Bumerang

Sdílej
 
DOMORODÁ ZBRAŇ Pro Evropany je bumerang jednoduchou hračkou, pro australské domorodce prastarou zbraní; umění její výroby se dědí z generace na generaci. Při zevrubném zkoumání však na letu bumerangu odhalíte kombinaci hned několika velmi složitých fyzikálních jevů. Zahnutý klacek primitivních lovců pak začnete vnímat jako dokonalý nástroj.

1 - silnější čelní hrana 2 - slabší odtoková hrana klokanPři letu bumerangu se projevují současně nejméně čtyři fyzikální jevy. O nich pravděpodobně australští lovci neměli ani potuchy, a přesto po souhře mnoha náhod z jejich rukou vyšla tak skvělá zbraň. Dva z těchto fyzikálních jevů jsou pro let bumerangu vzduchem a jeho návrat do rukou vrhajícího zcela zásadní. Prvním je tzv. lift, tedy schopnost zvednout se. Ten způsobuje, že se bumerang během letu pomalu zvedá a pak opět klesá. Je to dáno průřezem listu čepele, který připomíná křídlo letadla s tlustší čelní hranou a slabší zadní odtokovou hranou.

Proč se vrací

Druhým jevem je velmi komplikovaný efekt gyroskopické precese. Letící bumerang rotuje kolem své osy a chová se jako setrvačník (gyroskop). Rotace a správný náklon bumerangu jsou příčinou jeho letu po křivce a návratu do ruky vrhače. Čelní hrana bumerangu má snahu letět rychleji než zadní, takže se mírně zvedá. To bumerang poněkud naklání a uvádí do rotačního pohybu. Tento zajímavý fyzikální jev je dobře známý z rotující dětské káči či jiného podobného setrvačníku.

Tvary

bumerangTvar bumerangu může být různý - od klasického zahnutého křídla přes bumerangy trojramenné či křížové. Na funkčnost to nemá vliv. Je-li bumerang dobře vyroben a správně vržen, vždy opíše křivku a vrátí se k vrhači. V každém případě musejí mít ramena bumerangu profil podobný křídlu letadla. Pozor - bumerang pro praváky je odlišný od bumerangu pro leváky.

Materiál

Pro výrobu původních australských bumerangů se používalo dřevo. Bumerangy z této suroviny jsou i dnes nejpoužívanější. Budete-li si chtít nějaký bumerang vyrobit, dřevo bude pro vás tím nejlepším materiálem. Profesionální bumerangy se vyrábějí z pryskyřic a jiných speciálních umělých hmot. Můžete se setkat i s lehkými bumerangy z papíru či balzového dřeva, ale ty jsou určeny jen do interiérů, venku jsou prakticky nepoužitelné. Hmotnost bumerangů závisí na materiálu a velikosti.

Hod bumerangem

Pro Evropany je bumerang jednoduchou hračkou, pro australské domorodce prastarou zbraníDráha letu je rozdílná pro každý bumerang. Záleží na jeho tvaru a hmotnosti, ale i na síle či směru větru nebo úhlu hodu. Správně hozený bumerang začne ihned rotovat a rychle stoupá vzhůru. Během letu opíše křivku a vrací se zpět. Vzdálenost hodu je závislá na velikosti a materiálu bumerangu. Světový rekord je 238 metrů. Sportovní bumerangy můžete bez problémů hodit až do vzdálenosti 100 metrů, proto si pro házení vybírejte volná prostranství. Případný vítr by pravákům měl foukat zleva, levákům zprava. Mírný vítr je pro házení bumerangu dobrý, pomáhá mu ve stoupání a k lepšímu návratu. Síle větru musíte přizpůsobit i sílu či úhel hodu. Za příliš silného větru raději neházejte, bezvětří však letu většině bumerangů nevadí, záleží na typu.

Jak házet

Některé tvary dvouramenných bumerangůPraváci drží bumerang v pravé ruce mezi palcem a ukazováčkem tak, aby byl palec na zaoblené straně (leváci stejným způsobem v levé ruce). Nesvírejte bumerang v pěsti. Správným uchopením dodáte bumerangu rotaci a energii, potřebnou k návratu na místo hodu. Pro návrat bumerangu je také důležitý úhel sklonu hodu. Bumerang by měl být nakloněn 10 až 30 stupňů (viz obrázek). Budete-li házet pod úhlem menším než 10 stupňů, bumerang se pokusí opsat křivku podruhé a ukončí let před vámi. Hodíte-li se sklonem více než 45 stupňů, bumerang skončí za vámi. Úhel sklonu 90 stupňů je velmi nebezpečný - bumerang nabere výšku a vrátí se velkou rychlostí k vrhači. Kolmým pádem na zem se navíc může poškodit. a - klasický rovnoramenný b - závodní asymetrický c - omega d - mini-rang

Před sebe

Bumerang házejte vždy před sebe, ne nad hlavu. Směr hodu by měl svírat se zemí úhel nanejvýš 15 stupňů. Bumerang pouštějte až při napnuté paži vpřed a snažte se mu dodat potřebnou energii. Letící bumerang má značnou sílu a je nebezpečný. Všichni přihlížející proto musejí stát za vrhačem a dávat dobrý pozor. Když budete postupovat podle našich instrukcí, určitě se vám začne bumerang vracet. Chce to ale trpělivost při zkoušení. Při bezvětří opíše bumerang téměř dokonalý kruh Optimální úhel hodu je okolo 20° Letící bumerang se otáčí kolem své osy a chová se podobně jako setrvačník 1 - rameno letící kupředu větší silou, 2 - v této fázi otáčení přebírá hlavní sílu rameno druhé, 3 - rameno letící kupředu menší silou, 4 - osa rotace

BUMERANG NA INTERNETU

Pro více informací o bumerangu navštivte internetové stránky:

bumeranghttp://mujweb.cz/zabava/boomerang, které jsou v češtině, nebo http://www.flight-toys.com/boomerangs.htm, kde najdete odkazy na různé světové asociace milovníků bumerangů.

JAK CHYTAT BUMERANG

JAK CHYTAT BUMERANGJe několik způsobů chytání bumerangu. Nejsnadnější je klasický úchop mezi dlaně, to znamená pouhým tlesknutím před sebou. Vracející se bumerang ztrácí na rychlosti, klesá a plachtí k vrhači. V tomto okamžiku je možné ho chytit. Nikdy však nestrkejte prsty do vrtule a nechytejte bumerang za letu, když je v plné síle.

Autor

Karel Smrček Lubomír Hušek