Počmág radí

Sdílej
 
Své dotazy posílejte na adresu redakce nebo na e-mail pocmag@iABC.cz.

Počmág radí Přidával jsem do svého počítače (Pentium, motherboard Abit, 1 pevný disk a 1 CD-ROM) druhý pevný disk a spustil jsem Windows 95. Všechno proběhlo v pořádku, písmena jednotek se přiřadila správně. Když jsem ale pevný disk z počítače vymontoval a spustil jsem Windows, zjistil jsem, že: pevný disk má písmeno C a jednotka CD-ROM E. Mezi tím je však ještě jednotka D, která zastupuje CD-ROM pro DOS a pro Windows je nečitelná. Prosím, poraďte mi, jak se toho zbavit. Zkoušel jsem měnit parametry MSCDEX a Ovládací panely. Dokonce i Ontrack CDUpdate, ale písmena jednotek se nechtějí srovnat. Tomáš Vondra Milý Tomáši, náprava by neměla být tak obtížná, jak to vypadá. Vyřaď v souborech config.sys a autoexec.bat příkazem REM před odkazem veškeré odkazy na CD-ROM mechaniku a zrestartuj počítač. Potom v ovládacích panelech otevři ikonu "Systém", záložku "Správce zařízení" a tam otevři v seznamu zařízení ikonku CD-ROM mechaniky. Na záložce "Nasta-vení" najdeš v její dolní části odkaz "Rezervovaná písmena jednotek" a tam změň písmeno jednotky z E na D. Potom zrestartuj počítač a Tvá CD-ROM mechanika již bude jako D. Příkazy v systémových souborech nech "zaremované", tím nic nezkazíš, neboť v příkazovém řádku bude tvá mechanika normálně fungovat a pro příkaz Restartovat v režimu MS-DOS se ve Windows používají stejně jiné soubory. Pokud chci, aby mi na pozadí webové stránky hrála hudba, napíši v sekci HEAD tuto informaci: <bgsound src="C:/Track 1.mid" loop=infinite&gt. Skladba hraje bez problémů, ale když se soubor minimalizuje, hudba přestane hrát. Když ho opět maximalizuji, spustí se z místa, kde bylo minimalizováno. Nepomůže ani Microsoft FrontPage Express. Jde tato chyba nějak odstranit? Petr Nový Počmág radí Tag BGSOUND hraje vždy pouze v aktivním okně prohlížeče, při minimalizaci tudíž přestává hrát. Pokud chceš, aby hrála hudba pořád, je třeba použít vložený objekt (plug-in). Příkaz je následující: <embed SRC="pokus.mid" ALIGN="Bottom" WIDTH=1 HEIGHT=1 CONSOLE="SoundClip"&gt <noembed&gt Your browser doesn’t support plug-ins! Please <a HREF="pokus.mid"&gtplay this sound clip</a&gt using a helper application instead. </noembed&gt </embed&gt NOEMBED není povinné, ale je vhodné jej použít, protože některé starší prohlížeče toto nepodporují, zobrazí se jim jen text uvedený v tomto tagu. Pro odpovědi na další otázky se podívej na http://www.blooberry.com/indexdot/html/tagpages/e/embed.htm, kde jsou podrobně vysvětleny tagy i s příklady použití.