Jak sbírat známky?

Sdílej
 
TRADICE ČESKÉ ZNÁMKOVÉ TVORBY

Již po sedmé (jednou do roka) pokračuje emise námětové řady Tradice české známkové tvorby. Letos je věnována dvěma významným osobnostem známkové tvorby československé éry. Emise roku 2001 je poctou prof. Karlu Svolinskému a Jindřichu Schmidtovi. Karel Svolinský byl vynikající kreslíř a ilustrátor, Jindřich Schmidt (podepisoval své práce Jindra S.) grafik a rytec. Oba byli generačními druhy, měli obdobné umělecké vidění světa a hluboký vztah k výtvarnému umění. Jen nad albem známek můžeme ocenit jejich úctyhodné dílo, které věnovali naší známkové tvorbě. Původní příležitostná známka (1) z roku 1951 byla vydána ke stému výročí narození A. Jiráska. Nová známka (2) v hodnotě 5,40 Kč spatřila světlo světa 20. 1. 2001 včetně kuponu (známkový sešitek). 1 2