Ještěd

Sdílej
 
STAVBA STOLETÍ

JeštědJeštěd - to je jedinečná stavba a zároveň architektonický skvost 20. století. Pokud jste pročetli první stránky dnešního ábíčka, pak o Ještědu, o jeho historii i technickém vybavení víte téměř všechno. Svůj název získal podle nejvyššího vrcholu Jizerských hor. Nyní máte možnost vybudovat nejen model retranslační televizní věže a hotelu na Ještědu, ale i "kopec", o kterém je řeč. Samozřejmě, že ne celý, ale i ten pověstný "vrcholek ledovce", v našem případě Ještědu, bude dost náročný a rozsáhlý. Přijměte tuto vystřihovánku také jako doplněk výstavy, která právě probíhá v prostorách Pražského hradu pod názvem 10 století architektury. Přestože jde o model v měřítku 1:300 a ve vystřihovánce naleznete i autíčka pana Weinera, nejedná se o sérii z MINIBOXU. Celá vystřihovánka obsahuje jak listy s vystřihovacími díly, tak i několik listů s předkreslenými šablonami terénu a další podklady, podle nichž díly budete vyrábět sami, jestliže se rozhodnete pro kompletní stavbu věže i vrcholu hory, na kterém bude model Ještědstát. Z dílů dnešní a příští části sestavíte samotnou věž s hotelem a rozhodnete se, zda budete pokračovat se stavbou terénu pod věží. Jeho základy a první díly stanice kabinové lanové dráhy vám nabídneme ve třetí části. Další své plány nechceme prozrazovat dopředu, ale upozorňujeme vás na možnost předplatit si ABC, abyste měli jistotu, že dostanete všechna následující čísla. Model je určen pokročilejším modelářům. V kombinaci se stavbou terénu se jedná o model 4. stupně obtížnosti při hodnocení 1 až 5. Stavební díly televizní věže a hotelu jsou označeny čísly ve žlutých kroužcích. Jiné zbarvení kroužků bude mít terén, na to však upozorníme později.

Přípravné práce

Ke stavbě věže budete potřebovat jen jednu kuchyňskou špejli o průměru 2-3 mm. Vyberte nepoškozenou, pokud možno rovnou špejli o délce minimálně 30 cm. Geometricky tvoří konstrukci věže tzv. rotační hyperboloid - náročnost stavby spočívá právě v jejím tvaru. Pokud správně sesadíte jednotlivé kuželové díly, všechny pozorně navléknete přesně vytvořenými středy na rovnou špejli, tvar věže se začne brzy rýsovat. (Nejvyšší část věže je ve skutečnosti tvořena ocelovou konstrukcí.) Rýhování a ohýbání hran proveďte tradičně podle malých černých šipek (ohyb papíru od sebe) a kulatých bodů (ohyb k sobě, k tisku). Černé šipky na dílech označují směr navíjení těchto papírových pásků do trubiček nebo válečků. Rozdíl spočívá v použití jednotlivých dílů: váleček navinete a přilepíte hned na nosnou středovou špejli, trubičku musíte navinout předem na odřezku špejle nebo na jiném vhodném materiálu (drát, špendlík apod.) a teprve po zaschnutí lepidla s ní pracovat dále. Velkou pozornost věnujte přípravě všech kuželových dílů. Vždy si před jejich slepením vyzkoušejte vzájemnou rozměrovou shodnost a rozmyslete postup sestavování, aby nedošlo k nenapravitelnému omylu. Kužely sestavujte pomocí příslušných zálepek, zásadně odshora dolů (od užšího kužele k širšímu) - a vždy podélným spojem k sobě! Na návodné kresbě je tato linie vyznačena modrou barvou a šipkami směřujícími vždy ke spoji následujícího spodního kuželu! Tato grafická úprava je nezbytná k pozdějšímu správnému umístění, tzn. také usazení základního kruhového bloku budovy s ohledem na polohu vchodů a vějířových přístupových ochozů. Jiné důležité poznámky ke stavbě uvedeme průběžně v návodu. Pokračování návodu a vystřihovánky v příštím čísle

 

Hry