) nebyla příčinou obtížného posunu horní desky po spodním základu sarkofágu. Desku 33 nemusíte podlepovat, pouze vyřízněte z plochy díly 50 P a L. Po naohýbání všech lomových hran položte díl kresbou na pracovní plochu a z rubu umístěte přesně ke krátké čelní chlopni uvnitř výřezu - a pochopitelně rovně v podélné ose! - již zhotovený vnitřní prostor rakve - díl 30. Na horních okrajích zalepte zbývající chlopně, naneste trochu lepidla na vnější strany boků a čela dílu 30 a celek vložte do základního bloku sarkofágu. Desku přitlačte těsně k příčné stěně 8 v záhlaví rakve a zároveň ji zatlačte plochou k pomocnému žebru 5. Pozor, kulaté otvory uvnitř rakve musí být zhruba uprostřed otvorů v bočnicích sarkofágu a zcela přístupné! Vyčkejte, než lepidlo trochu zavadne, přitiskněte k sobě i vnitřní boční plochy rakve k bočnicím sarkofágu. Po zaschnutí lepidla dokončete vytvarování okrajových hranolů. Nejdříve zpracujte dlouhé boční části, u kterých lze přilepit chlopně k boku sarkofágu buď ohnuté barvou dovnitř, nebo k sobě, tj. barvou ven, dolů pod hranol. Záleží na vás, jaký způsob si zvolíte pro snadnější zpracování, aby hranoly byly souměrné po celé délce. Okamžitě po sestavení každé strany zasuňte a zalepte do hranolu jednu ze špejlí 34. Po provedení bočních částí sestavte oba kratší čelní hranoly, jimiž pevnou desku uzavřete. Obdobným způsobem sestavte horní desku 35, kterou doporučuji předem zesílit podlepením plochy mimo ohýbané hrany a chlopně (metoda odpíchnout rozměr - nakreslit - vystřihnout s nepatrným zmenšením - nalepit zrubu - zatížit) a potom vypracovat okrajové hranoly s vyztužovacími špejlemi 2x 36. Tato deska je z násuvné strany otevřená, bez čelního hranolu. Tomu také odpovídají rohové doplňky - díly 2x 37 a 4x 38, jimiž obě desky vyztužíte v rozích podle označení. Na horní posuvnou desku umístěte další tvarovanou desku 39 s mírně zkosenými stěnami a pak mramorový sokl 40. Z plochy 39 předem uvolněte díly 60 a 61. Obě desky můžete rovněž podlepit známým způsobem. Nasunete-li takto zhotovené víko na sarkofág, lze již také zabudovat dovnitř mumii a vyzkoušet spolehlivost jejího zvedání a uléhání do rakve. Osičku 31 zasuňte z jedné strany do základu, uvnitř rakve na ni navlékněte trubičku 32, potom mumii, druhou trubičku a osičku vyveďte protilehlým otvorem do základu. Mumii vycentrujte, aby se rameny netřela o stěny rakve, trubičková ložiska zakápněte na osičce (nikoli na mumii!) a osičku v bočních otvorech. Po zaschnutí lepidla a opětném vyzkoušení pohybu mumie na osičce je možné otvory v sarkofágu zakrýt a boky potáhnout zesílenými pásy s hieroglyfy - 2x díl 9. Tím jste se základním tvarem sarkofágu hotovi a zbývá dokončit reliéf egyptské krásky Anchsunamun. V podstatě se jedná o tvarování a přikládání jednotlivých stavebních dílů na vyznačená místa v určitém pořadí podle návodu a přiložené kresby. Tvarování spočívá hlavně v lehkém přetahování papíru o hranu pracovní desky a stáčení dílů trupu do požadovaných oblouků. Pochopitelně, že při konstrukci reliéfu budete muset využít také cit, fantazii, ale i běžnou znalost proporcí lidského těla. Díly umisťujte podle pokynů na podlepený, nahrubo vystřižený obrys postavy - díl 41. Při nalepování dílů a vytvrzování lepidla se bude tento díl prohýbat a kroutit - plochu je zapotřebí neustále srovnávat a kontrolovat. Začněte obličejem 42, do něhož zevnitř zalepte nos 43 a spodní část vyplňte bradou 44. Na obrys 41 nalepte krk 45. Celek obličeje a brady usaďte na krk a pokračujte vytvarováním hrudníku 46. K němu přilepte zespodu díl 48 - v okamžiku umístění této sestavy na plochu 41 vytvoříte vyklenutou hruď, zúžený pas a obloukem snižující se klín. Na hrudi vytvarujte současně s ňadry krátké rukávy šatů z dílů 47 P a 47 L. Příprava a tvarování těchto dílků je náročnější, ovšem při pečlivé práci se může Anchsunamun dokonale "poženštit". Nyní obraťte pozornost k jejím nohám: z dílků 50 P a L pozorným sestavením vytvarujte nárty s chodidly. Přilepte je na obrys 41 a kotníky zakryjte zlatými náramky - vytvarovanými z dílku 51 (střed obloučků zalepte do mezery mezi kotníky). Zbývající kousky nohou zakryjete dílem 52, který dole zformujete do jednoho oblouku, v kolenou do dvou. Pokud umisťujete díly na předkreslené hranice, snadno překlenete mezeru od kolen ke klínu a pasu - opět obloukovitě vytvarovanými stehny z dílu 53. Je nutné umístit nejprve jednu stranu a pečlivě vytvarovat stehno přecházející do oblého boku, potom stejným postupem přilepit druhou stranu dílu a teprve po zaschnutí lepidla "prolomit" stehna dovnitř ke klínu. Vytvarování tohoto dílu si vyzkoušejte předem, než ho definitivně zalepíte. Dlouhé šaty "rozvlníte" u spodního okraje různě vytvarovanými díly látky 56 P-L a 57 P-L. Boky, pas a klín ozdobte dílem 55, zespodu doplněným sukénkou 54. Podle křivek prsů a ramen vytvarujte na hrudi náhrdelník 49. Jednoduchým tvarováním a nastavováním dílů 62, 63 a 64 zhotovte na reliéfu pravou ruku, z dílů 65, 66 a 67 levou. Obě paže budou zkřížené na prsou, levé zápěstí položené přes pravé. Hlavu ženy ozdobte dlouhými černými vlasy, pečlivě sestavenými do ofiny, s rozvlněnými konci. To vše lze úspěšně vypracovat z jednoho dílu 58. Je opět zapotřebí věnovat této práci pozornost, papírovou "paruku" několikrát nasadit a vyzkoušet, než ji přilepíte. Připravte si čelenku 59, k níž zezadu přilepte pečlivě sestavenou ozdobu v podobě kobry s otevřenou tlamou - její detail a prohnutí papíru jsou vykresleny v ploše dílu 33 pod čísly 60 a 61. Čelenku s kobrou uprostřed nalepte kolem vlasů. Nyní pozorně odstřihněte od reliéfu spodní plochu dílu 41. Použijte malé ostré nůžky a skutečně podle obrysu odstraňte všechen přebytečný papír - pak už zbývá reliéf Anchsunamun nalepit na mramorovou desku na víku sarkofágu. Nyní odsuňte víko: dovnitř rakve (nejlépe do výklenků u hlavy mumie, která je teď ovšem vztyčená) můžete postavit čtyři kanopy - nádoby ve tvaru šejkru - sestavené z dílů 4x 68, 69 a 70. Jednotlivé díly jsou barevně rozkreslené tak, abyste jednoduchým výběrem sestavili nádoby stejné barevné kombinace. Mumii opět uložte, zasuňte víko - a jděte poděsit rodiče nebo svoje sourozence. Přeji vám, aby se vyskakující mumii podařilo sestavit k plné spokojenosti. Počkejme si na film Mumie II - kdo ví, jakou inspiraci k dalšímu fantasy modelu nám přinese. Na příští spolupráci u vystřihovánek se těší

 

Hry